در جست وجوي مرهمي براي دردهاي شبانه

۱۳۸۷/۱۱/۰۵ - ۱۰:۵۵ - کد خبر: 14717
 در جست وجوي مرهمي براي دردهاي شبانه
شماري از شهروندان مي گويند هنگامي که شبها در پي دارو بوده اند تا بتوانند مرهمي بردردهاي بي زمان خويش خويش بنهند، ناچار شده اند مسافتهاي بسياري را به جست وجوي آن بروند و در کلانشهري چون تهران، به سرگرداني در اين زمينه دچار شوند.
کمبود و پراکندگي داروخانه هاي شبانه روزي، موضوعي است که نه تنها بيماران بلکه حتي دست اندرکاران اين بخش نيز آن را تاييد مي کنند. آمارهاي رسمي هم مويد چنين نقصاني است.
بنا بر گزارشهاي رسمي، در حال حاضر 72 باب داروخانه شبانه روزي در شهر12 ميليون نفري تهران فعال است و به اين ترتيب، به ازاي هر 167 هزار شهروند تهراني يک داروخانه شبانه روزي در سطح پايتخت فعاليت مي کند.
گزارش خبرنگار ايرنا از چند داروخانه شبانه روزي حاکي است، بسياري از مراجعان به اين داروخانه ها از دشواري تهيه داروهاي کمياب شکايت دارند و مي گويند براي تهيه يک دارو در شب بايد مسافت طولاني را در شهر طي کنند تا به داروخانه هايي چون 13 آبان و هلال احمر برسند.
به اعتقاد برخي فعالان حوزه بهداشت و درمان، عدم صرفه اقتصادي داير کردن داروخانه شبانه روزي، مديريت نادرست توزيع دارو و محروميت داروخانه هاي خصوصي از داشتن برخي داروهاي تخصصي، از جمله علت هاي اصلي سختي دسترسي مردم به دارو هنگام شب است.

کمبود دارو
يک دکتر داروساز که خود سالها در داروخانه هاي دولتي و خصوصي شاغل بوده و اکنون صاحب و مدير داروخانه اي است، کمبود دارو را منحصر به داروهاي تخصصي و وارداتي و شب يا روز نمي داند و مقصر ناپيدايي گاه به گاه برخي داروهاي عمومي در بازار را نيز سيستم ناصحيح دارو در کشور معرفي مي کند.
دکتر "ولي فولادوند" در اين زمينه به خبرنگار ايرنا گفت:" هيچ تضميني نيست که دارويي که امروز در دسترس شماست فردا هم در اختيارتان باشد. من مقصر اصلي را سيستم توزيع دارو مي دانم. نه اينکه توليدکنندگان مسوول نباشند اما برخي توزيع کنندگان، مشکل آفرينان نهايي هستند."
وي توضيح داد: بارها شاهد بوده ايم که با شايع شدن افزايش قيمت يک دارو در بازار، آن دارو يکباره و بسرعت ناياب مي شود و به راستي قيمتش نيز ناباورانه رو به صعود مي رود، در حالي که همان دارو در برخي شهرستانها خاک مي خورد، تاريخ مصرفش منقضي مي شود و مشتري چنداني ندارد.
در همين راستا، دکتر "مريم تميمي" مسوول فني داروخانه مرکزي رودکي واقع در خيابان هاشمي، اعمال تحريم هاي اقتصادي بين المللي عليه ايران را از عوامل اساسي کمبود برخي اقلام دارويي حساس مي داند که به سختي مي توان آن را حتي در داروخانه هاي مهم دولتي يافت.
وي معتقد است: "اصولا بيشتر داروخانه هاي خصوصي حق داشتن يک سري داروهاي خاص که بيشترشان وارداتي هستند را ندارند و اگر هم آنها را در اختيار داشته باشند، مورد مواخذه قرار مي گيرند."
اين دکتر داروساز يادآور شد:"تعلق يارانه به اينگونه اقلام دارويي،‌ محدود بودن آنها و مشکلات واردات اين نوع داروها به دليل مساله تحريم از عوامل اصلي اتخاذ سياست کنترل توزيع داروهاي کمياب است."
دکتر "حيدر ميرفتاحي" مدير داروخانه شبانه روزي فردوسي واقع در ميدان فاطمي با اشاره به کمبود برخي داروها در داروخانه هاي شبانه روزي مي گويد که چنين وضعيتي موجب شده است اين داروخانه ها در شرايطي مسئول خدمات دادن به بيماران باشند که امکانات لازم در اختيار آنها قرار ندارد.
وي به خبرنگار ايرنا گفت: برخي داروها را فقط مي توان در معدود داروخانه هاي دولتي تهيه کرد در حالي که دسترسي مردم به چنين داروخانه هايي در ساعات پاياني شب و ساعات اوليه بامداد دشوار است.
ميرفتاحي با بيان اينکه تعداد مراجعه کنندگان اين داروخانه در شب بويژه تا 2 بامداد زياد است، اضافه کرد: شايسته است به داروخانه هايي همچون داروخانه ما نيز داروهاي تخصصي کمياب داده شود تا بتوانيم پاسخگوي نيازهاي بيشتري از مردم باشيم.
اين مسوول داروخانه فردوسي با اشاره به اينکه بيش از 60 داروخانه شبانه روزي در کلانشهر تهران فعاليت مي کند، خاطرنشان کرد: بيشتر اين مراکز داروهاي عمومي را براحتي در اختيار مشتريان قرار مي دهند اما تعداد زيادي از مردم به دليل نبود برخي اقلام دارويي کمياب در اين داروخانه ها با دست خالي بازمي گردند و مجبورند به مراکز بسيار معدود دولتي در سطح شهر مراجعه کنند.
يکي از متصديان داروخانه اي شبانه روزي در ستارخان هم مشکل تهيه دارو را در شب چندان متفاوت با روز نمي داند و معتقد است که 95 درصد داروها در همه ساعات شبانه روز در داروخانه ها موجود است ولي براي تهيه 5 درصد آنها شامل برخي داروهاي خاص و کمياب، تا حدي مشکلاتي وجود دارد.
اميد سينايي در توضيح اين مطلب گفت: اينگونه داروها چه در شب و چه در روز، در اختيار تعداد اندکي از داروخانه ها قرار مي گيرد و دسترسي به آنها براي شهروندان دشوار مي باشد اما شبها به علت سخت تر بودن رفت و آمد، اين دشواري براي مردم تشديد مي شود.

کمبود درآمد
دکتر فولادوند مدير داروخانه "آرمين" واقع در بلوار دستواره در جنوب تهران، فعاليت شبانه داروخانه ها را به چند دليل به صرفه نمي داند. او گفت: داروخانه شبانه روزي جاي خوب و انبار بزرگ مي خواهد و به سرمايه زياد و پرسنل کارآزموده اضافه نياز دارد اما در مقابل، درآمدش محدود است ، مشتريان اندکي به ويژه طي ساعات يک تا 5 بامداد دارد و علاوه بر آن، از جور کردن کامل داروي مورد نياز مردم نيزعاجز است.
فولادوند همچنين ضعف در گردش اطلاعات علمي در داروخانه ها و کم حرمتي دکترهاي داروساز در اين عرصه را از ديگر نقايص فعاليت در اين حوزه عنوان کرد و گفت: چنين وضعيتي، رضايت کاري فعالان اين بخش را تامين نمي کند.
وي افزود: هم اکنون بيشتر دانش آموختگان داروساز خانمها هستند که بويژه پس از تاهل، امکان فعاليت در شب را نمي يابند وبه اين ترتيب، راه اندازي نوبت کاري شب براي داروخانه ها با مانع نسبتا جديدي رو به رو شده است.

فقدان داروخانه هاي دولتي
سينايي، از کارشناسان مسايل دارو معتقد است مساله مهم ديگري که بيماران در شب با آن مواجه هستند ، "نبود داروخانه هاي شبانه روزي در بسياري از بيمارستان ها" است، حال آنکه بيماران وخيم را شبها براي معالجه و درمان به بيمارستان منتقل مي کنند.
او که مدير داروخانه اي در خيابان ستارخان است، گفت: بر اساس منابع و اطلاعات موجود در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بيش از 60 درصد از بيمارستانهاي دولتي و 55 درصد از بيمارستانهاي خصوصي کشور فاقد هر گونه داروخانه شبانه روزي هستند که اين مسئله بيماران و همراهان مراجعه کننده به اين مراکز را با مشکلات متعددي رو به رو کرده است.
وي افزود: داروخانه هاي برخي از بيمارستانهاي دولتي و خصوصي هنگام روز باز است اما شبها که عموماً داروخانه هاي سطح شهرتعطيل مي باشد، داروخانه هاي بيمارستانها هم تعطيل است و امکان دسترسي بيمار را به داروي مورد نياز سلب مي کند.

مساله امنيت
فولادوند، مدير داروخانه اي که در جنوب شهر قرار دارد، مساله "امنيت" را از ديگر مشکلاتي بيان کرد که کم و بيش، گريبانگير داروخانه هاي شبانه روزي است.
وي در اين زمينه گفت حدود 9 سال پيش زماني که در داروخانه اي شبانه روزي در جاده سوم دولت آباد متصدي بود، مورد هجوم چهار فرد اوباش قرار گرفت که او را با چاقو زخمي کردند، مورد ضرب و شتم قرار دادند، شيشه هاي داروخانه و برخي داروهاي آن را شکستند و اموالي را نيز به سرقت بردند.
ميرفتاحي نيز موضوع کمبود امنيت را براي فعاليت داروخانه هاي شبانه روزي تاييد کرد و اظهارداشت: در ساعات 1:30 تا 6 بامداد امنيت کمتري براي داروخانه هاي شبانه روزي وجود دارد. به همين خاطر، کرکره داروخانه ها پايين کشيده مي شود و متصديان در اين ساعات دارو را از دريچه اي کوچک به مشتري عرضه مي کنند.
وي با اشاره به اينکه حدود دو ماه ونيم پيش داروخانه شبانه روزي عباس آباد مورد سرقت قرار گرفت، گفت: به دليل خلوت بودن خيابانهاي شهر در ساعات پس از نيمه شب و عدم امکان کنترل امنيتي داخل تمامي داروخانه هاي شبانه روزي ، بسته شدن درهاي داروخانه وعرضه دارو از گيشه يا دريچه اين اماکن، اقدامي اجتناب ناپذير مي باشد.

نيمه شب به دنبال چسب زخم و روژ لب
شايد، تصور شود نيمه هاي شب و يا در نخستين ساعات بامداد که همگان در خواب ناز بسر مي برند، فقط کساني در پي داروخانه هاي شبانه روزي مي گردند که يکي از نزديکانشان بر اثر بروز بيماري، حال وخيمي دارد و بايد هر چه سريعتر براي نجات جان او، دارو بيابند اما به نظر مي رسد واقعيت چنين نيست.
يکي از متصديان داروخانه اي شبانه روزي در محله نازي آباد در اين زمينه به خبرنگار ايرنا گفت: بيشتر بيماراني که شب ها براي دريافت دارو به داروخانه ها مراجعه مي کنند داراي بيماري هاي عمومي و سرماخوردگي و نيز بيماران قندي هستند و تنها تعداد معدودي از بيماران داروي تخصصي نياز دارند که آنها نيز براي گرفتن دارو به داروخانه 13 آبان راهنمايي مي شوند.
وي در صد بالاي مراجعين به اين داروخانه را افراد داراي شرايط خاص مي داند که بيشترشان داروهايي چون شربت و قرص هاي مسکن و کدوئين دار ، سرنگ، واليوم و مانند آن را درخواست مي کنند.
فولادوند مدير داروخانه اي ديگر در بلوار دستواره نيز با لحني طنزآلود گفت: جدا از نيازمندان داروي اورژانسي درشب، کساني هم هستند که ساعت 3 بامداد از داروخانه شبانه روزي چسب زخم و روژ لب طلب مي کنند يا براي کمک به خوابيدن خود، قرصهاي غيرمجاز مي خواهند.
اما، اگر داروي موردنياز مراجعان در داروخانه شبانه روزي موجود نباشد، آنان چه مي کنند؟
دکتر تميمي در اين باره گفت:"معمولا، ناراحت مي شوند و برخي هم اعتراض مي کنند."
وي، گران شدن ناگهاني و پي در پي برخي داروها را نيز عامل نگراني و پريشاني مردم بويژه گروه هاي کم درآمد دانست و اظهارداشت: زماني که دارويي را با قيمت جديد اما در همان جعبه قبلي که قيمت پيشين را بر خود دارد، در اختيار مشتري قرار مي دهيم با اعتراض آنها مواجه مي شويم و بيشتر اوقات بر سر اين موضوع، با مشتريان جر و بحث داريم.
دکتر تميمي يادآور شد: علاوه بر اعتراض، وقتي بيمار چيزي را که دکتر برايش نوشته است پيدا نمي کند دچار استرس و اضطراب مي شود.
در همين زمينه، جواني که حدود نيمه شب شنبه براي بيمار خود به داروخانه شبانه روزي در منطقه پنج تهران ( شهران ) مراجعه و از دريافت داروي خود مايوس شده بود، به خبرنگار ايرنا گفت: داروخانه هاي موجود نياز دارويي بيماران را بر طرف نمي کنند و اغلب شهروندان بايد براي دريافت داروي خود به داروخانه 13 آبان مراجعه کنند.
جواد ميرمحمدي افزود: راه درستش اين است که براي رفاه حال مردم اينگونه داروها را به تعداد بيشتري از داروخانه ها در سطح شهر تهران بدهند تا اين مراکز نيز آن داروها را در اختيار مردم قرار دهند.
وي گفت: من از ساعت 23 براي گرفتن داروي اعصاب از خانه خارج شده ام اما تا کنون که ساعت 30 دقيقه بامداد است هنوز داروي خود را تهيه نکرده ام .
پيرمردي با قدم هاي لرزان و با نگاهي نگران و پرسشگر هم از اين داروخانه خارج مي شود. نيازي نيست که از او بپرسيم داروي خود را به دست آورده است يا نه. حالت او جواب ما را مي دهد. اما آيا ما مي توانيم به او بگوييم که دلايل عدم صرفه اقتصادي، مشکلات توليد، توزيع، امنيت و مانند آن را به عنوان پاسخ نبود دواي درد خود در اين نيمه شب بپذيرد؟!
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.97819s, 19q