از سوي محققان ايراني

شيوه‌اي ايمن جديدي براي درمان با سلول‌هاي بنيادي و مهندسي بافت كبد ارائه شد

۱۳۸۷/۰۸/۱۸ - ۱۲:۲۳ - کد خبر: 13380
شيوه‌اي ايمن جديدي براي درمان با سلول‌هاي بنيادي و مهندسي بافت كبد ارائه شد
به گزارش سلامت نیوز، سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انسان (hBMSCs) داراي استعداد زيادي جهت كاربرد در مهندسي بافت از جمله مهندسي بافت كبد مي‌باشند؛ زيرا اين سلول‌ها به راحتي از مغز استخوان بيمار قابل جداسازي بوده و پس از تكثير و تمايز در محيط آزمايشگاهي به صورت اتولوگ به بيمار قابل پيوند هستند.

نگهداري فعال سلول‌هاي تمايزي بر روي داربست مناسب تا زمان پيوند يكي از چالش‌هاي مهم است.

در يك پژوهش كه با عنوان « بررسي بيان ژن‌هاي اختصاصي كبد تمايز يافته از سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انسان در حضور ژل پلاكتي بر روي داربست پلي كاپرولاكتون» توسط يكي از دانش‌آموختگان مقطع دكتري رشته بيوشيمي باليني دانشگاه تربيت مدرس انجام شد، امكان تكثير و تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي به سمت هپاتوسيت‌ها بر روي يك داربست سه بعدي داراي ساختار نانو متشكل از پلي كابرولاكتون، كلاژن و پلي اترسولفون با ارزيابي بيان فاكتورهاي اختصاصي كبد در سطح پروتئين و mRNA مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين اثر جايگزيني سرم جنين گاوي كه با خطر انتقال انواع پاتوژن‌هاي شناخته شده و ناشناخته همراه است با سوپرناتانت ژل پلاكتي در تكثير و تمايز سلولهاي بنيادي به سلول‌هاي هپاتوسيت ارزيابي شده است.

پس از جداسازي سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي از مغز استخوان انسان، ويژگي و ماهيت آنها با بررسي بيان ماركرهاي اختصاصي MSCs با روش فلوسايتومتري و ارزيابي پتانسيل تمايزي آنها به سلولهاي استخواني و چربي تاييد شد؛ سپس سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انسان (hBMSCs) بر روي داربست با ساختار نانو منتقل شد.

تصاوير به دست آمده از داربست نشان داد كه سلول‌ها به خوبي به سطوح داربست متصل شده‌اند، سپس اين سلول‌ها در محيط كشت تمايز كبدي حاوي فاكتور رشد هپاتوسيت، دگزامتازون و انكواستاتين M كشت داده شدند. نتايج حاصل مداركي دال بر ايجاد سلول‌هاي شبه هپاتوسيت فعال بر روي داربست را ارائه داد.

در مرحله دوم پس از تهيه سوپرناتانت ژل پلاكتي (PGS)، رشد سلول‌هاي hBMSCs در حضور غلظت‌هاي مختلف PGSدر رشد سلول موثرتر از FBS مي‌باشد. ميزان تكثير سلول‌ها در حضور PGS سه برابر بيشتر از سلول‌هاي كشت داده شده در FBS بود.

سلول‌هاي hBMSCs كشت داده شده در PGS، خصوصيات ايمونوفنوتيپينگ و پتانسيل تمايزي به سلول‌هاي استخواني را حفظ كردند.

بررسي تمايز سلولهاي تمايز داده شده بر روي داربست درمحيط تمايز كبدي حاوي PGS نشان داد كه سلولها نه تنها ژن‌هاي اختصاصي كبد را بيان مي‌كنند، درصد سلول‌هاي بيان كننده پروتئين آلبومين، سطح آلبومين و اوره مترشحه در سلول‌هاي تمايزيافته در محيط تمايزي حاوي PGSاز لحاظ آماري بالاتر از سلول‌هاي تمايز داده شده در محيط تمايزي حاوي FBS بود؛

بنابراين با توجه به نقش حمايتي PGS در تكثير و تمايز سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي به سلول‌هاي شبه هپاتوسيت احتمالا PGS مي‌تواند به عنوان جايگزين FBS طي تكثير و تمايز سلولهاي hBMSCs به كار رود.

گفتني است، اين تحقيق در قالب رساله دكتري تخصصي سميه كاظم نژاد به راهنمايي دكتر عبدالامير علامه و دكتر احمد قره‌باغيان و با مشاوره دكتر مسعود سليماني و دكتر ناصر اميري زاده در دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس انجام شد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.20746s, 18q