آمبولانس ها و بيمارستان هايي که برسر جان انسان ها معامله مي کنند

۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۲:۵۲ - کد خبر: 140541
آمبولانس ها و بيمارستان هايي که برسر جان انسان ها معامله مي کنند

سلامت نیوز:معامله بيمار در آمبولانس!معامله اي نابرابر که سلامت بيمار و حال و روز اطرافيانش براي دو طرف معامله چندان مهم نيست.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه خراسان نوشت: ساعت از نيمه شب گذشته،پدر دچار عارضه مغزي شده و خانواده اش از اورژانس 115 خواسته اند تا بيمار را به بيمارستان ل... در شهرک قدس تهران منتقل کند.به محض تشخيص عارضه مغزي و لزوم بستري در بخش مراقبت هاي ويژه ،اولين واژه اي که از سوي مسئولان اورژانس به خانواده بيمار گفته مي شود يک جمله است«بخش مراقبت هاي ويژه جاي خالي ندارد»چهره مستاصل همراه بيمار حس ترحم پرستار بخش را بر مي انگيزد و سعي مي کند تا با تماس با مرکز آمبولانس خصوصي براي پدرشان در يکي از بيمارستان هاي خصوصي شهر تخت خالي ICU پيدا کند.

گويا تنهامراکز آمبولانس هاي خصوصي هستند که مي توانند در چنين مواردي براي بيماران، آن هم در بخش مراقبت هاي ويژه پذيرش بگيرند و چاره اي نيست جز سپردن کار به دست اپراتور مرکز آمبولانس خصوصي، اما نکته جالب اين جاست که خانواده بيمار هر بيمارستاني را که پيشنهاد مي دهند با جواب منفي مسئول پذيرش آمبولانس خصوصي طرف قرار داد با بيمارستان.... مواجه مي شوند.سرانجام بعد از چند دقيقه پراضطراب قفل نبود تخت خالي در بيمارستان هاي پايتخت به دست توانمند مسئول پذيرش آمبولانس خصوصي باز مي شود و تنها راه ممکن پيش روي خانواده بيمار قرار مي گيرد.مسئول بخش مي گويد متاسفانه به دليل تعداد زياد بيماران هيچ يک از بيمارستان هايي که مد نظرشما هستند تخت خالي ندارند و تنها بيمارستاني که يک تخت ICUخالي دارد بيمارستان ف... در شمال تهران است.پسر نگاهي به پيکر نيمه جان پدر مي اندازد و بي آن که راضي به اين تصميم باشد با انتقال پدرش به بيمارستان ف... موافقت مي کند. پسر با اين که مي داند در همين مدت کوتاه بيمارستان و مرکز آمبولانس خصوصي بر سر جان پدرش باهم معامله مي کرده اند اما حتي لب به اعتراض باز نمي کند چون مي داند در اين شرايط آن چه مهم است نجات جان پدر است و بس.اين تنها يکي از هزاران نمونه بيمارفروشي در بيمارستان هاي تهران و شهرهاي بزرگ است که در طول سال توسط آمبولانس هاي خصوصي صورت مي گيرد.



بيمار فروشي به مراکز تصوير برداري

البته خريد و فروش بيمار تنها محدود به بستري بيمار در بخش مراقبت هاي ويژه نمي شود و در ارائه خدمات سرپايي هم مي توان مواردي از اين قبيل پيدا کرد.به بيمارستان ف... مي روم. بيمارستان فوق تخصصي که از داشتن دستگاه تصويربرداري ام آر آي محروم است و بيماران بستري در اين بيمارستان مجبورند براي انجام ام آر آي سوار بر آمبولانس خصوصي به مرکزي که قبلا توسط اپراتور آمبولانس خصوصي در آن برايشان پذيرش گرفته شده مراجعه کنند. همراه بيمار به راننده آمبولانس مي گويد: ما مي خواهيم بيمارمان را به مرکز تصويربرداري که مد نظر خودمان است منتقل کنيم اما مرغ راننده آمبولانس يک پا دارد و مي گويد ما براي بيمار شما در بيمارستان ن.... پذيرش گرفته ايم و نمي توانيم بيمار را به محل ديگر منتقل کنيم.



بخش مراقبت هاي ويژه در انحصار باندهاي فروش بيمار

به چندين بيمارستان خصوصي در سطح تهران سر مي زنم و آن جاست که متوجه مي شوم هر بيمارستان خصوصي با يک مرکز آمبولانس خصوصي قرارداد دارد و اين مرکز موظف است بيماران را به اين بيمارستان منتقل کند.بالاخره موفق مي شوم با يکي از راننده ها که آمبولانس اش را مقابل بيمارستان پ... پارک کرده هم صحبت شوم و از چند و چون بيمارفروشي توسط باندهاي فروش بيمار مطلع شوم. او مي گويد: در اکثر مواقع اگر شما براي پذيرش بيمارتان در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان هاي خصوصي تماس بگيريد با اين پاسخ مواجه مي شويد که تخت خالي وجود ندارد اما باندهايي هستند که اگر بيمار را در اختيارشان قرار دهيد در کوتاه ترين زمان ممکن مي توانند او را در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستاني که مد نظر شماست بستري کنند.او مي گويد بعضي بيمارستان هاي خصوصي نه تنها به ما پذيرش نمي دهند بلکه اگر به خواسته و اصرار بيمار به آن بيمارستان مراجعه کنيم ممکن است حراست بيمارستان حتي اجازه ورود آمبولانس به محوطه بيمارستان را هم ندهد.چرا؟چون با يک مرکز آمبولانس خصوصي ديگر قرارداد دارد و تنها بيماراني را که توسط اين مرکز به بيمارستان منتقل شوند پذيرش مي کند.وقتي مي پرسم هنگام انتقال بيمار به بيمارستان ،انتخاب بيمار يا همراه او چه تاثيري در پذيرش توسط شما دارد؟ مي گويد:راستش را بخواهي در شرايطي که بيمار وضعيت خوبي ندارد وخانواده اش تنها نگران جان عزيزشان هستند اين مرکز آمبولانس خصوصي است که شرايط رابه بيمار و خانواده اش تحميل مي کند و آن ها هم مجبورند به مرکزي که مسئولان مرکز تعيين کرده اند بروند.يکي ديگر از رانندگان آمبولانس که مقابل يکي از بيمارستان هاي شهرک قدس تهران توقف کرده در پاسخ به اين سوال که آيا شما بيماران را به بيمارستان هاي دولتي هم منتقل مي کنيد؟ مي گويد: بيمارستان هاي دولتي به ما پذيرش نمي دهند و اگر بيماري از بيمارستان دولتي بخواهد به بخش خصوصي منتقل شود ما جابه جايي او را برعهده مي گيريم.او به نکته ديگري هم اشاره مي کند و آن هم پرداختي کمتر از تعرفه به آمبولانس هاي خصوصي توسط بيمارستان هاي دولتي است.اما متاسفانه بيمارستان هاي دولتي مبلغي به مراتب کمتر از تعرفه تعيين شده را به ما پرداخت مي کنند و همين موضوع باعث شده آمبولانس هاي خصوصي ضرر ناشي از اين کار را به نحو ديگر و با معامله بيماران در بيمارستان هاي خصوصي جبران کنند.



بيمار دزدي چيست؟

بيمار دزدي،آن هم در بيمارستان هاي دولتي به اين معناست که به اصطلاح بيماران را از بيمارستان هاي دولتي که هزينه درمان براي بيمار کمتر تمام مي شود به بيمارستان هاي خصوصي و ارقام سرسام آور سوق مي‌دهند. اين پديده گرچه نوظهورنيست اما نظام بهداشت و درمان کشور نتوانسته براي مقابله با آن اقدامي انجام دهد چرا که منافع برخي پزشکان و بيمارستان هاي خصوصي در ميان است. پديده بيمار دزدي انواع و راه هاي مختلفي دارد که گاهي توسط برخي پرسنل اورژانس هاي بيمارستاني يا اورژانس هاي بخش خصوصي صورت مي گيرد و در بسياري از موارد با القاي اين موضوع که خدمات رساني و فرآيند درمان در بخش خصوصي به مراتب بهتر از بخش دولتي انجام مي شود يا اين که بيمارستان دولتي وقت و جاي خالي ندارد کاري مي کنند تا بيمار با نگراني از اين که ممکن است در صورت طي کردن فرآيند درمان دربيمارستان دولتي جانش به خطر بيفتد، يا فرآيند درمانش طولاني شود،آگاهانه به بخش خصوصي مي رود و با پرداخت هزينه هاي چند ميليوني تحت درمان قرار مي‌گيرد البته در مواردي هم پزشک با بيان اين که بيمارستان وقت و جاي خالي ندارد بيمارش را از بيمارستان دولتي به بيمارستان خصوصي که از قضا آن جا هم کار مي کند، سوق مي دهد.



بيماردزدي از بيمارستان دولتي به خصوصي

براي رمزگشايي از بيماردزدي در بيمارستان هاي دولتي راهي مرکز قلب تهران مي شوم. بيمارستان فوق تخصصي که شايد نمونه آن از لحاظ کادر مجرب و تجهيزات پيشرفته در ايران وجود نداشته باشد. يکي از همين آمبولانس هاي خصوصي در محوطه بيمارستان توقف کرده و همراه بيماري که مي خواهد تا چند دقيقه ديگر سوار بر آمبولانس بيمارستان را به مقصدي نامعلوم ترک کند کنار آمبولانس ايستاده. مرد جوان نگران به نظر مي رسد و وقتي علت نگراني اش را مي پرسم مي گويد: به تازگي متوجه شده ايم که همسرم به عارضه قلبي مادرزادي مبتلاست ديروز او را به بخش اورژانس مرکز قلب منتقل کرديم و قرار بود امروز صبح تحت عمل جراحي قرار گيرد اما يکي از پرستار هاي بيمارستان همسرم را ترسانده و گفته اگر اين جا جراحي کني امکان اين که کاملا خوب شوي و سالم از بيمارستان خارج شوي خيلي کم است!همسرم هم ترسيده و از ديشب اصرار دارد در بيمارستاني که پرستار پيشنهاد داده و توسط پزشکي که به گفته او حاذق است جراحي شود.



وقتي دکتر در بيمارستان دولتي وقت ندارد

دکتر ... متخصص ... هم يکي از پزشکاني است که به واسطه عملکرد خوبش و تعريف و تمجيدهاي کادر درماني۲ بيمارستان خصوصي نامش بر سر زبان ها افتاده است.خانمي که به دليل جراحي به اين پزشک مراجعه کرده است مي گويد:با احساس درد در ناحيه سينه و پشتم به بيمارستان ... که دولتي است مراجعه کردم.درهمان چند ساعتي که درآن بيمارستان بودم بسياري از بيماران از مهارت و حاذق بودن اين پزشک تعريف مي کردند اما متاسفانه به دليل ازدحام بيماران نتوانستم نزدش بروم و وقت خالي براي ويزيت من نداشت. يکي از پرسنل اين بيمارستان راهنمايي ام کرد و گفت که دکتر دربيمارستان خصوصي ... هم طبابت مي کنند اگر مي خواهيد مي‌توانيد به اين بيمارستان برويد تا در اسرع وقت مورد معاينه قرار گيريد. بعد از دو روز وقتي در بيمارستان... نزد دکتر رفتم با وجود اين که گفتم که وضعيت مالي مناسبي ندارم، اما دکتر براي پذيرش در اين بيمارستان خصوصي نامه داد.حالا هم که به پذيرش مراجعه کرده ام مي گويند ممکن است عمل فنر گذاري در قلبتان بين 15تا 20ميليون تومان هزينه داشته باشد.بيمار دزدي،بيمار فروشي و دريافت زيرميزي معضلات و مشکلاتي ريشه دار در مجموعه نظام سلامت اندکه به نظر مي رسد ريشه کني شان عزمي قوي در مجموعه وزارت بهداشت ،نمايندگان مجلس و دستگاه هاي نظارتي را مي طلبد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.27626s, 18q