فعال سازي سيستم ايمني با نانوشاخ‌ها

۱۳۸۷/۰۹/۰۶ - ۱۰:۰۳ - کد خبر: 13680
فعال سازي سيستم ايمني با نانوشاخ‌ها
به گزارش سلامت نیوز، محققان بر اين باورند که تحريک سيستم ايمني به‌وسيلة ساختارهايي شبيه به نانولوله‌هاي کربني مي‌تواند به درمان بيماري‌هاي عفوني و سرطان کمک کند.

پاسخ شديد ايمني ساختارهاي شبيه به نانولوله‌هاي کربني، مشکلي است که گاه در زمان دارورساني هدفمند با اين مواد ايجاد مي‌شود.

اين مواد در درون بدن، توسط گلبول‌هاي سفيد به‌طور کارامد شناخته شده و احاطه مي‌شوند. در نتيجه پژوهشگران معمولاً سعي دارند اين ساختارها را بدون دسترسي به سيستم ايمني وارد بدن کنند.

پژوهشگران موسسه CNRS فرانسه در تحقيق جديد خود سعي کردند تا سيستم ايمني را عمداً تحريک کنند. آنها به اين منظور از نانوشاخک‌ها استفاده کردند که مخروطي از انواع نانولوله‌هاي کربني است.

به عقيدة آنها يک پاسخ ناخواندة ايمني مي‌تواند شروع کارامدتري براي مبارزه با بيماري و سرطان در بدن باشد.

اين محققان نانوشاخ‌ها را در يک ظرف پتري به سلول‌هاي خوني سفيد موش اضافه كردند و بعد از گذشت 24 ساعت اغلب ماکروفاژها قسمتي از نانوشاخک‌ها را بلعيده بودند و در کنار اين کار ترکيبات اکسيژن‌دار فعال و گروهي از مولکول‌هاي کوچک ديگر را به محيط آزاد کرده بودند.

اين مواد براي ديگر قسمت‌هاي سيستم ايمني به‌عنوان سيگنال به شمار مي‌روند تا بيشتر فعال شوند. پس از آن گروه تصميم گرفت که براي تنظيم و تمرکز اين اعلام کمک روي يک بيماري خاص يا سرطان، بخش دروني شاخک را از آنتي‌ژن پر کند(مثل بستني قيفي).

رساندن آنتي‌ژن به ماکروفاژ باعث تحريک آبشار التهابي مي‌شود و پاسخ اختصاصي سيستم ايمني را ايجاد مي‌کند.

بعد از سه روز از اضافه کردن نانوشاخ‌ها، اثري از مرگ سلولي در محيط ماکروفاژ مشاهده نشد. به گزارش ستاد ويژه توسعه فن‌اوري نانو، اين مساله مي‌تواند نشانگر اين باشد که اين ساختارها نسبت به نانولوله‌هاي معمولي سميت کمتري دارند.

نتايج جديد نشان مي‌دهد که نانولوله‌هايي که طولشان بسيار بيشتر از پهناي آنهاست، اثرات التهاب مشابه آزبس ايجاد مي‌کنند؛ اما چنين نسبتي بين طول و پهناي نانوشاخ‌ها برقرار نيست و در نتيجه اين اثر از آنها انتظار نمي‌رود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.52366s, 18q