پرداختي ازجيب مردم بيشتر نخواهد شد؟

تحولات بودجه 94 به نفع چه کسي است؟

۱۳۹۳/۱۱/۲۱ - ۱۲:۲۶ - کد خبر: 138208
تحولات بودجه 94 به نفع چه کسي است؟

سلامت نیوز: وقتي کتاب تعرفه‌ و ارزشگذاري نسبي خدمات سلامت از سوي وزارت بهداشت ابلاغ شد، بسياري از صاحبنظران از امکان افزايش هزينه‌هاي پرداختي از جيب مردم سخن مي‌گفتند و برخي از منتقدان بر اين باور بودند که با توجه به شرايط بيمه‌ها در کشور اگر تا پايان سال درصد پرداخت مردم بيشتر نشود، قطعا با تصويب بودجه سال 94 و ادامه اجراي طرح تحول نظام سلامت، تير کمان افزايش قيمت‌ها به مرکز سيبل يعني مردم اصابت مي‌کند و اين روزهاي رضايتمندي به پايان مي‌رسد.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه سپید در ادامه نوشت: پس از تقديم لايحه بودجه به مجلس و بررسي آن در کميسيون‌ها، رسول خضري، دبيرکميسيون بهداشت مجلس در گفتگو با سپيد به مشکلات موجود در بودجه و چنين گمانه‌زني‌ها اشاره کرد و گفت: «30 درصد رشد درآمدهاي حوزه سلامت بايد از درامدهاي اختصاصي باشد. وقتي رشد بيمه‌ها در سال اخير 13 درصد بوده‌است، فاصله زيادي تا مطلوبيت وجود دارد و اين فاصله تا ميزان مورد نظر خود عامل مشکلات و مناقشات مي‌شود.» خضري در تشريح آن، اظهار کرد: «آنچه در اين ميان مي‌تواند عامل مناقشات شود فشار بر مردم است. ما براي هر چه بهتر اجرايي کردن طرح تحول نظام سلامت بايد رشد بيمه‌ها را تا 20، 25درصد افزايش دهيم. اگر اين رقم محقق نشود احتمال دارد در سال آينده پرداخت از جيب مردم بيشتر شود.» وي با اشاره به اينکه چنين تفاوت 17 درصدي بسيار زياد است، تصريح کرد: «اين موضوع از‌‌ همان هفته اول وصول لايحه بودجه توسط رئيس جمهور محترم، از سوي اعضاي کميسيون بهداشت مطرح شد و اميدواريم بتوانيم اين تحول را ايجاد کنيم. رشد بيمه‌ها بسيار مهم است و اميدواريم از 13درصد به بالاي20درصد در سال آتي رشد پيدا کند.»


سهم بيمه‌ها افزايش يابد

اشاره مستقيم دبير کميسيون بهداشت مجلس به امکان افزايش پرداخت از جيب مردم، گمانه‌هاي پيشين را قوت بخشيد و اين نگراني را به وجود آورد که چنين تحولي همين نزديکي‌ها به وقوع مي‌پيوندد. البته ديگر اعضاي کميسيون بهداشت اگرچه از بودجه سال 94 در حوزه سلامت چندان رضايت نداشتند اما اين اتفاق را حداقل براي يک‌سال آينده چندان ممکن ندانستند. چنانچه عبدالرحمن رستميان، نايب رئيس کميسيون بهداشت مجلس به سپيد گفت:« ما در بررسي بودجه، نگاهي را دنبال مي‌کنيم که پرداختي از جيب مردم همچنان کم بماند و سهم بيمه‌ها افزايش پيدا کند.» وي در ادامه افزود: «در سال‌هاي گذشته سهم بيمه‌ها در نظام بودجه‌اي کشور کم و حدود 17 درصد بوده‌است، در نتيجه وقتي درآمد اختصاصي بايد 30 درصد باشد يعني مقدار بسياري از جيب مردم پرداخت شود. از طرفي با اين شرايط سهم پرداختي مردم تا 58 درصد در همين درآمدها ممکن است به ميان آيد.» رستميان با بيان اينکه در تلاش هستيم که سهم بيمه‌ها را بيشتر کنيم، گفت:«اين موضوع را پيگيري مي‌کنيم تا بر تصميم گرفته‌شده در زمينه هزينه کرد زير 6 درصد از جيب مردم تاثيري نگذارد. با نهايي شدن بودجه مشخص مي‌شود پرداخت از بيمه و ساير هزينه‌ها چگونه است.» نايب رئيس کميسيون بهداشت با اشاره به اينکه درامد اختصاصي بودجه بين دستگاه‌ها است، تصريح کرد:« بودجه‌اي که به دستگاه‌ها اضافه شده‌است به بين دستگاه‌ها انتقال پيدا مي‌کند. فقط 10 درصد آن به سمت فرانشيز و مردم مي‌رود. اشتباه نکنيد که درامد اختصاصي، همان بودجه عمومي است ما نمي‌توانيم اين بودجه را دوبار حساب کنيم. درامد اختصاصي از بيمه، 10 درصد از فرانشيز و دانشگاه‌ها است. به همين تناسب 30 درصد سهم درامد اختصاصي دانشگاه‌ها بالا رفته‌است.»

وي در ادامه به تحولات بودجه‌اي حوزه سلامت اشاره‌کرد و تاکيد کرد:«در بودجه جاري و عمومي تغيير چنداني صورت نگرفته‌است و نسبت به سال گذشته تقريبا 3 يا 4 درصد افزايش بوده‌است، اما در درآمد اختصاصي افزايش بسياري داشته‌است.»

ضعف در اجرا پرداخت از جيب را افزايش مي‌دهد

اما در اين ميان سخنان محمدحسين قرباني، سخنگوي کميسيون بهداشت تا حدودي بر اين نگراني افزود. وي درباره احتمال چنين تغييري گفت:
«آنچه امروز براي مردم محسوس و ملموس است همان پرداختي است که 5 تا 10 درصد از جيب مردم در بخش‌هاي دولتي است. از زماني که ضريب k ‌ افزايش پيدا کرد، طبق قانون بيمه‌ها بايد سهمشان را داشته‌باشند و آن را تحت پوشش قرار بدهند، اما مشکلاتي پيش‌آمده‌است که وقوع چنين تغيير و افزايشي را ممکن کند.» وي در تشريح اين موضوع گفت:« اينکه امروز وزارت بهداشت يا معاونت مربوطه سرانه بيمه‌ها را نپرداخته‌است اين ضعف در اجرا است و ما مصمم هستيم سرانه بيمه‌ پرداخته‌شود تا بيمه‌ها پاي کار باشند.» قرباني تصريح کرد:« اگر اين مشکل حل شود شاهد تغييري در پرداخت از جيب مردم در سال آينده نخواهيم بود.»

وي با بيان اينکه يکي از مشکلات ما تا به امروز توجه به درمان بيش از ساير بخش‌ها است، تاکيد کرد:«ما اگر سرانه بيمه‌ها را بپردازيم و در کنار آن سيستم ارجاع را فعال کنيم و به اجراي آن بپردازيم فکر مي‌کنم پرداختي از جيب مردم بيشتر نخواهد شد.»

وي در ادامه در رابطه با بودجه سلامت در سال 94 گفت:« متاسفانه بودجه اين حوزه جدا از بودجه حوزه‌هاي ديگر نيست و فضاي فعلي تحريم‌ها بر بودجه کلان و علي‌الخصوص بودجه سلامت اثر گذاشته‌است. سر جمع در بودجه عمومي 4 يا 5 درصد در حوزه بهداشت و درمان افزايش پيدا کرده‌است. بنابراين بايد مديريت مناسبي صورت گيرد تا آنچه به عنوان سند تحول نظام سلامت در نظر گرفته‌شده است به درستي اجرا شود تا موجب نارضايتي مردم نشود.»


افزايش پرداخت از جيب اتفاق نمي‌افتد

اگرچه در اظهارات اعضاي کميسيون در درجه‌هاي مختلف خبر از چنين تحولي وجود دارد، اما در فضاي دولت و وزارت بهداشت چنين نگراني جايگاهي براي خود دست و پا نکرده‌است. سيد محمدحسين ميردهقان، مديرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشي امور درمان در گفتگو با سپيد گفت:« مطمئن باشيد در حوزه سلامت پرداخت از جيب مردم در سال‌هاي آينده بيشتر نخواهد شد زيرا حمايت دولتمردان پشت اين قضيه‌ است. در اين ميان دولت و به ويژه رئيس جمهور محترم مصمم است تا به آنچه به مردم قول داده‌اند وفادار باشد. همه هم قسم هستند براي خدمت مردم. اين اطمينان را مردم داشته‌باشند که چنين تغييري حاصل نمي‌شود.» وي در ادامه افزود:« توجه داشته‌باشيد ميزان پرداخت از جيب مردم به بودجه‌هاي پايدار بازمي‌گردد. بخشي از اين هزينه‌ها که در حوزه سلامت گذاشته‌اند چنين بودجه‌هايي است. بنابراين آنچه درباره نحوه رشد بيمه‌ها به آن اشاره شد و امکان افزايش فرانشيز تغييري در پرداخت مردم نخواهد داشت.» ميردهقان تاکيد کرد:« در راستاي برنامه طرح تحول نظام سلامت هيچ تغييري نخواهيم داشت. چنانچه مي‌دانيد پرداخت از جيب مردم از 10 درصد به 6 درصد رسيد و آن افزايش ضريب ارزش‌هاي نسبي خدمات که ابلاغ شد تاثير چنداني بر اهداف کلان برنامه نمي‌گذارد.» وي در پايان تاکيد کرد:«برنامه‌اي در حال اجرا است که در آن برنامه طرح تحول نظام سلامت را به مدت يکماه با تيمي 120 نفره از خبرگان و افراد حرفه‌اي به شکل سريع ارزيابي مي‌کنيم که براي سال دوم بتوانيم اشکالات را شناسايي و رفع کنيم و با قوت تمام پيش رويم.» با نگاه به طرح تحول نظام سلامت اگرچه مي‌توان برنامه‌هاي خوب بسياري را از آن گلچين کرد و قطعا نقاط قوت بسياري در اين طرح وجود دارد اما همه ما مي‌دانيم که با توجه به مشکلات حوزه درمان در چند سال اخيرکه بيشتر به هزينه‌ها بازمي‌گشت، علت اصلي رضايتمندي کنوني مردم از برنامه‌هاي وزارت بهداشت همين کاهش پرداخت از جيب مردم است. با توجه به اينکه آرامش در هر حوزه‌اي امکان موفقيت برنامه‌ها را به مراتب بالا مي‌برد.‌ هر اشتباه و يا تصميمي که منجر به افزايش درصد پرداخت از جيب مردم مي‌شود عاملي براي کاهش رضايتمندي است، پس هم نمايندگان و هم دولتمردان و سياستگذاران حوزه سلامت بايد اين آرامش را غنيمت بشمارند و در راستاي حفظ آن بکوشند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.45477s, 18q