عکس/نجات یک نفر پس از 82 ساعت در نپال

0.46397s, 19q