گزارش ميداني از بيمارستان هاي تهران

آن روي سکه طرح تحول سلامت

۱۳۹۳/۱۲/۰۹ - ۱۲:۰۵ - کد خبر: 140025
آن روي سکه طرح تحول سلامت

سلامت نیوز:برخي کار‌شناسان معتقدند که بيمه کردن سيستم بدون هيچ ضابطه و قانوني در طرح تحول سلامت تبعات بدي به همراه داشته به طوري که اگر تمام اعتبار دولت نيز در اين راستا صرف شود بازهم ادامه کار ممکن نخواهد بود، افزايش بدون ضابطه تعرفه‌ها کسري بودجه را برايمان به ارمغان آورده است.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه سپید نوشت: 12 ارديبهشت ماه سال جاري طرح تحول نظام سلامت باهدف اينکه بيماران بستري شده ساکن شهر‌ها تنها10درصد هزينه‌ها و بيماران روستايي و عشاير که به مراکز درماني ارجاع داده مي‌شوند، تنها 5 درصد هزينه‌هاي درمان‌ خود را بپردازند و زايمان طبيعي هم در بيمارستان هاي دولتي رايگان شود و بيمارستان‌ها هم بايد تمام دارو‌ها و لوازم مصرفي بيماران را خود تهيه کنند، اجرايي شد. اگرچه مسئولان اين وزارتخانه معتقدند که بيش از7 ميليون نفر که فاقد پوشش بيمه بوده‌اند تحت پوشش بيمه سلامت قرار گرفته‌اند و سهم پرداختي مردم در بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت جهت بستري از 37 درصد به8 درصد کاهش، سهم پرداختي مردم در مناطق روستايي به ميزان 6درصد کاهش و در حال حاضر 3 ميليون و 50هزار نفر بيمار بستري در کل کشور از اين خدمت استفاده کرده اندو بر رسي‌هاي ملي حاکي از اين است که 73 درصد مردم از کاهش هزينه‌هاي پرداختي در حوزه سلامت رضايت دارند.

نزديک به9 ماه از اجرايي شدن اين طرح در کشور مي‌گذرد و اين در حالي است که منتقدان اين طرح نواقص زيادي مانند ناديده گرفتن کل کادر پزشکي در دريافتي‌ها، افزايش توقع و انتظارات مردم، عدم پيش بيني زيرساخت هاي اجراي طرح تحول و عدم توجه به آموزش به مردم و بيماران در بسته طرح تحول نظام سلامت را مي شمارند.

برخي کار‌شناسان معتقدند که بيمه کردن سيستم بدون هيچ ضابطه و قانوني در طرح تحول سلامت تبعات بدي به همراه داشته به طوري که اگر تمام اعتبار دولت نيز در اين راستا صرف شود بازهم ادامه کار ممکن نخواهد بود، افزايش بدون ضابطه تعرفه‌ها کسري بودجه را برايمان به ارمغان آورده است.

آنان مي‌گويند:«شيفت بيماران از بخش هاي خصوصي به دولتي بدون اينکه تغييري در فضاي بيمارستاني و نيروي انساني ارائه دهنده خدمات صورت گرفته باشد، نيز فشار زيادي را به دوش تيم سلامت تحميل کرده است و منابع انساني که اصلي ترين شاخصه ارائه خدمات سلامت هستند فقط گروه پرشکان مد نظر هستند و بقيه کارکنان مراکز درماني ديده نشده‌اند و نارضايتي عمومي به دنبال داشته است.»


شنبه 25 بهمن ساعت 10 صبح

طي 16 سالي که پوشش خبري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را به عهده داشته‌ام، بيمارستان امام خميني(ره) هميشه بهترين محل براي باز خورد طرح هاي وزارتخانه بوده است بيمارستاني قديمي که بيماران زيادي را پذيرا است، اما اين بار با ناباوري متوجه فضاي امنيتي بيمارستان شدم، به طوري که پرسنل با شنيدن نام خبرنگار رنگ و رويشان مي‌پريد. در حال مصاحبه با يکي از پزشکان بيمارستان بودم که پزشکي با غيظ دور و برم مي‌چرخيد و با نگاه‌هاي خشمگينانه سراپايم را برانداز مي‌کرد و با اشاره از همکارش مي‌خواست که مصاحبه را تمام کند در يک لحظه ديدم در محاصره افراد زيادي قرار گرفته‌ام و مديري دستور داده بود که من را به حراست بيمارستان ببرند. به حراست بيمارستان رفتيم جواني کم سن و سال از وجدان کاري داد سخن مي‌داد و اينکه هر کس به اين بيمارستان مي‌آيد بايد مجوز داشته باشد و بايد با رئيس مصاحبه کند.

پسر جواني که خودش را جواد معرفي مي‌کند مي‌گويد:«من در بيمارستان کار مي‌کنم، تاندون دستم حين کار بريد، به اصرار پيمانکار به دکتر مراجعه کردم و چون شرايط مالي خوبي نداشتم براي گرفتن تخفيف به بخش مددکاري مراجعه کردم تا ساعت 3 نيمه شب به ما پاسخ درستي ندادند بعد که دکتر آمد گفت شايد دستت خوب شود شايد هم نشود و دستم را عمل کرد چيزي حدود 285هزار تومان هزينه شد و مددکاري هم لطف کرده بود تنها5 هزار تومان تخفيف داده بود.»


عدم تامين منابع مالي

دکتر عابد فتاحي عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس در مورد معايب طرح تحول سلامت به خبر نگار سلامت مي‌گويد: «مهم‌ترين مشکل طرح تحول سلامت تامين منابع مالي آن است و ما همواره اين وحشت را داريم که خداي نا‌کرده نتوانيم اين طرح را ادامه دهيم زيرا که هزينه‌هاي بسيار سنگيني به بودجه کشور تحميل شده و چون درصدي که از بيماران دريافت مي‌شود بسيار ناچيز است بار مالي زيادي به دوش دولت نهاده شده است.» وي با بيان اين مطلب که نقطه ضعف اين طرح اين است که بسياري از بيماران با داشتن ماشين هاي لکسوس و بنز از بخش دولتي خدمات رايگان دريافت مي‌کنند در حالي که استطاعت رفتن به بخش خصوصي را دارند تاکيد مي‌کند:«در صورت ادامه اين طرح قطعا بيمارستان‌ها و مطب‌هاي بخش خصوصي آسيب مي‌بينند.» اين نماينده مردم اروميه مي‌افزايد: «يکي از مسايلي که در مورد اين طرح وجود دارد اين است که در طرح تحول سلامت بهداشت به دست فراموشي سپرده شده است و تمام بودجه کشور صرف درمان مي‌شودو اين بسيار مهم است.»


مشکل ساختاري در يک شب حل نمي‌شود

يک کار‌شناس بيمارستان امام که نخواست نامش رسانه اي شود به خبرنگار سلامت مي‌گويد:«مردم از اين طرح راضي هستند و اين در حالي است که سلامت مشکل ساختاري دارد و با پول حل نمي‌شود. براي حل اين مشکل بايد ساختار نظام سلامت تغيير کند، يکي از مهم‌ترين ايراد‌هاي ساختار نظام سلامت اين است که نظام سلامت متولي واحدي ندارد و اين نظام در بخش هاي مختلف متولي دارد، به عنوان مثال يکي از مشکلات مهم اين بخش سلامت مساله بيمه‌ها است در حال حاضر بيمه‌هاي متعددي زيادي وجوددارند که توسط خود وزارتخانه‌هاي متعدد از بخش دولتي و از محل بودجه دولت تامين مي‌شوند. مثلا وزارت نيرو کارمندانش را بيمه مي‌کند پوشش بيمه اي آنها در حد عالي است. از محل بودجه دولت اين سرمايه گذاري را براي کارمندهاي خود انجام مي‌دهند در حالي که اين پول بايد به بخش سلامت و بيمه اختصاص يابد که همه مردم بتوانند از آن به طور يکسان استفاده کنند، در حالي که عده خاصي از اين امکانات به بهترين نحوه ممکن استفاده مي‌کنند و عده ديگرحتي بيمه نيستند.»

وي با بيان اين مطلب که چون متولي بيمه‌هاي تکميلي وزارت بهداشت نيست در بخش دولتي نمي‌توان از بيمه‌هاي تکميلي استفاده کند مي‌افزايد:
«بخش دولتي براي يک جراحي معمولي يک ضريب k مي گيرد در حاليکه بيمه تکميلي در بخش خصوصي آن را 8 برابر ضريب k مي دهند و اين باعث مي‌شود بخشي از بودجه‌اي که بايد به بخش سلامت برود و دولتي بايد هزينه شود خصوصي انجام شود و اين يک تبعيض ناروا است.»

اين کار‌شناس تاکيد مي‌کند: «اگر بخواهيم نظام سلامت را نجات دهيم اين کار با تزريق پول امکان پذير نيست و تزريق پول مي‌تواند مشکلي را براي شش تا يکسال بر طرف کند ولي چون هزينه‌هاي سلامت هنگفت و سرسام آور است که اگر تمام بودجه را هم به اين سلامت تزريق کنند چون ساختار درست نشده است فايده‌اي ندارد.»

وي مي‌گويد: «نداشتن دارو، کمبود پرسنل، درمان و.... همه فرع قضيه است اين‌ها زائيده مشکلات مهمتري هستند که اگر آن مشکلات مهم حل نشود اين مشکلات کما به سابق باقي مي‌ماند. اگر وزارت بهداشت درصدد رفع مشکلات ساختاري نباشد اين طرح قطعا نه تنها باشکست مواجه مي‌شود بلکه وضع سلامت به مراتب از قبل بد‌تر مي‌شود چونکه يک بي‌اعتمادي در جامعه ايجاد مي‌شود و دولت نمي‌تواند هزينه‌ها را تامين کند از اين رو اين طرح محکوم به شکست است.»

اين کار‌شناس با بيان اين مطلب که نظام سلامت بايد متولي واحدي داشته باشد تصريح مي‌کند: «در حال حاضر تغذيه اثر مستقيمي بر سلامت افراد دارد و اگر مسئولان مشکلات تغذيه‌اي مردم را حل نکنند همچنان بيماري‌ها پا بر جا است. ما مشکل آلودگي هوا داريم که باعث بوجود آمدن سرطان‌هاي زيادي شده است و براي درمان اين سرطان‌ها بايد بودجه هنگفتي را به آن اختصاص دهيم در حاليکه بايد بودجه صرف کاهش آلودگي هوا شود.»


طرح کار‌شناسي نشده

يوسف برنا متخصص عفوني بيمارستان امام مي‌گويد: «هزينه‌هاي درمان بسيار زياد است که متاسفانه به مردم تحميل مي‌شود بخش عمده اين هزينه‌ها را مردم مي‌پردازند و اين واقعيتي است که کل هزينه‌هاي درماني را به شکل متعارف و غير متعارف را مردم مي‌پردازند و همين پرداخت‌ها باعث مي‌شود که با ابتلا به يک بيماري مردم به زير خط فقر برسند و اين طرح تحول کمکي که مي‌کند، اين است که اگر سازماندهي مناسبي باشد و با توجه به منابع موجود در دسترس مردم باشد. در آينده ممکن است وضعيت بهتر شود ولي متاسفانه هميشه طرح هاي ما به شکل آرزو در مي‌آيد و علت اين است که ما طرح‌هايي را اجرايي مي‌کنيم که کار‌شناسي نشده است از اين رو به آزمون و خطا تبديل مي‌شود و آزمون و خطا باعث مي‌شود که دوباره ما به سر جاي خودمان بر گرديم.» وي با بيان اين مطلب که معمولا طرح‌ها در ابتدا کار‌شناسي مي‌شوند و سعي مي‌شود در مراحلي خارج از پروسه درمان در مراحل آزمايشي آماده شود.» وي مي‌افزايد: «طرح به يکباره اجرايي مي‌شود و در حين اجرا نقاط ضعف و کمبود‌هايش خودش را نشان مي‌دهد.» اين متخصص عفوني در مورد مشکلات طرح تحول سلامت مي‌گويد: «اين طرح باعث شده سطح توقعات مردم با تبليغاتي که انجام شده بالا رود در حاليکه بايد امکانات با توجه با جمعيت افزايش پيدا کند و اين در حالي است که ظرفيت‌هاي سلامت ما محدود است. ما بخش دولتي و خصوصي داريم و اين در حالي است که بخش خصوصي ما مشارکت فعالي در درمان طبقه متوسط روبه پايين جامعه ندارد و دنبال منافع شخصي خودش است و بخش دولتي هم فاقد امکانات کافي است که بتواند همه مردم را پوشش را دهد.»

درد ودل‌هاي بيماران

آرزو که بخاطر بيماري گوارشي به بيمارستان امام مراجعه کرده مي‌گويد:«بيمه سلامت هستم و بابت ويزيت3 هزار تومان پرداخت کرده‌ام، اين در حالي است که دو ساعت منتظر شدم پزشک حتي اجازه نداد حرف بزنم داروي زيادي برايم نوشت و ناچارا بايد دوباره به پزشک ديگري مراجعه کنم اين در حالي است که پزشکان مراکز خصوصي دفترچه‌هاي سلامت ما را قبول نمي‌کنند وفقط بيمارستان هاي دولتي آن را قبول مي‌کنند.» خانم جامي که از روستا‌هاي خراسان آمده مي‌گويد: «از صبح تا شب همه مي‌گويند بيماران رايگان مداوا مي‌شوند با کلي بدبختي و مشقت اينجا آمديم 4 ساعتي هم معطل شديم،66هزار تومان پول آزمايش و 80 هزار تومان پول آندوسکوپي پرداخت کرده‌ام. » علي يکي از بيماراني که براي مداوا به بيمارستان امام مراجعه کرده است مي‌گويد: «به خاطر مشکل گوارشي که داشتم قرار بود بوسيله دستگاهي از داخل روده کوچکم تصوير برداري کنند اما مسئولان بيمارستان اعلام کردند که اين دستگاه نيازبه تجهيزاتي دارد که وزارت بهداشت به دليل تحريم‌ها قادر به تامين آن نيست از اين رو پس از سه روزبستري با پرداخت مبلغ43 هزار تومان بابت هزينه‌هاي بستري شدنم از بيمارستان مرخص شدم.درمدتي که دربخش گوارش بستري بودم بيماران زيادي براي بستري شدن مراجعه مي‌کردند و اين در حالي بود که تختي در بخش براي بستري شدنشان وجود نداشت و بيماران اورژانسي بايد منتظر مي‌مانند تا تختي برايشان خالي شود و در جواب اعتراض بيماران مي‌گفتند هر پزشکي چند تخت دارد.»

وي با بيان اين مطلب که اين بيمارستان دولتي علي رغم اينکه يکي از قديمي‌ترين بيمارستان‌هاي کشور است، فاقد حداقل امکانات است، مي‌افزايد: «برخي داروهاي خريداري شده ازسوي بيماران در داخل يخچالي که براي گذاشتن ميوه و موادغذايي بيماران و همراهانش بود نگهداري مي‌شد و اين در حالي بود که ارزش برخي از اين دارو‌ها بالاي يک ميليون تومان بود و به نظر مي‌رسيد اگر آسيبي به اين دارو‌ها مي‌رسيد کسي پاسخگو نبود. »

علي با بيان اين مطلب که ويزيت بيماران دراين بخش صبح‌ها صورت مي‌گرفت و تا شب اگر پزشک با توکاري نداشت ديگر او را نمي‌ديدي و گاهي وقت‌ها اشتباه در تجويز دارو و يا دستوري که پزشک داده بود را هم شاهد بوديم، مي گويد:«چون اکثر بيماران اين بخش از شهرستان آمده بودند همراهاني داشتند که دربد‌ترين شرايط ممکن درکنار آنان مي‌مانند بطوري که حتي پتويي اضافه براي کشيدن روي خود نداشتند.»

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.84379s, 18q