پژوهشگران جهاددانشگاهي بررسي كردند:

كدام مواد ضدعفوني كننده رايج در کشور عليه ويروس هپاتيت B موثرند؟

۱۳۸۷/۱۱/۱۲ - ۱۲:۱۷ - کد خبر: 14861
كدام مواد ضدعفوني كننده رايج در کشور عليه ويروس هپاتيت B موثرند؟
طرح مذکور با مسووليت دكتر كيارش قزويني دكتراي تخصصي ميكروبيولوژي و همكاري دكتر سيدعلي اكبر شمسيان و دكتر فاطمه مظهري به بررسي و مقايسه اثر ضد ويروسي مواد ضدعفوني كننده رايج در كشور بر روي ويروس هپاتيت B مي‌پردازد.

در اين طرح براي تعيين ماده ضدعفوني كننده مناسب و مدت تماس مناسب براي حذف ويروس هپاتيت B از كشت سلولي HepG2 كه مناسب ترين روش جهت انجام اين نوع مطالعات به صورت In vitro مي باشد، استفاده شد و پلاسماي مثبت از نظر هپاتيت B، پس از مواجهه با غلضت‌هاي متفاوت موادضد عفوني كننده طي زمان‌هاي مواجهه مختلف با سلول ميزبان مجاور شد و تيتر ويروس پس از سه روز با تيتر آن در ابتداي كشت مقايسه شد.

افزايش تيتر بيانگر زنده بودن و بنابراين عدم كارايي ماده ضدعفوني كننده بود.

با توجه به ارزيابي‌هاي انجام شده طي مراحل آزمايش شده، گلوتارآلدييد و هيپوكلريت سديم با غلظت‌هاي 50/1 و 100/1 و در مدت زمان‌هاي 5 دقيقه و 15 دقيقه تأثير ضد ويروسي آشكاري را از خود نشان داد.

به گزارش ایسنا، در اين مطالعه هيچ كدام از مواد ضدعفوني كننده دكونكس، ميكروتن و بيگ اسپري (Big Spray) تاثير ضدعفوني كنندگي مناسبي نداشتند؛ اما با توجه به نتايج به دست آمده هيپوكلريت سديم و گلوتارآلدييد به عنوان ماده ضد عفوني كننده مناسب براي از بين بردن ويروس هپاتيت B بر روي سطوح توصيه مي شود؛اما مواد ديگر نياز به ارزيابي‌هاي بيشتري دارند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.95345s, 18q