گزارشی از كلاف سردرگم سن ازدواج در ایران؛

ازدواج در چه سنی خوب است؟!

۱۳۹۳/۱۰/۲۱ - ۱۵:۵۰ - کد خبر: 134628

سلامت نیوز: ازدواج˝،شیرین ترین حادثه زندگی بشربعد ازتولد است.اما با رشد زندگی ماشینی و افزایش تهدیدهای روانی واقتصادی این حادثه شیرین با عدم شناخت دقیق ازتوانایی های اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی زوجین كم كم درحال تبدیل شدن به یك تهدید بزرگ است.

ازطرفی درایران 23 میلیون جوان درآستانه ازدواج داریم اما درهمین حال ازمجموع بیکاران کشور62.8 درصد را جوانان تشکیل می دهند.1 تا 1.5 میلیون این بیکاران هم سنی بین 20 تا 24 سال دارند.با این وضعیت بیشترین میزان موفقیت درازدواج وبیشترین میزان طلاق هم درهمین سن 20 تا 24 سالگی روی می دهد.این روزها بسیاری با یك پرسش اساسی مواجه شده اند.درچه سنی باید ازدواج كرد؟

به گزارش سلامت نیوز به نقل از پانا،به گفته محمدتقی حسن زاده سرپرست مرکزمطالعات وپژوهشهای راهبردی وزارت جوانان 23 میلیون جوان درکشورداریم که بیشترین آنها درسنین 25 تا 29 سال که بهترین سن ازدواج است قراردارند .به گفته وی براساس آخرین سرشماری،جمعیت جوان کشور که بین سنین 15 تا 29 سال تعریف شده اند،23 میلیون و694 هزار و 194 نفر است.وی به آخرین سرشماری اشاره می کند ومی گوید:درحال حاضرشاهد کاهش 4 درصدی جمعیت جوان کشورهستیم، 49 درصد جمعیت جوان کشوردررده سنی 15 تا 19 سال را زنان و66/50 درصد را مردان تشکیل می دهند.

همچنین دررده سنی 20 تا 24 سال، 93/49 درصد را مردان و07/50 درصد را زنان تشکیل می دهند.به گفته حسن زاده،8 میلیون و672 هزارو584 نفرازجوانان دررده سنی 25 تا 29 سال است که دراین رده سنی جمعیت مردان بیشتراززنان بوده واین خود هشداری به مسئولان و کارشناسان برای تاخیر در سن ازدواج است.سرپرست مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت جوانان با اشاره به بهترین سن ازدواج توضیح می دهد؛ بهترین سن ازدواج درمیان زنان 21 سال ودرمیان مردان 24 سال است،اما درحال حاضر سن ازدواج درمیان زنان به 24 سال ودرمیان پسران به 29 سال رسیده است که قطعاً خطرات و آسیب های اجتماعی را برای جوانان درپی خواهد داشت.

موفق ترین ازدواج ها درسنین 20 تا 24 سالگی

به گفته علی‌اکبرمحزون مدیرکل دفترآمارواطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور میانگین سن ازدواج درکشوربرای آقایان 27.4 سال و برای خانم‌ها 22.1 سال است که این آمارها درنقاط شهری و روستایی کشورمتفاوت است.وی درباره نرخ ازدواج در کشورمی گوید:مقوله ازدواج درکشورما به نسبت جمعیت ازمیزان خوبی برخوردار است.براساس گزارش‌هایی که ازسوی سازمان‌های مختلف بین‌المللی درخصوص ثبت ازدواج وطلاق منتشر شده است نرخ ازدواج درکشورما به ازای هرهزارنفر در جمعیت نسبت به سایرکشورهای منطقه بهتراست.

محزون یادآورمی شود:نرخ ازدواج درکشور10.9 درهزاراست که به طور متوسط به ازای هرهزارنفر11 نفرازدواج می‌کنند.رتبه کشورما درکشورهای منطقه و کشورهای درحال توسعه در خصوص نرخ ازدواج بعد ازکشورتاجیکستان دوم است.نرخ ازدواج در کشورهای توسعه یافته زیر10 است والبته بستگی به نحوه ثبت ازدواج درکشورهای توسعه یافته نیزدارد.میانگین سن ازدواج درکشوربرای آقایان 27.4 سال وبرای خانمها 22.1 سال است که این آمارها درنقاط شهری و روستایی کشورمتفاوت است.وی ادامه می دهد که میانگین سن ازدواج درنقاط شهری برای آقایان27.7 سال ودرروستاها 26.2 سال است.

میانگین ازدواج برای خانمها درنقاط شهری 23.3 سال و در نقاط روستایی 21.5 سال است.به گفته مدیرکل دفترآمارواطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشوراستانهایی که میانگین سن ازدواج آنها بیشترازمیانگین کشوری است برای آقایان سمنان،البرز و تهران است و برای خانمها به ترتیب تهران،البرزوسمنان برآورد شده است.

وی درباره استانهایی که میانگین سن ازدواج کمترازمیانگین کشوری دارند؛ می گوید: کمترین میانگین سن ازدواج برای آقایان دراستانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان است وبرای خانمها به ترتیب سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان رضوی است.محزون یادآورشد:تهران به نسبت جمعیتی که دارد آخرین استان در بحث نرخ ازدواج است واستانهای اول دراین خصوص زنجان، اردبیل و کردستان است.

بیشترین آمار بیکاری به سنین 20 تا 24 سال

اما بررسی آمارهای ارائه شده ازسوی مرکزآمارایران نشان می دهد بخش عمده ای از بیکاران ایران را جوانان تشکیل می دهند و درمیان جمعیت جوان بیکارنیزبیشترین آمار بیکاری به سنین 20 تا 24 سال تعلق دارد .هرچند به موجب آمار رسمی ،نرخ بیکاری ایران درمحدوده 10.7 درصد اعلام شده است اما از مجموع بیکاران کشور 62.8 درصد را افراد 20 تا 39 ساله تشکیل می دهند . این آماردرحالی به دست آمده است که بسیاری ازافراد جویای کاردراین سن، به دلیل ناامیدی دریافتن کارمناسب به درس خواندن رومی آورند وشمارشان درفهرست بیکاران کشورلحاظ نمی شود ازاین رومقامات کشورنسبت به ورود سیل بیکاران به بازار کاردرپنج سال آینده هشدارمی دهند .

بررسی ها نشان می دهد درمیان جمعیت جوان بیکارنیزبیشترین آمار بیکاری به سنین 20 تا 24 سال تعلق دارد .نرخ بیکاری دراین گروه سنی به 26.5 درصد می رسد . پس ازآن گروه سنی 24 تا 29 سال بالاترین نرخ بیکاری را ازآن خود کرده اند . نرخ بیکاری دراین گروه سنی 20.2 درصد گزارش شده است .پایین ترین آماربیکاری در ایران به گروه سنی 65 سال وبالاترازآن تعلق دارد .براین اساس نرخ بیکاری درگروه های سنی بالاتر از 35 سال کمتراز6 درصد گزارش شده است .بررسی گروه سنی بیکاران نشان می دهد، تشکیل زندگی جدید وایجاد شرایط مناسب برای زندگی جوانان درایران با مشکلات بیشتری نسبت به سایرگروه های سنی روبروست .

25 سالگی سن طلایی برای مادرشدن

ازسوی دیگرروانشناسان مختلف دیدگاه های متفاوتی برای تعیین سن ازدواج دارند و بهترین سن برای ازدواج دخترها 23 تا 26 وفرزند آوری اعلام كرده اند. دراین بین برخی ازروانشناسان بیشترین سن را برای ازدواج وبرخی کمترین سن را درنظرگرفته اند.

احمد پاشایی روانشناس هم براین موضوع تاکید می کند ومی گوید: این سن زمانی درست است که فرد درشرایط ایده آل تربیتی رشد کرده باشد وبه نبوغ کافی برای پذیرش مسئولیت رسیده باشد.برای اطمینان ازاین پختگی نیزبهترین راه کمک گرفتن ازیک روانشناس است.به اعتقاد وی اگر بخواهیم درباره سن دخترخانم ها بیشتربررسی کنیم،به این نتیجه می رسیم که میانگین سنی که روانشناسان بدان اشاره کرده اند، برای مادرشدن هم مناسب است.این روانشناس معتقد است: 25 سالگی سن طلایی برای مادرشدن است و برای پسرها سن 27 سالگی اوج پذیرش مسئولیت برای پدرشدن است.

بیشترین طلاق هم درسنین۲۰ تا ۲۴ سالگی

این درحالی است كه به گفته فرهاد اقطارمدیرکل پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی آمارطلاق وآسیبهای ناشی ازآن درکشوررو به افزایش است واین موضوع موجب شده تا سازمان بهزیستی طرح پیشگیری طلاق و آسیبهای ناشی ازآن را به مرحله اجرا درآورد .

وی به بیشترین آمارطلاق که مربوط به ۴ سال ابتدای زندگی مشترک است اشاره می کند ومی افزاید:طبق این آمار بیشترین طلاق ها درخانم ها در سنین بین ۲۰تا ۲۴ سال و درآقایان سنین بین ۲۵ تا ۲۹ سال روی می دهد که شهر تهران اولین رتبه را دراین آمارازآن خود کرده است.وی درادامه نسبت آمار طلاق و ازدواج در کشور را نامتعادل دانست و تصریح می کند: به ازای هر پنج ازدواج در کشوریک واقعه طلاق ثبت می شود که اعتیاد، دخالت اطرافیان وفقروبیکاری ازعلل مهم این امراست .

ازدواج درچه سنی خوب است؟

اما به راستی ازودواج درچه سنی خوب است؟بعضی ازصاحب نظران سن ازدواج برای پسرها را بین ۲۵ تا ۳۵ وبرای دخترها را در سنین بین ۱۸ تا ۲۵ سال می دانند اما این مبنای درستی نیست و نمی توان قطعا ازدواج خارج از این سن را رد کرد.

رضا موسوی ،جامعه شناس در این باره می گوید: شاخص های تعیین سن ازدواج شامل اعتقادات مذهبی، طبقه، گروه اجتماعی و نوع زیست بوم افراد می شود. مثلا یک دختر در بافت روستایی زیر ۲۵ سال ازدواج می کند ولی یک دختر ۳۰ ساله در شهر، الزامی برای ازدواج ندارد. این در حالی است که ازدواج در سن پایین در شرایطی که جوانان امروزی آستانه تحمل شان پایین آمده است پدیده ای منفی محسوب می شود که موجب پیامدهای خاص برای زوجین و خانواده های آن ها می شود.

این جامعه شناس به عوارض ازدواج در سنین پایین اشاره می کند ومی افزاید:وقتی دختر و پسری درسنین پایین و بدون آمادگی جسمانی، عقلی و عاطفی با یکدیگرازدواج می کنند دچار مشکلات عدیده ای می شوند. در فرهنگ ایرانی وقتی فردی ازدواج می کند بعد از شش ماه باید باردار شود در غیر این صورت برچسب اجاق کوربه او می زنند به خصوص اگر فرد بدلیل سن کم، تحمل این قبیل حرف ها را نیزنداشته باشد برای پایان دادن این حرف و حدیث ها به فکر باردار شدن می افتد که این موضوع در جای خود سبب بروز مشکلات عدیده ای برای مادر و فرزند می شود.

این جامعه شناس درادامه می افزاید:ازسویی دیگرپسرانی که درسن پایین ازدواج می کنند نیزپس ازمدتی که درجمع دوستان وهمسالان مجرد خود قرارمی گیرند دچار یاس و ناامیدی می شوند و حس می کنند با ازدواج، موقعیت های زندگی مجردی را ازدست داده اند. با این همه به نظرمی رسد که سن ازدواج تابع عدد خاصی نیست و اینگونه نیست که فردی با ۳۰ سال سن ازدواج کند اما فرد۲۰ ساله نباید! بلکه افراد باید از نظرعاطفی،عقلی وجسمی شرایط ازدواج را داشته باشند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.12952s, 19q