من هم مهران مدیری هستم

۱۳۹۴/۰۲/۰۵ - ۱۱:۳۸ - کد خبر: 145525

سلامت نیوز:دکتر بابک خطی ، متخصص کودکان با ارسال یادداشتی به سلامت نیوز تحت عنوان من هم مهران مدیری هستم نوشت :
اولا قصد این جانب به عنوان یک پزشک هرگز دفاع یا نقد سریال درحاشیه نیست چرا که اساسا کارشناس هنری نیستم و به عنوان یک بیننده معمولی تلویزیون هم ابدا ارادتی به حضرت ایشان ندارم و طنز ایشان هم اندک جذابیتی اگر داشت از میانه سریال نقطه چین برای بنده کمترین از میان رفت.

قصد پرداختن به موضوعی دیگر است.

یکم:ارزش و اعتبار یک صنف-فرض کنید پزشکان-گر واقعی و درونی باشد ،هرگز باساختن یک سریال طنز و نقد حتی از نوع غیر منصفانه مخدوش نمی گردد،طنز در چنین مواردی بسته به قوت و محتوا می تواند پالاینده و بالنده گر هم حتی باشد،بنابراین نباید از در بوته نقد حتی غیر سازنده قرار گرفتن هم ترسید که تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد.اما ازسویی با این اعتراضات فضای نقد و طنز محدود می گردد.


دوم :جامعه ما نیازمند شادی و خندیدن است و بیایید محدودیت های انتخاب سوژه برای هنرمندان را منصفانه ببینیم و چه اشکالی دارد که صنف ما طلایه دار تحمل پذیری و تساهل در این زمینه باشد تا به تدریج دامنه نقد به سایر ارکان و اصناف نیز تسری یابد،شروع یک موازنه مثبت دو سو برد؛که قرار نیست با سوژه شدن، هتک حرمتی صورت گیرد و یا اساسا اتفاقی دور از شان حادث گردد،که سوژه طنز گردیدن و مایه شادی جامعه بودن و تساهل در مورد آن نه تنها تحقیر امیز نیست که مایه افتخارو جریان ساز است.
سوم: چه نیکوتر بود که حمیت گروهی و اراده جمعی مابه جای تمرکز بر سریالی میان مایه ،صرف اموری مهمتر در نظام سلامت ودرمان می گردید یادمان باشد که ارتباط بیمار پزشک از گوهری گرانبها به نام اعتماد اعتبار می گیرد،اعتمادی که درصد معدودی از درون خودمان با اقدامات سخیفی مثل زیر میزی بدان خدشه وارد کردند و وزارت محترم متولی سلامت نیز علیرغم نیتی با ارزش به جای داشتن طرحی کارامد برای مبارزه و ریشه کنی این وصله ناجور به ساده ترین راه- و شاید نه درست ترین- و اقدامات تبلیغاتی از قبیل دادن شماره تلفن و... روی اورد و سهم این ناطبیبان را بین همه پزشکان تقسیم کرد!!


چهارم:در بعد رسانه ای نیز یادمان باشد که برنامه هایی نه طنز که بسیار جدی درصدا وسیمای خودمان درامدهای چند ده و چندصدمیلیونی درصدی از پزشکان را به تمام این جامعه تسری داد و همه را به چوب یکسانی زد همکاران عزیز من ، این واقعیت را می پذیرم که ناخوشایند است که در اقصی نقاط این مرز پرگهر خدمت کنید و دریافتی های با تاخیرهای چندین ماهه داشته باشید و نهایتا نیز میراث دار چنین برچسب هایی باشید،قرار نبود چنین باشد(فیش حقوقی و ریز دریافتی های سال گذشته اینجانب جهت تنویر در هر زمان قابل ارایه می باشد)اما آیا برخورد و واکنش در برابر تمام این بی عدالتی و تحقیرها را باید بر انتقاد و اعتراض به سریالی طنز متمرکز نماییم؟؟


"من هم مهران مدیری هستم"صدایی است از درون جامعه پزشکی-حتی یک نفر-که اتفاقا سوژه طنز سریال در حاشیه است اما نگران نا امنی فضا برای طنزپردازان و منتقدان استمعتقداست ارزش و اعتبار یک صنف هرگز با طنز مخدوش نمیگرددسوژه طنز شدن و برخورد تسامحی با آن را افتخار امیز و الهام بخش می داند و ازشادی مردم می خندد و تاکید بر تمرکز و صرف انرژی درمسایل اساسی سلامت و درمان را دارد تا توجه به حاشیه هایی چون سریال در حاشیه

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
نظرات
پرستار
در رابطه بادحرف این پزشک محترم در راستای جلب اعتماد می تونم یگم :
به عمل کار براید به سخنرانی نیست
4.94065s, 19q