سير نزولي آستانه تحمل ايرانيان

۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۴۹ - کد خبر: 134912

سلامت نیوز: پر واضح است كه آستانه تحمل مردم ايران نسبت به مسائل و مشكلات پيرامون شان در سيري نزولي قرار گرفته و كاهش محسوسي را نشان مي دهد. براساس آمار موثقي كه از سوي نهادهاي مختلف در سال هاي اخير ارايه شده است، درصد بسياري از نزاع هاي خشونت آميز كه گاه به قتل يا نقص عضو طرف هاي درگيري مي انجامد از اختلاف بر سر مسائل بسيار جزيي آغاز شده اما سرانجامي تلخ به خود گرفته است. مسائلي همچون درگيري بر سر تهيه مواد مخدر در زمره اين مسائل قرار مي گيرد.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، قتل هايي كه در جريان نزاع هاي دسته جمعي با عدم توانايي در كنترل خشم شكل مي گيرد باعث ارايه طرح هاي مختلفي از سوي دولت يا نيروي انتظامي به مجلس شوراي اسلامي شده است كه نمونه آن «طرح منع حمل سلاح سرد» است كه اكنون هفت سال از ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي مي گذرد. مسلما تمامي اين طرح ها بر پايه تلاش براي جلوگيري از تكرار اين قبيل جرايم استوار است اما نبايد فراموش كرد كه وقوع جرايمي همچون نزاع هاي دسته جمعي و جنايات بعد از آن از آبشخورهاي ديگري سرچشمه مي گيرد و به بيان ديگر قوانيني كه در حال حاضر نيز اجرايي مي شود بخشي جزيي از مساله است و كارآيي آنچناني ندارد.


بنابراين تا زمينه و عوامل وقوع درگيري ها و نزاع هاي فردي يا دسته جمعي شناسايي نشود و از بين نرود، نبايد انتظار داشت كه ميزان اين قبيل جرايم، سير نزولي به خود بگيرد. از عوامل اصلي عدم كنترل خشم و بروز آن به شكل نزاع هاي فردي يا دسته جمعي مشكلات معيشتي خانوارهاي ايراني، فقر، نگراني از امنيت شغلي، طلاق و اعتياد را مي توان نام برد كه همگي به شكل زنجيروار در كنار يكديگر قرار گرفته و فشار مضاعفي روي افراد جامعه مي آورند. نبايد فراموش كرد فردي كه دست به تضييع حقوق ديگران به انحاي مختلف مي زند و آرامش جامعه را سلب مي كند، معلول است و نشان دادن آن به عنوان علت آسيب هاي متنوع اجتماعي، دردي دوا نخواهد كرد.


مشكلات به مرور كه انباشت مي شوند سرانجام آستانه تحمل فرد را آنچنان پايين مي آورند كه جرقه يي كوچك مي تواند باعث بروز فجايعي هولناك شود. درگيري هاي فيزيكي، تخريب اموال عمومي، عربده كشي و قدرت نمايي و مسائلي از اين دست كه عنوان مجرمانه دارند از آبشخور مشكلاتي سرچشمه مي گيرند كه هنوز در جامعه ايراني برطرف نشده است.


اين موضوع كاملابديهي و اثبات شده است كه ميزان افزايش يا كاهش جرم و جنايت در هر جامعه يي در ارتباط مستقيم با سطح استانداردهاي زندگي افراد همان جامعه است. بنابراين هر ميزان در جامعه يي، بستر ارتكاب به جرم كاهش يابد، مي توان شاهد چهره يي شاداب تر و آرامشي افزون تر در بين مردم آن جامعه بود.


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.18827s, 19q