عکس/نجات یک نفر پس از 82 ساعت در نپال

2.34398s, 19q