دکتر لنکراني:

ميزان بيماريهاي اعصاب و روان کشور در حد متوسط جهان است

۱۳۸۷/۱۰/۰۹ - ۰۹:۲۹ - کد خبر: 14312
 ميزان بيماريهاي اعصاب و روان کشور در حد متوسط جهان است
دکتر کامران باقري لنکراني در سفر يکروزه به اراک در جمع خبرنگاران افزود: بهداشت روان جز مقولات مورد توجه در نظام مراقبت سلامت است و ايران در اين زمينه نسبت به بسياري از کشورهاي جهان نقاط قوت زيادي در نظام مراقبتي دارد.
وي گفت: نظام مراقبتي روان در شبکه بهداشتي از سال 69آغاز شده و در حد غربالگري ابتدايي در اين بخش فعاليت داريم
وي افزود: پارسال پنج ميليون دانش آموز در کشور در بحث سلامت رواني پايش شدند و برنامه هاي جدي در زمينه اعتياد و کنترل آسيبهاي رواني و اجتماعي آن در حال انجام است.
وي گفت: با همکاري بهزيستي و بخش خصوصي 450هزار معتاد پرخطر تحت درمان فعال قرار گرفتند و در زمينه متادن درماني از پنج هزار نفر در نيمه اول سال 84به تحت پوشش قرار دادن 130هزار معتاد دست يافته ايم.
وي افزود: با توجه به تبعات زندگي مدرن امروزي تقويت برنامه هاي بهداشت رواني در کشور امري اجتناب ناپذير است اما اکنون در کشور سطح شيوع ويژه نسبت به اين بيماريها نداريم.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص الگوي بيماريها گفت: با پير شدن جمعيت، تغيير در الگوي زندگي و بالا رفتن سطح بهداشت و تغذيه ، الگوي بيماريهاي کشور به سمت امراض قلبي عروقي، بيماريهاي متابوليک و سرطانها تغيير کرده و در زمينه سرطان سالانه در کشور 60هزار مورد جديد اين بيماري را شاهد هستيم.
وي در خصوص ارائه ناقص خدمات درماني در سايت سرطان شناسي آيت الله خوانساري اراک افزود: راه اندازي اين مرکز از اقدامات مهم دولت نهم در استان مرکزي است که بايد با برنامه ريزي مستمر و زماندار به سمت تکميل و تجهيز آن و بلوغ نهايي پيش رفت.
وي گفت: اعتبار خريد تجهيزات پرتودرماني براي اين سايت سرطان شناسي تامين شده و در اولين فرصت و صدور مجوز از کشورهاي توليدکننده اين تجهيزات براي اراک خريداري و نصب مي شود.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: هم اينک کشور نياز به شش هزار نيروي درماني فوق تخصص در نظام سلامت دارد که امسال يکهزار و 400 فوق تخصص در رشته هاي درماني مختلف در سطح کشور جذب شدهخ اند.
وي در خصوص کمبود کارد درماني و فوق تخصصها در استان مرکزي گفت: طي سه سال اخير حداقل دو برابر گذشته نيروي متخصص در کادر بهداشتي و درماني استنان مرکزي جذب شده و امسال 39نفر براي جبران کاستي هاي درماني استان معرفي شدند که 20نفر آنان فعاليت خود را آغاز و 19نفر ديگر نيز تا پايان سال به اين جرگه مي پيوندند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.10442s, 18q