شوراي عالي بيمه حق بيمه سرانه پيشنهادي سال88 را تصويب كرد

۱۳۸۷/۰۹/۲۶ - ۰۹:۰۱ - کد خبر: 14097
شوراي عالي بيمه حق بيمه سرانه پيشنهادي سال88 را تصويب كرد
در سي و هشتمين جلسه شوراي‌عالي بيمه خدمات درماني، بررسي پيشنهاد حق سرانه بيمه خدمات درماني سال 1388 امکان‌سنجي تعميم پوشش بيمه پايه جهت داروي پروپرانولول 20 ميلي گرمي، تغيير شرط تجويز انواع داروي surfactant و سرزايم، تعرفه پيشنهاد شده خدمت ويترکتومي جهت اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي ارائه دهنده خدمت مذکور وارزش نسبي برخي خدمات اينترونشنال نورواسکولار در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس اين گزارش، حق سرانه درمان ارتباط تنگاتنگي با فضاي تعرفه گذاري خدمات تشخيصي و درماني کشور دارد. مطابق با ماده 9 قانون بيمه همگاني خدمات درماني، سالانه حق سرانه بيمه همگاني براي گروه‌هاي تحت پوشش بيمه خدمات درماني طي فرايندي مشخص تعيين و با تاييد شوراي‌عالي بيمه خدمات درماني به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

در همين زمينه به دنبال انجام مطالعات کارشناسي و برگزاري جلسات هم‌انديشي در محل دبيرخانه شوراي‌عالي بيمه خدمات درماني، ميزان رشدهاي متفاوتي در قالب سناريوهاي مختلف جهت حق سرانه خدمات درماني سال 1388 در صحن شورا پيشنهاد شد که در نهايت رقم 65هزار ريال جهت سرانه حق بيمه خدمات درماني سال 1388به منظور پيشنهاد به دولت مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

تغيير شرط تجويزانواع داروي surfactant ازبيمارستاني و تجويزتوسط فوق تخصص نوزادان به بيمارستاني و تجويز توسط متخصص اطفال و تغيير شرط تجويز داروي ايمي گلو سراز (سرزايم) از تجويز توسط فوق تخصص غدد به تجويز توسط فوق تخصص غدد و يا خون و انکولوژي از جمله موضوعاتي بود که شورا با هدف تحقق افزايش دسترسي بيمه شدگان به اين قبيل خدمات با آن‌ها موافقت کرد.

همچنين به منظور ارتقاي سطح کمي و کيفي بسته مورد تعهد بيمه، تعميم پوشش بيمه پايه جهت داروي پروپرانولول 20ميلي گرمي و تغيير ميزان پرداخت به اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي ارائه دهنده خدمت ويترکتومي، مورد موافقت اعضاي شورا قرار گرفت که مطابق با ماده 10 قانون بيمه همگاني پس از طي ساير مراحل قانوني ملاک عمل سازمان‌هاي بيمه گر پايه در بسته خدمات مورد تعهد ايشان قرار خواهد گرفت.

ارزش نسبي برخي خدمات دندانپزشکي، گزارش دبيرخانه شوراي‌عالي بيمه خدمات دندانپزشکي، گزارش دبيرخانه شوراي‌عالي بيمه خدمات درماني از روند تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي بررسي و پايش بسته مزاياي مشمول بيمه پايه، دستورالعمل نحوه اخذ تعرفه فني داروخانه‌ها، تغيير شرايط تجويز انواع داروي surfactant، تغيير شرط تجويز داروي سرزايم و تعرفه پيشنهاد شده خدمت ويترکتومي جهت اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي ارائه دهنده خدمت مذکور مصوبات از مباحث جلسه سي وهفتم شواري‌عالي بيمه خدمات درماني به شمار مي‌رود.

همچنين درباره دستورالعمل دريافت حق فني داروخانه‌ها مقرر شد، متن شفاف شدن جايگاه قانوني دريافت حق فني داروخانه‌ها، دستورالعمل پيشنهادي در کميته کارشناسي دبيرخانه شوراي‌عالي بيمه با حضور ذي‌نفعان مورد بررسي و بازنگري مجدد قرار گيرد.

در ادامه مقرر شد، ليست، جداول و ارزش نسبي خدمات دندانپزشکي به کميسيون کارشناسي ارجاع شود و نظرنهايي کارشناسان (تمامي دستگاه‌هاي عضو شوراي عالي بيمه)، کميسيون به شوراي عالي بيمه ارائه شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.92319s, 18q