در گفتگو با اعضاي کميسيون بهداشت مجلس مطرح شد

بيمه‌هاي ناکارآمد و آينده‌مبهم طرح تحول سلامت دهان و دندان

۱۳۹۴/۰۱/۳۰ - ۱۲:۱۸ - کد خبر: 144780
بيمه‌هاي ناکارآمد و آينده‌مبهم طرح تحول سلامت دهان و دندان

سلامت نیوز: معمولاً بسياري از کشورها، اين بخش از درمان‌هاي دندانپزشکي را تحت پوشش بيمه قرار نمي‌دهند. اين کشورها به سمت کاهش نرخ پوسيدگي رفته‌اند. به عبارتي با اين رويه، مشکل چنداني ندارند. ما هم بايد اين مسير را در نظر بگيريم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه سپید، وقتي سخن از عدالت در سلامت و تأمين اجتماعي شهروندان به ميان مي‌آيد، يکي از موضوعات بحث‌برانگيز، سلامت دهان و دندان و پوشش بيمه‌اي آن است. موضوع مهم سلامت دهان و سهولت در غذا خوردن و صحبت کردن و حتي نگاه زيبايي‌شناسي موجب جلب‌توجه بسياري از مردم به اين موضوع مي‌شود و در کنار آن، وقتي به دهان به عنوان دروازه سلامت جسم و دستگاه گوارش نگاه کنيم، ضرورت برنامه‌ريزي و مديريت در اين زمينه براي کاهش آسيب‌ها و بيماري‌ها محسوس‌تر مي‌شود.

طبيعتاً وقتي قرار بر اين است که در راستاي بهبود سلامت جامعه برنامه‌اي به اجرا درآيد، پاي بيمه‌ها هم به ميدان کشيده‌مي‌شود. به ويژه اينکه حوزه دهان و دندان تا امروز محروم از حمايت‌هاي بيمه‌اي بوده است. چنانچه عليرضا زالي، رئيس سازمان نظام پزشکي، هزينه‌هاي پرداختي از جيب مردم در حوزه دندانپزشکي را بسيار زياد خواند و گفت: «حدود 95 تا 96 درصد پرداختي در حوزه دندانپزشکي توسط خود مردم صورت مي‌گيرد. در سال‌هاي گذشته تقريباً کمترين ميزان مشارکت بيمه‌ها در حفاظت‌هاي مالي خدمات دندانپزشکي را شاهد بوده‌ايم. در عين حال جامعه دندانپزشکي يارانه پنهاني را طي سال‌هاي گذشته پرداخت کرده‌اند. براي ادامه اين طرح مشارکت عملياتي بيمه‌هاي پايه و تکميلي لازم است.»

در اين ميان نقش‌آفريني بيمه‌هاي پايه و تکميلي، به شکل و سياقي که در ساير کشورها وجود دارد، حداقل نياز ما در حوزه سلامت دهان است. محمد حاجي آقاجاني، معاون درمان وزير بهداشت، بر نقش بيمه‌هاي پايه در تأمين هزينه‌هاي خدمات سلامت دهان و دندان تأکيد کرد و گفت: «تعريف بسته بيمه پايه براي بهداشت دهان و دندان مغفول واقع شده است و نقش بيمه‌ها در پوشش اين خدمات بسيار کوچک و محدود است. برهمين اساس بايد بسته بيمه پايه براي پوشش اين خدمات به روشني تعريف و گسترش يابد. در عين حال نقش دولت در تأمين منابع مالي ارائه اين خدمات بسيار مهم است که تاکنون به صورتي محدود به آن عمل شده است.»


برنامه حمايتي و نظارتي کميسيون بهداشت براي سلامت دهان و دندان

براي قرار گرفتن در مسير صحيح و دستيابي به اهداف طرح تحول، شايد پيش از هر چيز نياز به نگاهي واقع‌بينانه داشته‌اشيم تا با تعيين حد انتظارات مقبول بيمه‌ها را در اين مهم به درستي دخيل کنيم. بر همين اساس به سراغ اعضاي کميسيون بهداشت مجلس رفتيم و با آنها به گفت‌و‌گو پرداختيم. عبدالرحمن رستميان، نايب‌رئيس کميسيون بهداشت مجلس در اين زمينه به سپيد گفت: «مهم‌ترين موضوعي که پيش از ورود بيمه‌ها بايد موردتوجه قرار دهيم و هدف‌گذاري کنيم، تلاش براي کاهش نرخ پوسيدگي دندان است.» وي در ادامه افزود: «معمولاً بسياري از کشورها، اين بخش از درمان‌هاي دندانپزشکي را تحت پوشش بيمه قرار نمي‌دهند. اين کشورها به سمت کاهش نرخ پوسيدگي رفته‌اند. به عبارتي با اين رويه، مشکل چنداني ندارند. ما هم بايد اين مسير را در نظر بگيريم.»

رستميان تصريح کرد: «در اين زمينه ما نيز بودجه‌اي را براي ارتقاي خدمات دندانپزشکي تعيين کرديم که اميدواريم وزارت بهداشت، استفاده بهينه از آن داشته باشد. بنابراين همان‌طور که طرح تحول سلامت دندان نيز به آن توجه کرده است از سنين ابتدايي، با آموزش مناسب مانع از پوسيدگي دندان بشوند.»

نايب‌رئيس کميسيون بهداشت مجلس با بيان اينکه در اين زمينه حمايت‌هاي خوبي از حوزه دهان و دندان در بودجه شده است، تأکيد کرد: «کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در آينده نزديک، جلسه‌اي با حضور مسئولان دندانپزشکي دارد. تا برنامه‌هايشان را در اختيار مجلس قرار دهند و براي ميزان پوشش بيمه‌اي دندانپزشکي براي کل کشور نيز برنامه‌ريزي کنند.» وي در ادامه تأکيد کرد: «در اين زمينه ما نيز در راستاي حمايت‌ها براي پوشش بهتر بيمه‌اي و کاهش پرداخت از جيب مردم همراهي لازم را انجام خواهيم داد. البته ما در بحث نظارتي بر بيمه‌هاي دندانپزشکي نيز همچون گذشته ورود خواهيم کرد.»

رستميان تصريح کرد: «ما نمي‌توانيم در بيمه پايه به اين موضوع بپردازيم. زيرا پوسيدگي در سنين بالا بسيار است و بهترين راه مقابله با پوسيدگي است که در حال حاضر هم رسيدگي‌ها و برنامه‌ها در اين راستا است. به عبارتي ما براي آينده مي‌توانيم برنامه داشته‌ باشيم. بنابر شرايط اعتباري فعلي و هزينه‌هاي بالاي درماني در اين حوزه، زيرپوشش بيمه قراردادن اين خدمات، کار دشوار و ناممکني است. بيمه‌ها با اولويت بندي در حوزه درمان نيز نقش‌آفريني کنند. بايد با کاهش هزينه‌ها و کاهش آسيب‌ها پوشش مناسب بيمه‌اي داشته‌اشيم.»


بيمه‌ها از نگاه تجارت محور و بنگاه‌داري خارج شود

علاوه بر اين محمدحسين قرباني، سخنگوي کميسيون بهداشت مجلس به سپيد گفت: «در همه جاي دنيا مشکلات پوشش بيمه دهان و دندان وجود دارد. به عبارتي خدمات دندانپزشکي به صورت محدود در اختيار بيمه‌شدگان است. در ايران هم اين موضوع مستثني نيست.»

وي در ادامه افزود: «درمان‌هاي دندانپزشکي تعريف خاص خود را دارد، تلاش و کوششي که تا به امروز انجام گرفت تقريباً 6 خدمت دندانپزشکي، تحت پوشش بيمه‌ها قرار گرفت. اين خدمات محدود است بايد بيمه‌ها با توجه به سند تحول سلامت به شکل روتين و کارآمد درآيد. بايد همه فعالان حوزه دندانپزشکي پاي کار بيايند و بحث سلامت دهان را در نظر بگيرند.» قرباني تأکيد کرد: «انتظار ما از مجموعه وزارت بهداشت اين است که با تقويت بيمه‌ها خدمات بيشتري از دندانپزشکي را تحت پوشش قرار دهد. ما اگر نتوانيم بخش سلامت دهان و دندان را رعايت کنيم، قطعاً بسياري از بيماري‌ها به دنبال آن بيايد.» وي در ادامه تأکيد کرد: «لازم است بيمه‌ها از نگاه تجارت محور و بنگاه‌داري خارج شود و در کنار مجموعه وزارت بهداشت وارد شوند و در امر خدمت‌رساني به ويژه در حوزه دهان و دندان گام‌هاي اساسي بردارند و خدمات بيشتري را تحت پوشش قرار دهند.» سخنگوي کميسيون بهداشت در پايان گفت: «با آنچه به عنوان اعتبارات حوزه سلامت در نظر گرفته‌شد. اگر اعتبارات به درستي در اختيار بيمه‌ها قرار گيرد، پوشش بيمه دندانپزشکي هم ارتقا پيدا مي‌کند. در حال حاضر اين خدمات بسيار جزئي است و انتظار بسيار بيشتر است. سهم عظيمي از حوزه سلامت به سلامت دهان و دندان بازمي‌گردد که بايد به آن توجه شود.»


بيمه‌هاي ناکارآمد، آسيب حوزه سلامت

در اين زمينه مراد هاشم زهي، عضو کميسيون بهداشت مجلس نيز به سپيد گفت: «اگرچه در اين زمينه فعلاً مشخص نيست که طرح تحول چقدر قصد ورود دارد، اما قطعاً در حوزه پيشگيري ورود انجام خواهد گرفت. در زمينه بيمه‌اي نيز همانطور که همه مي‌دانند، يکي از محرک‌هاي موفقيت ساز در حوزه سلامت پررنگ شدن بيمه‌هاست و پوشش بيمه‌اي ما در حوزه سلامت دهان و دندان فعلاً ناکارآمد است.» وي افزود: «با توجه به اينکه پيشگيري انجام نشده و ما در سنين بالا و در جواني نياز به درمان در کشورمان بسيار محسوس است.

در نتيجه بايد برنامه‌هايي در زمينه بيمه دندان در سنين بالا نيز داشته باشيم. انتظار مي‌رود براي کاهش هزينه‌ها دولت ورود پيدا کند و حمايت لازم انجام دهد. به عبارتي پرداختي‌ها از جيب در اين حوزه کم شود. قطعاً در اين صورت رضايت مردم افزايش مي‌يابد.» هاشم‌زهي همچنين تصريح کرد: «بيمه‌ها بايد هم پاي بقيه بخش‌ها به حوزه سلامت دهان و دندان ورود پيدا کنند. متاسفانه بيمه‌ها تا کنون ورود پيدا نکرده‌اند و به نظر مي‌آيد در اين زمينه دولت را تنها گذاشته‌اند. فعلاً هم همه‌چيز به گردن مردم است و پرداخت از جيب آنها است.» با اظهارات فوق، اگرچه تأکيد وزير بهداشت و معاونانش تأکيد بسياري بر حضور بيمه‌ها در حوزه سلامت دهان و دندان کرده‌اند، اما گويا چنين رويه‌اي بعيد به نظر مي‌رسد. در اين ميان هم هر آنچه وجود دارد، پيشنهاد است و برنامه اجرايي چنداني به چشم نمي‌خورد. در چنين شرايطي آينده طرح تحول سلامت دهان مبهم و موفقيت آن دور از انتظار به نظر مي‌آيد.


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.44503s, 19q