بررسی بودجه 94 نظام سلامت

۱۳۹۳/۱۱/۱۰ - ۱۹:۰۸ - کد خبر: 136917

سلامت نیوز: عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، در مورد بودجه حوزه سلامت در سال آینده و ابهاماتی که در ارتباط با محل تامین اعتبارات و درآمدهای وزارت بهداشت وجود دارد، توضیحاتی ارائه داد.

دکتر داریوش طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: در یک نگاه با توجه به سهم 25 درصدی بهداشت و درمان در بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق، می توان بیشترین سهم را برای حوزه سلامت در بودجه سال آینده متصور شد. اما خبرها حکایت از آن دارد که تنها حدود یک سوم از رقمی که برای بودجه حوزه سلامت منظور شده، از محل بودجه عمومی کشور است و مابقی آن باید از درآمدهای وزارت بهداشت تامین گردد.

وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت آن است که هرچند کمیسیون های مجلس و نهایتا کمیسیون تلفیق، بودجه سلامت کشور را نسبت به بودجه پیشنهادی دولت رشد خوبی داده و آن را به حدود 52 هزار میلیارد رسانده اند، اما همچنان بودجه سلامت به لحاظ تامین از "منابع عمومی" در رتبه چهارم در میان دستگاه های کشور قرار دارد و حدود 75 درصد از آن باید توسط درآمدهای وزارت بهداشت تامین گردد.

رئیس نظام پزشکی تاکستان تاکید کرد: در سال آینده وزارت بهداشت صرفا در صورتی خواهد توانست به تکالیف، وظایف و ماموریت های قانونی اش عمل نماید که این بودجه محقق گردد. باید دقت داشته باشیم ، نباید عدم تحقق آنرا منحصرا به وزارت بهداشت نسبت داد. چون دو مولفه در آن نقش محوری خواهند داشت. نخست آنکه همان رقم 25 درصدی از منابع عمومی که عمده آن وابسته به فروش نفت است، به حوزه سلامت تخصیص و در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. و سپس در کنار آن، وزارت بهداشت بتواند درآمدی را که حدود 75 درصد بودجه اش را تشکیل می دهد، تحصیل نماید.

طاهرخانی افزود: این درآمد باید در حوزه درمان و در مراکز دولتی و دانشگاهی کسب گردد و رقم آن رشدی معادل 114 درصد نسبت به سال جاری دارد. و از آنجایی که این درآمد از دو ماخذ یعنی "پرداخت مستقیم از جیب مردم" و "پرداختی بیمه های پایه" به دست می آید، بنابراین تداوم ارائه خدمات سلامت کشور وابسته به آن است که یکی از این دو مرجع، این رشد درآمدی را برای وزارت بهداشت فراهم نمایند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور گفت: شنیده ها حکایت از رشد حدود 13 درصدی در منابع بیمه ای کشور دارد، بنابراین قطعا بیمه ها نخواهند توانست چنین پرداختی به وزارت بهداشت داشته باشند. ناگزیر یا باید این درآمد با "پرداخت مستقیم از جیب مردم" حاصل گردد و یا وزارت بهداشت به دلیل مواجه شدن با کمبود اعتبارات، کمیت خدمات سلامت کشور را کاهش دهد. که در هر دو صورت مردم متضرر خواهند شد.

وی افزود: وزارت بهداشت در سال 93 سیاستگزاری های بسیار مناسبی داشته است و دستاوردهای خوبی را با "طرح تحول سلامت" برای جامعه به ارمغان آورده است. هر چند برای قضاوت در خصوص میزان تاثیر آن در "پرداخت های مردم از هزینه های سلامت" زود است و باید در سال 94 با مطالعاتی مبتنی بر اصول علمی درباره آن قضاوت کرد. اما تداوم احساس خوشایندی که امروز در جامعه ایجاد شده است، منوط به آن است که یا سهم بودجه وزارت بهداشت از منابع عمومی بیشتر گردد و یا اینکه بیمه ها و در راس آنها وزارت رفاه، رشد درآمد حوزه سلامت را تقبل نموده و به وزارت بهداشت پرداخت نمایند.

طاهرخانی تاکید کرد: باید در نظر داشت که مطابق برنامه پنجم توسعه، باید وابستگی حوزه سلامت به درآمدهایش به حداقل برسد و به عبارت دیگر با توجه به قرارگیری سلامت در اولویت های نخست کشور، نباید ارائه و تداوم خدمات سلامت وابسته به "پرداخت از جیب مردم" باشد.

وی تاکید کرد: امیدوارم سایر ارکان نظام سلامت بویژه وزارت رفاه نیز در عمل با وزارت بهداشت همراه شوند و به جای تبلیغات رسانه ای و انتشار متن تکالیف قانونی بیمه ای به عنوان عملکرد، درصد سهم پرداختی بیمه ها را در حوزه سلامت افزایش دهند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور در پایان، اظهارداشت: البته اقدام اخیر شورای عالی بیمه در تکمیل پوشش های بیمه ای نکته قابل قبولی است که اگر تداوم بقیه تکالیف قانونی را نیز به دنبال داشته باشد، می تواند تاثیر خوبی در نظام سلامت کشور داشته باشد. بنابراین تحقق بودجه سلامت وابسته به عملکرد وزارت رفاه و بیمه ها خواهد بود و اگر آنها نقش خود را به خوبی ایفا نمایند، احساس خوشایندی که امروز در آحاد جامعه از عملکرد نظام سلامت جاری است، تداوم خواهد یافت. و گرنه خیلی زود از این شهد شیرین جز طعم گسی در مذاق باقی نخواهد ماند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.64361s, 20q