تهيه يک پروتيين از ژن عامل سرطان سينه راهگشاي درمان اين بيماري است

۱۳۸۷/۱۱/۰۲ - ۱۲:۱۳ - کد خبر: 14666
 تهيه يک پروتيين از ژن عامل سرطان سينه راهگشاي درمان اين بيماري است
نياز اولياء زاده مجري اين تحقيق، مطالعه خود را در قالب پايان نامه کارشناسي ارشد انجام داده است.
اولياء زاده در تشريح اين تحقيق گفت: ژن HER2 در بسياري از سرطان ها از جمله سرطان سينه دخالت دارد و بيان بيش از حد اين ژن در حدود 25 درصد موارد سرطان سينه ديده مي شود و با فنوتيپ تهاجمي تومور و پيش آگهي ضعيف بيماري رابطه مستقيم دارد.

وي گفت: پروتيين نوترکيبي از ژن HER2 در ميزباني مخمر و ميزباني باکتريايي بيان شد. اين پروتئين نوترکيب به وسيله آنتي بادي کلونال ضد ژن سرطان توليد شده در اين پروژه تلخيص گرديد.

اولياء زاده به تفاوت بيان پروتئين نوترکيب در مخمر با ميزبان هاي ديگر اشاره کرد و افزود: محصول نوترکيب آن براي توليد آنتي بادي مناسب تر است.
وي در ادامه در تشريح ضرورت پروژه تحقيقاتي خود افزود:آنتي بادي هاي مونوکلونال طراحي شده عليه آنتي ژنهاي توموري، ابزار بسيار کارآمدي را در تشخيص و درمان سرطان فراهم آورده اند.

محقق دانشگاه تربيت مدرس گفت: از آنجا که آنتي بادي هايي که در حال حاضر براي درمان سرطان سينه در دسترس است از کارايي مناسب برخوردار نيستند و عوارض ناخواسته اي را در سلول سبب مي شوند با استفاده از اين پروتيين هاي نوترکيب به عنوان ايمونوژن و ابزار غربالگري آنتي بادي ممکن است بتوانيم به آنتي بادي هايي دست يابيم که عملکرد موثرتري داشته ، عوارض ناخواسته کمتري برجاي گذاشته و قادر به القاء موثرتر و کم عارضه تر آپوپتوز در سلول هاي سرطاني سينه باشند.
اين پژوهش با راهنمايي دکتر "سيد جواد مولي" و دکتر حجت اله رباني و با مشاوره دکتر محمود جدي تهراني در دانشکده علوم پايه دانشگاه تربيت مدرس انجام شده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.34915s, 18q