معاون دارويي سازمان تداركات پزشكي هلال احمر خبر داد:

امكان دريافت درخواست‌هاي دارويي از طريق SMS

۱۳۸۷/۱۱/۰۶ - ۱۱:۴۹ - کد خبر: 14762
امكان دريافت درخواست‌هاي دارويي از طريق SMS
دكتر كامبيز امجدي نيك در نشستي خبري با بيان اين كه سازمان تداركات پزشكي يكي از زير مجموعه‌هاي هلال احمر است كه وظايف مشخصي را در حوادث عادي، پيش بيني نشده و بحران‌هاي داخلي و بين‌المللي برعهده دارد، گفت: ايجاد يكپارچگي و وحدت رويه در داروخانه‌هاي هلال احمر سراسر كشور از جمله سياست‌هاي در نظر گرفته شده در اين سازمان است.

معاون دارويي سازمان تداركات پزشكي هلال احمر، داروخانه خوب را داروخانه‌اي دانست كه در زمان مناسب علاوه بر برآورده كردن نيازهاي دارويي بيماران، خدمات مشاوره علمي مناسبي را نيز ارائه دهد و دراين باره گفت: به اين ترتيب لازم است داروخانه با دريافت شرح حال مختصري از بيمار و بيماري وي و سنجيدن شرايط بيمار با داروي تجويز شده توصيه‌هايي در رابطه با تداخل‌هاي دارويي ارائه دهد. همچنين در صورت تجويز نادرست توسط پزشك، مشورت‌هاي لازم با پزشك انجام شده و بيمار در اين زمينه نيز راهنمايي شود.

وي در اين باره ادامه داد: بر اين اساس در حال حاضر داروخانه‌هاي استاندارد در كشور يا موجود نيست يا بسيار محدود است. اكنون 32 داروخانه هلال احمر در سطح كشور فعاليت دارند كه بارزترين آنها هلال احمر مركزي است؛ تصور مي‌شود كه استعداد و آمادگي ارايه خدمات علمي در داروخانه‌هاي هلال احمر وجود دارد. اين امر قرار است در معاونت دارويي هلال احمر انجام شود.

به گزارش ایسنا، دكتر امجدي نيك، با تاكيد بر استفاده از امكانات مكانيزاسيون در ارايه خدمات دارويي گفت: در دسترس بودن و همچنين فراهمي بي دردسر دارو از جمله شاخص‌هاي ارايه خدمات دارويي است. اين مدل اصلاح خدمات از دو محل قابل تامين است كه معاونت دارويي سازمان هلال احمر در اين زمينه تلاش مي‌كند. بر اين اساس مكانيزاسيون نحوه اعلام درخواست‌هاي اقلام دارويي و همچنين تحويل آنها مورد نياز است. در نظر است كه درخواست‌ها و اطلاعات دارويي مورد نياز تعدادي واحدهاي دارويي مجاز زير مجموعه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در سطح كشور و داروخانه‌هاي هلال احمر در استان‌ها از طريق اينترنت و SMS دريافت شده و با همين روش نيز پاسخ آنها ارسال شود. به اين ترتيب درخواست‌هاي داروخانه‌هاي سراسر كشور از مدلهاي مكانيزه امروزي و از طريق اينترنتي به هلال احمر ارسال شده و با همين شيوه پاسخ‌ها ارسال مي‌شود.همچنين پس از ارسال داروها صورت حساب الكترونيكي صادر مي‌شود. اين امر در كوتاه مدت انجام مي‌شود.

وي در اين باره افزود: بحث SMS در دو بعد انجام مي‌شود يك بعد مربوط به بيماران و ديگري مربوط به مراكز دارويي مجاز در سطح كشور است. از آنجا كه دارو كالايي است كه همواره با مخاطره قاچاق مواجه است، با راه اندازي شبكه SMS براي ارايه اطلاعات دارويي ممكن است اشكالاتي بروز ‌كند. همچنين افراد عادي ممكن است در نحوه درج صحيح اقلام دارويي دچار اشتباه شوند كه در ارايه اطلاعات صحيح به آنها خلل ايجاد مي‌كند. در رابطه با داروخانه‌هاي مجاز سطح كشور و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي نيز در وب سايت سازمان، سيستم كدينگ داروها در نظر گرفته مي‌شود؛ به اين ترتيب مراكز مجاز نام كد مربوط به داروي مورد نظر را SMS كرده و اطلاعات لازم را در مورد داروي مورد نظر دريافت مي‌كنند. در مجموع با اجراي اين طرح، نظام بوروكراسي در دريافت اطلاعات دارويي سازمان هلال احمر كوتاه مي‌شود. بر اين اساس فرايند كسب اطلاعات و صدور فاكتور، تبديل به كاري روزانه مي‌شود.

دكتر امجدي نيك در ادامه از اخذ مجوز براي شركت پخش سراسري دارو توسط هلال احمر از وزارت بهداشت خبر داد و گفت: سازمان هلال احمر در بلند مدت تكميل زنجيره تداركات را در نظر دارد. در حال حاضر واردات و توليد دارو در سازمان هلال احمر صورت مي‌گيرد؛ اما شبكه توزيع دارو در اين سازمان موجود نيست. بر اين اساس مجوز شركت پخش سراسري دارو از وزارت بهداشت اخذ شده است كه به زودي فعاليت آن آغاز مي‌شود.

وي گفت: هلال احمر در تمام استان‌ها انبار، وسيله حمل و نقل و در مجموع امكانات بالقوه براي پخش دارو را داراست. بر اين اساس در نظر است كه نيازهاي دارويي هر استان در همان استان وجود داشته و اين نيازها توسط سيستم ترانسپورت سازمان از استان محل سكونت تحويل داده شود.

وي افزود: در حال حاضر مشاوره تلفني در مورد داروها به صورت امري روتين در داروخانه‌هاي هلال احمر انجام مي‌شود. در نظر است كه علاوه بر مشاوره تلفني، خدمات علمي حضوري در داروخانه‌ها تقويت شود و اطلاعات علمي متناسب با بيمار و نوع بيماري در اختيار گيرندگان خدمت قرار گيرد.

وي با بيان اينكه در حال حاضر 32 داروخانه هلال احمر در سطح كشور فعاليت دارند؛ افزود: ما معتقد نيستيم كه خدمت را با افزايش تعداد مراكز مي‌توان اصلاح كرد چرا كه فراهمي و در دسترس بودن با مدل‌هاي ديگر هم قابل تعريف است. به اين ترتيب از طريق انتخاب داروخانه‌هاي معتمد و مورد وثوق دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مي‌توان خدمات دارويي هلال احمر را گسترده كرد. بر اين اساس بايد خدمات به لحاظ كمي و كيفي اصلاح شود.

دكتر امجدي نيك با اشاره به گردش مالي هلال احمر، تصريح كرد: گردش مالي هلال احمر طي سال‌هاي مختلف متفاوت بوده و از حدود 14 ميليارد تومان سال 79 شروع شده، در دوره‌اي افزايش يافته و به حدود 65 ميليارد تومان رسيد. در حال حاضر حجم داروهاي وارداتي حدود 15 ميليارد تومان است. سياست‌هاي دولت در اين زمينه تاثيرگذار بوده است؛ چرا كه در زماني انحصار داروهاي وارداتي تنها در اختيار سازمان هلال احمر بود. پس از آن سياست‌هاي دولت در اين جهت قرار گرفت كه بخش خصوصي نيز وارد عرصه واردات دارو شود. به اين ترتيب حجم داروهاي وارداتي توسط سازمان هلال احمر كاهش يافت.

وي در ادامه با اشاره به شرايط نامناسب نگهداري دارو در گمرك فرودگاه امام خميني(ره)، افزود: به دليل جديدالتاسيس بودن اين فرودگاه شرايط نگهداري دارو در آن فراهم نيست بر اين اساس با هماهنگي‌هاي ميان وزارت بهداشت، وزارت راه و گمرك مقرر شد تا زمان فراهم شدن استانداردهاي لازم در اين فرودگاه، محموله‌هاي دارويي به صورت مستقيم پس از ورود به كشور، به سردخانه‌هاي مجاز توزيع كنندگان و وارد كنندگان انتقال داده شود.

معاون دارويي سازمان تداركات پزشكي هلال احمر در ادامه در رابطه با خارج شدن گروهي از داروهاي ارزان قيمت از ليست يارانه افزود: از آنجا كه ميزان يارانه دارويي كشور متناسب با نياز جامعه نيست و همچنين با توجه به افزايش تعداد استفاده كنندگان از داروهاي يارانه‌اي و قرار گرفتن تعدادي از بيماري‌ها در گروه بيماران خاص، گروهي از داروهاي ارزان قيمت از ليست داروهاي يارانه‌اي خارج شده‌اند. از طرف ديگر براي ارزان ماندن داروهاي يارانه‌اي تلاش مي‌شود. اين در حاليست كه صندوق اعتبار داروهاي يارانه‌اي همچنان ثابت است. در زمينه خارج كردن داروهاي ارزان قيمت از ليست يارانه بحث بار مصرف بيمار هم مراعات شده است.

دكتر امجدي نيك در رابطه با اقدامات انجام شده از سوي سازمان هلال احمر در زمينه ارسال دارو و تجهيزات پزشكي در حوادث اخير غزه گفت: جمعيت هلال احمر ايران در ارسال كمك‌هاي دارويي و غير دارويي به غزه پيشگام بوده است. تيم هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از نخستين روزهاي درگيري غزه اقلام دارويي و تجهيزات پزشكي را با كشتي به غزه ارسال كرد كه در اين ميان با كارشكني‌هاي رژيم صهيونيستي امكان تحويل آن فراهم نشد. اما بخشي از محموله هوايي جمعيت هلال احمر ايران به غزه رسيد. حجم داروهاي ارسال شده نيز متناسب با نياز اعلام شده از غزه، بود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
5.14355s, 19q