شتاب بيابان زايي دراستان گلستان

۱۳۹۴/۰۳/۰۷ - ۱۲:۵۸ - کد خبر: 149557

سلامت نیوز: زلزله خاموش مدام در حال تکرار است و با وجود فجايعي که به بار مي آورد، خيلي جدي گرفته نمي شود. خشکسالي! اين واژه چند سالي است که در ادبيات مردم گلستان هم جاي باز کرده و کشاورزان اين استان به خوبي مفهوم آن را درک مي کنند. زمين هاي خشک و تفتيده در دل گلستان مانند غده هاي سرطاني در حال رشد است که مرگ و نابودي زمين را در پي دارد.

به گزارش سلامت نیوز،روزنامه خراسان در ادامه نوشت: کارشناسان معتقدند گلستان با وجود نامش تيغ خشکسالي که زير گلويش قرار گرفته اين سال ها تيزتر و برنده تر شده و انگار برنامه اي براي نجات جان آب و خاک و پوشش گياهي اين استان به صورت جامع وجود ندارد. آمارهاي امسال گوياي وضعيت منابع آبي اين استان است وزارت نيرو نيز نام گلستان را در بين استان هايي قرار داده که شديداً دچار تنش آبي هستند. سال گذشته نيز بنا به گفته مديرکل بحران استان گلستان خسارت خشکسالي بيش از 850 ميليارد تومان برآورد شده که اين آمارها بدون احتساب خسارت هايي بوده که به منابع و ذخاير آبي و تأسيسات زيربنايي وارد شده است. استان گلستان با داشتن اقليم متفاوت که بيش از نيمي از آن جزو مناطق خشک و نيمه خشک است. متوسط بارندگي سالانه در اين استان از 300 تا 450 ميلي متر متغير است. در افق 1404 اين استان به 7 هزار ميليون متر مکعب آب نياز دارد در حالي که توانمندي توليد آب استان تنها 2 هزار و 450 ميليون متر مکعب است به بياني ديگر اين استان تا 11 سال آينده با 4 هزار و 500 ميليون متر مکعب کمبود آب مواجه است. استفاده بهينه از منابع آبي موجود نيازمند برنامه ريزي مناسب است. بيش از 90 درصد از ظرفيت آب هاي زيرزميني استان در حال استحصال بوده که در اين شرايط بين 85 تا 90 درصد آب موجود در استان در بخش کشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد که در صورت ادامه اين وضعيت، تبعات متعددي از جمله کاهش آبدهي چاه‌ ها، افزايش هزينه بهره ‌برداري از چاه ‌ها، نشست سطح زمين، شوري آب‌ هاي زيرزميني و تخريب چاه ‌ها محتمل است که خسارت هاي جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت.

روند بياباني شدن استان با شتاب زيادي در حال وقوع است

رئيس پژوهشکده محيط هاي خشک کشور با اشاره به تبعات خشکسالي و کم آبي در استان به خراسان گفت: رطوبت کم و کم آبي وابسته به شرايط اقليمي يک منطقه است که در بخش هايي از کشور اين شرايط جدي بوده که در شمال و شمال شرق استان گلستان نيز اقليم خشک، غالب است. زماني که بارندگي در يک منطقه کاهش پيدا کند و اين روند نيز ادامه داشته باشد، تبعات آن موجب وقوع خشکسالي اقليمي شده و در مرحله بعدي خشکسالي هيدرولوژيکي که کاهش منابع آب هاي سطحي و غيرسطحي را در پي دارد، خشکسالي کشاورزي را به بار مي آورد که در نهايت بر توليد محصول اثرگذاشته و شرايط اقتصادي بدي را براي مردم به وجود خواهد آورد.عباسعلي قزلسفلو افزود: استان گلستان با توجه به شرايط شکننده منابع آبي و تعداد جمعيتي که در خود جاي داده طي سال هاي متمادي پديده خشکسالي را تجربه کرده است. سال گذشته که به عنوان يک سال خشک در اين استان بوده علاوه بر کاهش بارندگي و کاهش منابع آبي و به تبع آن توليدات کشاورزي ، بر روي گونه هاي گياهي و منابع طبيعي نيز اثرات سوئي داشته که تهديدي جدي نه تنها براي اين استان بلکه براي کل کشور به شمار مي رود.وي از خشکسالي به عنوان زلزله خاموش ياد کرد و گفت: پديده خشکسالي حد و مرز نمي شناسد و شامل گستره وسيعي است که تبعات سوء آن بيشتر بر روي افراد کم درآمد و فقير جامعه اثر مي گذارد.وي بيان کرد: رابطه نزديکي بين کمبود آب و توسعه ‎نيافتگي وجود دارد زيرا آب عامل آباداني و توسعه ‎يافتگي است و براي ريشه ‎کني فقر بايد چالش جدي کمبود آب حل شود، چرا که بدون توجه به اين بخش توسعه امکان‎پذير نيست.رئيس پژوهشکده محيط هاي خشک کشور با بيان اين که تبعات خشکسالي بر روي منابع آبي تجديدپذير است، خاطرنشان کرد: استان گلستان از نظر دسترسي به منابع آبي از استان هاي کم برخوردار به شمار مي رود که حتي از استان هاي مجاور خود مانند سمنان و خراسان نيز در رده هاي پايين تري قرار دارد، بنابراين منابع آبي استان بسيار محدود و ناکافي است و با توجه به نسبت جمعيتي در مساحت، در آستانه ورود به بحراني جدي قرار داريم که همه بخش ها را متأثر خواهد کرد.قزلسفلو يکي از مهم ترين پيامدهاي سوء وقوع خشکسالي در يک منطقه را، فرونشست زمين برشمرد و افزود: به دليل اضافه برداشت از سفره هاي زير زميني و کاهش سطح آب اين سفره ها، نشست و شکاف زمين خطري جدي براي همه کشور و دشت هاي منطقه است، در بسياري از استان هاي خشک کشور شاهد فرونشست دشت ها هستيم که در استان گلستان هم اين اتفاق در حال وقوع است.وي با اشاره به نبود برنامه جامع براي کاهش آسيب هاي خشکسالي خاطرنشان کرد: در پديده خشکسالي و هر بلاي طبيعي فقدان يک برنامه جامع براي مواجهه با اين پديده ها به شدت احساس مي شود، هنوز هم از روش هاي سنتي و فرسوده و با رويکردهاي منفعل استفاده مي شود.وي تصريح کرد: امروز ديگر در ادبيات مقابله با خشکسالي معنايي ندارد و از فرهنگ بحران حذف شده امروز بايد برنامه اي براي سازگاري با شرايطي که رخ داده است، داشته باشيم.قزلسفلو خاطرنشان کرد: بايد بتوانيم منابع و مصارف را مديريت کرده و به سمت اصلاح الگوي کشت حرکت کنيم، بايد بتوانيم برنج را از تناوب کشت در اين استان حذف کنيم. در قالب طرح هاي آمايش و طرح جامع خشکسالي بايد اين شرايط را مديريت کنيم. در اين خصوص هم طرحي به استان ارائه شده که در اين طرح نگاه جامع وجود دارد و حتي بايد از آب هاي نامتعارف هم در کاهش آسيب ها و خسارت هاي خشکسالي بهره گرفت.وي با اشاره به روند بياباني شدن استان هم تصريح کرد: اين روند با شتاب زيادي در حال وقوع است که علاوه بر کاهش بارندگي ها و مديريت ناصحيح، کاربري هاي نامناسب اراضي اين وضعيت را تشديد کرده است. اين هنر نيست که مراتع و جنگل ها را نابود کنيم بلکه بايد با وجود خشکسالي شرايط توسعه را فراهم کنيم.

استان گلستان جزو 10 استان خسارت ديده خشکسالي است

مديرکل بحران استان هم در خصوص بحث خشکسالي اظهار کرد: در پديده خشکسالي نيز استان گلستان جزو 10 استان خسارت ديده از اين پديده است که بايد در تخصيص اعتبارات خشکسالي به صورت ويژه ديده شود.

صادقعلي مقدم افزود: البته اين اقدام، يک کار مقطعي است که قطعاً براي طولاني مدت جوابگو نيست بنابراين ضروري است تا در اين استان شرايطي فراهم شود که بتوان يک سند جامع در بحث خشکسالي تدوين و به دستگاه هاي ذيربط ابلاغ کرد.وي در خصوص تخصيص اعتبارات نيز بيان کرد: هنوز اعتبارات و برنامه جامع در خصوص خشکسالي به استان ابلاغ نشده و اگر هم اعتباري بوده براي علاج بخشي مورد استفاده قرار گرفته است.

کاري که انجام شده برآورد خسارت هاي خشکسالي در استان و جمع بندي و اعلام آن به وزارت کشور است که در نهايت قرار بود منجر به استمهال وام هاي بانکي کشاورزان شود. علاوه براين اقداماتي هم در بخش هاي تأمين آب شرب روستايي و عشايري و ساخت پروژه هاي خاکي کوچک اختصاص پيدا کرده است.

سال گذشته بيش از 850 ميليارد تومان خسارت تنها به بخش کشاورزي استان وارد شد که براساس برآوردي که صورت گرفته بار مالي ناشي از استمهال وام بانکي کشاورزان 235 ميليارد و 600 ميليون تومان برآورد شده است. وي تصريح کرد: با اين حال دولت هنوز تضمين نامه اي به بانک ها براي استمهال وام هاي بانکي کشاورزان خسارت ديده از خشکسالي ابلاغ نکرده است که همين موضوع چالشي جدي براي کشاورزي استان به شمار مي رود.

خسارت بيش از 500 ميليارد تومان تنها در محصولات جو و گندم در استان گلستان

معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي جهادکشاورزي استان نيز گفت : سال گذشته در توليد گندم با اين که پيش بيني مي شد بيش از يک ميليون و 100 هزار تن گندم در استان توليد شود، بر اثر خشکسالي تنها 750 هزار تن گندم در استان توليد شد.حسين کاوياني افزود: اين پديده طي يکي دو سال اخير خسارت هاي فراواني را به کشاورزي استان وارد کرده به همين منظور 2 طرح بزرگ مطالعاتي در خصوص جلوگيري از خسارت سيلاب و پديده خشکسالي توسط استادان دانشگاه تهيه شده که به مديريت بحران استان ارائه شده است تا در شوراي برنامه ريزي استان مطرح و سپس مورد تصويب قرار گرفته و اجرايي شود.وي بيان کرد: مقدمات اجرايي شدن اين طرح ها پس از تصويب در شوراي هماهنگي، آغاز مي شود. بر اين اساس هر اقدامي که قرار باشد براي بهبود روند توليد محصول در استان و مقابله با اين پديده ها صورت بگيرد بايد بر اساس اين سند باشد.

کاوياني با اشاره به خسارت هاي امسال نيز تصريح کرد: امسال نيز خشکسالي بيش از 100 ميليارد تومان به محصولات کشاورزي استان خسارت وارد کرده که اين امر ضرر بزرگي براي کشاورزان منطقه است. مدير زراعت جهادکشاورزي استان نيز در اين باره به خراسان گفت: سال گذشته شرايط خاصي بر استان حاکم شد به نحوي که بر اثر وقوع خشکسالي بيش از 500 ميليارد تومان تنها در محصولات جو و گندم، خسارت به استان وارد شد.محمدرضا عباسي خاطرنشان کرد: پيش بيني هاي هواشناسي نشان مي دهد که امسال شرايط سخت تري براي بخش کشاورزي استان باشد و ميزان بارش ها نيز به اندازه نرمال نخواهد بود، از طرفي ذخيره آب سدها به شدت کاهش يافته و بايد براي اين وضعيت فکري کرد. وي داشتن يک سند جامع در خصوص پديده خشکسالي را لازم و ضروري برشمرد و اظهار کرد: بايد با توجه به پيشينه استان در اين پديده، سندي تدوين شود که در آن تمامي بخش هاي مرتبط، دلايل بروز پديده خشکسالي، ميزان اثرات بر بخش هاي مختلف و راهکارهاي مقابله با آن ديده شود.وي عنوان کرد: در اين سند بايد به فکر تأمين آب از منابع مطمئن نيز بود و از طرفي هم راندمان مصرف آب در بخش کشاورزي را افزايش داد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.89967s, 18q