بانک ژن گونه هاي جانوري در پنج استان کشور ايجاد شده است

۱۳۸۷/۱۱/۱۹ - ۰۹:۲۲ - کد خبر: 15022
 بانک ژن گونه هاي جانوري در پنج استان کشور ايجاد شده است
شهاب الدين منتظمي، افزود: اکنون در بانک ژن شمال شرق کشور در مشهد، شمال غرب در تبريز، بانک ژن زاگرس در کهگيلويه و بويراحمد، بانک ژن مرکزي در اصفهان و بانک ژن خليج فارس در هرمزگان راه اندازي و فعال شده است.
وي اظهار داشت: مطالعات ژنتيکي خوبي در بانک ژن شمال شرق کشور در مشهد انجام شده که بررسي تنوع ژنتيکي در جمعيت هاي سروکوهي پارک ملي تندوره با استفاده از نشانگرهاي مولکولي RAPD، بررسي تنوع ژنتيکي در جمعيت هاي کبک استان خراسان به کمک مارکرهاي RAPD از آن جمله است.
وي افزود: در همين ارتباط مي توان به موضوع مطالعات بررسي مقدماتي تنوع ژنتيکي پلنگ ايراني در پارک ملي تندوره، مطالعه ژنتيکي مقدماتي جبير خراسان رضوي، مطالعات مقدماتي توالي ناحيه D-Loop از ژنوم ميتوکندري در بعضي از گروه هاي گوسفند و بز، بررسي
تنوع زيستي در جمعيت قوچ و ميش پارک ملي تندروه با استفاده از تست DNA اشاره کرد.
به گزارش ایرنا، منتظمي اظهار داشت: همچنين کارگاه هاي آموزشي بانک ژن تحت عنوان جمع آوري و شناسايي و نگهداري نمونه هاي بيولوژيک براي بانک ژن تا به حال در 5 استان برگزار شده است.
مديرکل دفتر تنوع زيستي و ذخاير ژنتيکي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: اکنون در بخش بانک ژن اين سازمان بالغ بر 650 نمونه بيولوژيک جمع آوري و نگهداري مي شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.40582s, 19q