نبود نظارت زمينه ساز پديده بيمار دزدي

۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۲۰ - کد خبر: 140586

سلامت نیوز: بيمار دزدي يا بيمار فروشي.فرقي ندارد به چه نامي صدايش بزنيم.مهم پديده شومي است که سال ها گريبان نظام سلامت را گرفته و مشکلات و هزينه هاي بسياري براي بيماران رقم زده است.

اينکه چرا پزشکان بيماران بستري در بيمارستان هاي دولتي را به سمت مراکز خصوصي که خود نيز صاحب امتياز آن هستند سوق مي دهند يا اينکه چرا با هماهنگي با مراکز آمبولانس خصوصي بيمار از همه جا بي خبر را به بيمارستان مورد نظر خود مي کشانند موضوعاتي است که بايد پيش از هر اقدام سلبي به ريشه يابي علل آن پرداخت.شايد مهمترين دليل براي بيمار دزدي در نظام سلامت، غير واقعي بودن تعرفه هاي پزشکي است که نقش پررنگ تري نسبت به ساير عوامل در بروز پديده بيمار دزدي دارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خراسان،تعرفه هاي پزشکي غير واقعي بروز و توسعه فساد در بخش درمان را به دنبال دارد.وقتي تعرفه ها کفاف تامين مخارج و هزينه هاي پزشکان را نمي دهند آنها نيز به راه هاي غيرقانوني و روش هاي ناسالم متوسل مي شوند و در واقع بايد گفت نتيجه غير واقعي نگه داشتن سرانه درمان و تعرفه هاي پزشکي در کشور لطمه جبران ناپذير به بخش درمان است. وقتي تعرفه‌هاي درمان پايين باشد «بيمار دزدي» توسعه پيدا مي کند و پزشکان به دنبال جذب بيمار با استفاده از هر روشي هستند. از سوي ديگر وجود خلاءهاي قانوني در بحث بيمار دزدي خود دليلي براي گسترش روز افزون اين پديده است.در حال حاضر نه تنها قانوني براي مقابله با آمبولانس هاي خصوصي متخلف وجود ندارد بلکه نظارت دقيقي نيز از سوي وزارت بهداشت بر عملکرد آمبولانس هاي خصوصي و انطباق دريافتي آنها از مردم با تعرفه هاي تعيين شده صورت نمي گيرد. از سوي ديگر نبودنظارت کافي بر ستاد هاي توزيع بيمار در بيمارستان هاي بخش خصوصي راه را براي تخلفات گسترده در اين حوزه باز کرده و اين اختيار را به گردانندگان آمبولانس‌هاي خصوصي داده است تا بيماران را با مراکز درماني طرف قرار دادشان معامله کنند.به نظر مي رسد وزارت بهداشت مي تواند با ايجاد ستاد توزيع بيمار در بيمارستان هاي خصوصي و نظارت بر اين ستاد بر نحوه ارايه پذيرش به بيماران نظارت داشته باشد.با اين شيوه هم بيمار در انتخاب مرکز درماني و پزشکي که قرار است او را مداوا کند اختيار دارد و هم از ميزان تخلفات و بده بستان ها بين بيمارستان ها،مراکز آمبولانس خصوصي و پزشکان کم مي شود.

وزارت بهداشت با بيمار دزدان برخورد مي کند


هرگونه انتقال بيمار خارج از چارچوب ارجاع توسط عوامل درمان و آمبولانس هاي خصوصي تخلف محسوب شده و با بيمار دزدان در سازمان تعزيرات حکومتي برخورد مي شود.دکتر محمد حسين مير دهقان مدير کل دفتر نظارت و اعتبار بخشي امور درمان وزارت بهداشت نظارت هاي دوره اي و اتفاقي از مراکز درماني و مراکز آمبولانس خصوصي را اقدامي در جهت کاهش اين قبيل تخلف ها در سطح بيمارستان هاي خصوصي و دولتي دانست و گفت: ضعف اطلاع رساني وزارت بهداشت در اين حوزه و عدم آگاهي مردم باعث شده تا راه براي سوءاستفاده خاطيان باز شود.

وي با تاکيد بر اينکه بيمار تنها با نظر ستاد هاي توزيع بيمار که در دانشگاه هاي علوم پزشکي مستقر هستند مي تواند به مراکز درماني ديگر منتقل شود اظهار داشت: هرگونه انتقال بيمار خارج از چارچوب ارجاع تخلف است به خصوص اگر وجهي در اين بين مبادله شود.وي با اذعان بر بيمار فروشي برخي آمبولانس هاي خصوصي گفت: بيشتر اين تخلفات هنگام بستري کردن بيمار و اخذ پذيرش در بخش مراقبت هاي ويژه اتفاق مي افتد.

وجه ديگر بيمار دزدي که بيشتر توسط کادر درماني و پزشکان صورت مي گيرد القاي ناکافي بودن امکانات و رسيدگي ها در بيمارستان هاي دولتي و مجاب کردن خانواده بيمار براي انتقال او به مراکز درماني خصوصي است.دکتر ميردهقان از مردم خواست تا در هنگام مواجهه با چنين پديده هايي بدون اتلاف زمان با واحد بازرسي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي شهر محل سکونت خود تماس بگيرند و موضوع را جهت بررسي به بازرسان وزارت بهداشت اعلام کنند.

چراکه علت اصلي گسترش اين پديده شوم بي اطلاعي مردم از نحوه نظارت هاو ضعف اطلاع رساني وزارت بهداشت و رسانه ها در اين زمينه است.به گفته ميردهقان در صورت احراز تخلف توسط مراکز آمبولانس خصوصي ،بيمارستان ها و کادر درمان ،پرونده در کميسيون ماده 11که مخصوص رسيدگي به تخلفات پزشکي است نهايي شده و براي صدور راي به سازمان تعزيرات حکومتي ارسال مي شود.وي تاکيد کرد وزارت بهداشت بازرسي هاي دوره اي از بيمارستان هاي خصوصي و مراکز آمبولانس خصوصي انجام مي دهد و با دريافت گزارش هاي دوره اي از آمبولانس هاي خصوصي تا حدي توانسته است جلوي اين قبيل تخلفات را بگيرد اما نظارت اصلي بايد توسط مردم انجام شود و با معرفي متخلفان به ما به ريشه کني اين پديده شوم کمک کنند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
8.47986s, 18q