چرا کارانه روسای امورمالی و داخلی از پرسنل غیر پزشک تامین میشود؟

فاجعه کارشناسی در وزارت بهداشت:آیا واقعا پرداختها مبتنی بر عملکرد است ؟

۱۳۹۴/۰۳/۱۷ - ۱۱:۲۳ - کد خبر: 150538
فاجعه کارشناسی در وزارت بهداشت:آیا واقعا پرداختها مبتنی بر عملکرد است ؟

سلامت نیوز:غلامرضا قدمی ،کارشناس پرستاری طی نامه ای به دکتر ایرانی خواه ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه :«طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد کارشناسی نشده است یا در صورت کارشناسی بودن آن ، عامدانه بودن تبعات آن در ذهن مشتبه می شود که کاری است بسیار ناصواب و مشابه سیاستهای استثماری صهیونیستها و انگلیس خبیث در جهان و در تقابل با کشورهای کوچک . »خاطر نشان کرد :«با کمی دقت درنحوه توزیع کارانه بر اساس طرح مبتنی برعملکرد در بیمارستانهای نکویی و کامکار قم –وقطعا در سایر مراکز – کاملا واضح است که کارانه برخی پرسنل نسبت به قبل تغییری نداشته یا تغییر اندکی داشته است ، عده دیگری کمی بیشتر شده است (در حدود یک ونیم برابر) ، عده دیگری که بیشتر از مسئولین مانند سرپرستار و سوپروایزر هستند تا دو یا سه برابر و برخی مانند رئیس امور مالی و مدیر داخلی بیمارستان ، تا 10 و 20برابر قبل ، افزایش کارانه داشته اند ؛ آیا این عدالت است؟ آیا این پرداختها مبتنی بر عملکرد است ؟»

به گزارش سلامت نیوز متن کامل این نامه در زیر آمده است:


بسمه تعالی
برادر گرامی ، جناب آقای دکتر ایرانی خواه
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی قم و قائم مقام وزیر در استان
سلام علیکم


با احترام پیرو اجرای آزمایشی طرح موسوم به پرداخت مبتنی بر عملکرد بصورت پایلوت کشوری در این دانشگاه و همچنین جلسه ای که به دعوت جنابعالی در تاریخ 11 خرداد ماه با حضور معاونین محترم و تعدادی از همکاران کادر پرستاری مراکز تابعه از جمله حقیرو به منظور شنیدن انتقادهای پیرامون اولین پرداخت بیمارستانی تشکیل گردید از آنجا که در جلسه مذکور مجال کافی برای نقد حداقل برای اینجانب بوجود نیامد بر آن شدم تا انتقادهای خود را بصورت مکتوب به استحضار جنابعالی و سایر مسئولین مرتبط با موضوع برسانم.


قبل از ورود به بحث اصلی ذکر یک نکته را ضروری می دانم که چنانچه میدانید اکثریت پزشکان را آقایان تشکیل میدهند و اکثریت پرستاران را بانوان و نیک می دانید که معمولا بانوان نسبت به حق و حقوق خود مثل آقایان نه آگاهی و اطلاعات لازم را دارند ونه به دنبال آن هستند ، شایداین موضوع به این دلیل می باشد که درآمد آقایان معمولا درآمد اصلی خانواده است و درآمد بانوان در شرایط تاهل درآمد کمکی و شاید علل دیگری هم داشته باشد لکن این موضوع را از آن جهت ذکر نمودم که عدم اعتراض اکثریت پرستاران شاغل در وزارت بهداشت ، به هیچ عنوان دلیلی بر رضایت اکثریت نمیتواند باشد چه آنکه عده کثیری از آقایان نیز به دلیل شفاف نبودن اطلاعات مالی سازمان و نحوه محاسبات مالی مربوطه ، برداشت دقیقی از آنچه اجرا میشد و آنچه قرار است اجرا بشود ندارند که اگر داشتند قطعا هیچکدام حاضر به قبول شرایط فعلی نبودند و در نظام اسلامی ما ، این مسئولین هستند که می بایست در راستای برقراری عدالت اجتماعی تلاش نمایند خواه معترض داشته باشند یا نداشته باشند ، خواه بابت رضایت مندی از ایشان تشکر هم بشود و خواهد نشود .


لذا اینجانب بعنوان یک کارمند وزارت بهداشت و کارشناس پرستاری با بیش از 16 سال تجربه و سوابق مسئولیتهایی از جمله پرستاری بالینی در اورژانسها و بخشهای داخلی و جراحی ، سی سی یو ، اتاق عمل ، دیالیز ، سرپرستاری بخش اورژانس، سوپروایزر بالینی ، چندین سال مسئول حراست بیمارستان و 4سال مدیریت داخلی بیمارستان ، بر خود تکلیف دانستم انتقادهای خود را به اجرای این طرح و همچنین برخی انتظارات بر حق جامعه پرستاری از وزیر محترم بهداشت و سایر مسئولین مرتبط را به شرح زیر تقدیم نمایم:


برادر عزیز ، همه همکاران و مسئولین محترم کاملا اطلاع دارند که انجام کار بر مبنای عملکرد از جمله دغدغه های همه مدیران جامعه پرستاری بوده و بدین منظور با انجام کار کارشناسی مفصل ،درششم تیرسال 1386 قانون تعرفه گذاری خدمات بارای قاطع نمایندگان به تصویب مجلس وتاییدشورای نگهبان رسید و قراربود در عرض شش ماه آیین نامه این قانون توسط وزارت بهداشت،وزارت رفاه وسازمان نظام پرستار ی تهیه شود.

تمام اقدامات کارشناسی لازم انجام شد و بیش از 57 خدمت پرستاری شناسایی ودسته بندی شد لکن این وزارتخانه در چند سال گذشته به دو دلیل از اجرای این قانون خودداری نموده است اول نداشتن بودجه برای جبران افزایش هزینه از طریق بیمه ها و جلوگیری از فشار به مردم و دوم مشکل بودن اجرای این قانون ، در مورد دوم ، قانون ، وزارت بهداشت را مکلف به تدوین شیوه نامه اجرایی نموده بود که علی رغم اعلام آمادگی کامل سازمان نظام پرستاری برای تدوین این آیین نامه ، هیچگونه تلاشی در این چند سال از سوی مسئولین وقت وزارت بهداشت انجام نشده است .


درمورد اول که کافی نبودن بودجه بهداشت و درمان برای اجرای این قانون بود، در طول دولتهای نهم و دهم جامعه پرستاری با درک شرایط بودجه این وزارتخانه و مشکلات ناشی از تحریم های ناجوانمردانه دولتهای استکباری از یک طرف و عدم تخصیص سهم وزارت بهداشت از درآمد های ناشی از آزاد سازی قیمت حامل های انرژی در چهار چوب قانون هدفمندی یارانه ها از سوی هیات وزیران از طرف دیگر ، صبورانه این مشکلات را تحمل نمود و ضمن پیگیری خواسته قانونی خود ، مسئولین وقت را در تنگنا قرار نداد و علی رغم انتقادهای جدی به فاصله دریافتی کارانه پزشکان و پرسنل پرستاری ، امیدوار بودند با رفع مشکل بودجه ای و اجرای قانون تعرفه گذاری ، این فاصله بر مبنای آمار جهانی آن ، منطقی شده و وضعیت مادی فعلی شاغلین این رشته استراتژیک بهبود یابد.


ماجرای اختلاف درآمد بین پزشک متخصص و پرستارنیز خود ماجرایی واضح وقابل بررسی است،پرستاران از این جهت درآمد خود را با پزشکان مقایسه مینمایند که کارمشترکی رادرقالب یک تیم ارائه میدهند،بسیاری از امور پزشکی و پرستاری مشترک است،علم و آگاهی برای اجرای دستورات پزشکی کاملا لازم وقطعی است وعلاوه برآن مهارت اجرای فرایندهای بالینی نیز بصورت توام برای یک پرستار نیاز میباشد واین در حالت عادی و اجرای دقیق مقررات پزشکی است، درشرایط فعلی که دربسیاری ازبیمارستانهای دولتی ، مهارتهایی توسط کارکنان پرستاری اجرا میشود و پزشکان محترم در پرونده بیمار اقدام به درج این اموربه نام خود و دریافت کارانه آن مینمایندکه واقعا تاسف آوراست،حرف جامعه پرستاری یک حرف بیشتر نمیباشد وآن هم براساس منطق و استدلال،بدین ترتیب که سیستم درمانی کشور ما و مراجع علمی واجرایی ما،کتابها و روش تدریس علوم پزشکی،همگی برگرفته از کشورهای توسعه یافته وپیشرو درعلم پزشکی میباشد،آیادرهیچکدام از این کشورها،توزیع درآمد بین گروه پزشکی اینگونه است؟

پرستاران از این جهت درآمد خود را با پزشکان مقایسه مینمایند که کارمشترکی رادرقالب یک تیم ارائه میدهند، درشرایط فعلی که دربسیاری ازبیمارستانهای دولتی ، مهارتهایی توسط کارکنان پرستاری اجرا میشود و پزشکان محترم در پرونده بیمار اقدام به درج این اموربه نام خود و دریافت کارانه آن مینمایندکه واقعا تاسف آوراست،


درکدام کشور دریافتی پزشک متخصص نسبت به پرستار،بیش ازسه یا نهایت چهار برابر است؟درکدام کشوردریافتی پزشک متخصص تا یکصد برابر پرستار رسیده است؟

چراپرستاران ما میبایست مجری طرحهای جدید حاصل پژوهشهای علمی دنیا باشد ولی درتوزیع درآمد تابع هیچکدام از کشورهای توسعه یافته نبوده و خود نیز در طراحی روشهای خودساخته توزیع درآمد درایران اسلامی دخیل نباشد؟


در سال 1392 و پس از شروع بکار دولت یازدهم که بعنوان دولت تدبیر و امید معرفی گردید ، برای اولین بار شاهد توجه ویژه هیات دولت به وزارت بهداشت و مقوله سلامت بودیم و با اجرای قانون برنامه 5 ساله و تخصیص سهم وزارت بهداشت از آزاد سازی قیمت حامل های انرژی که بودجه بسیار مناسبی را در اختیار این وزارت قرار داد ، بارقه های امیددر دل جامعه خدوم پرستاری نیز درخشید و انتظار بر این بود که اجرای قانون تعرفه گذاری که چند سال معطل مانده بود در اولویت قرار بگیرد .


در اواخر سال 1392 ، کارکنان وزارت بهداشت خبری را از طریق رسانه ها از وزیر محترم شنیدند مبنی بر تدوین طرح تحول خدمات بهداشتی ودرمانی که در واقع در جهت استفاده بهینه از منابع تخصیص یافته بود لکن هیچگونه نظرسنجی یا دعوت به مشارکت از کارشناسان بدنه این وزارت خانه صورت نگرفت و در حالی بصورت شتابزده ،شاهد اجرای فصل به فصل این طرح بودیم که در طول اجرا نیز هیچگونه نظر خواهی از خیل عظیم پرسنل این وزارتخانه و به خصوص کارشناسان پرستاری که حدود 60 درصد پرسنل از نظر کمّی بوده و از نظر کیفی ازاعضای اصلی تیم بهداشت و درمان می باشند انجام نشد.


همانطور که در ابتدا عرض نمودم ، این نامه یک نگارش انتقادی می باشد و لازمه یک انتقاد دلسوزانه ، برشمردن نقاط قوت در کنار نقاط ضعف و البته پیشنهاد قابل اجرا برای نقاط ضعف می باشد و اینجانب نیز سعی در رعایت این قانون نانوشته خواهم نمود ؛

طرح تحول دارای نقاط قوت فراوان بود که بهسازی بیمارستانهای دولتی و کاهش هزینه های پرداخت بیماران ایرانی در قالب بیمه همگانی سلامت و تحت پوشش قرار گرفتن بسیاری از خدماتی که قبلا در شمول بیمه ها نبود و بیمار محور شدن بیمارستانها از جمله آن می باشد که البته در اجرای همین بندها نیز یکسری انتقادها وارد است که عمدتا ناشی از سلایق مجریان بوده و جای بحث آن در این مقال نیست - بعنوان مثال افزایش ناگهانی هزینه درمان بیماران بدون بیمه مانند اتباع خارجی یا اسراف و تجملات و عدم رعایت تکنیک هزینه فایده در بهسازی بیمارستانها - اما متاسفانه در قالب طرح تحول ، به منظور افزایش رضایتمندی بیماران آنچه که بعنوان واقعی نبودن تعرفه های پزشکی و بهانه ای برای برخی پزشکان متخصص برای دریافت مبالغ خارج از تعرفه ذکرگردید ، باعث شد تا در قالب این طرح و بودجه آن ، کتاب تعرفه خدمات بهداشتی درمانی موسوم به کتاب کالیفرنیا ، خیلی سریع مورد بازنگری قرار گرفته و تعرفه بسیاری از خدمات پزشکی افزایش یابد که به طور متوسط شاهد افزایش سه برابری تعرفه های پزشکی بودیم .

این کتاب خیلی سریع در هیات وزیران به تصویب رسید و درست همانند کتاب تعرفه های پرستاری دومشکل برای اجرا داشت ، اول تامین بودجه برای عدم انتقال هزینه جدید به مردم و دوم راهکارهای اجرایی ؛ دراین زمان عدالت ایجاب می کرد که قانونی که حق تقدم داشت یعنی کتاب تعرفه گذاری خدمات پرستاری در اولویت اجرا قرار بگیرد لکن وزارت بهداشت که تقریبا تمام مسئولین اصلی آن از پزشکان متخصص می باشند با همکاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که در آنجا نیز اینگونه می باشد ، هیچگونه توجهی به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری نداشته و برعکس با تمام قوا اقدام به اجرایی شدن کتاب جدید بصورتی که بار مالی آن متوجه مردم نباشد نمودند و جالب اینکه در همین مدت نیز بیشترین توقع از جامعه پرستاری برای اجرای طرح تحول و همزمان با ادامه اجرای قانون اعتبار بخشی به بیمارستانها وجود داشت و عمده بار طرح تحول بر دوش اکثریت پرسنل وزارت بهداشت ودرمان یعنی جامعه پرستاری قرار گرفت آن هم بدون توجه به مشکلات ودغدغه های این جامعه خدوم و مظلوم .


برادر عزیز ؛ دراینجا و قبل از ورود به ماهیت طرح مبتنی برعملکرد ، لازم می دانم بار دیگر به موضوع مهم تفاوتهای درآمدی در وزارت بهداشت اشاره ای داشته باشم ، در سایر ادارات و وزارتخانه ها تفاوت حقوق و دستمزد با در نظر گرفتن کلیه عوامل ازقبیل مدرک تحصیلی ،مسئولیت ، سابقه خدمت و .. در یک بازه محدود و منطقی می باشد و به غیر از چندنفر محدود که بالاترین مسئولیت ومعمولا بالاترین مدرک تحصیلی و سنوات خدمت را هم دارند و تفاوت دو یاسه برابری نسبت به میانگین دریافتی سایرین دارند ، بقیه تفاوتهای چندبرابری ندارند ، در وزارت بهداشت هم تاقبل از برقراری کارانه و هم اکنون هم در میزان حقوق طبق حکم کارگزینی ، تفاوتهای غیرمنطقی نبوده است ، در بررسی هایی که در میزان دریافتی کارکنان سلامت کشورهای دیگر نیز انجام پذیرفته ،اگر چه دریافتی کارکنان پزشک از سایرین بیشترمی باشد لکن بلافاصله بعد از پزشکان ، پرستاران قرار دارند که میانگین دریافتی ایشان بین کشورهای مختلف دارای تفاوت 2 تا سه برابر است و البته مجموعا نیز تفاوتهای بسیار فاحش با سایر کارکنان نظام سلامت ندارند لکن نوع کار پرستاران که در همکاری کامل با پزشکان متخصص بوده و در واقع مکمل همدیگرمی باشند ایجاب می کند که درآمد نزدیکتری از سایرین به پزشکان داشته باشند اما متاسفانه در کشور ما بعداز آغاز دریافت کارانه ، مبلغی بعنوان حق العمل پزشک از بیمار اخذ گردید که بیشتر سهم آن برای پزشک (40 تا 60 درصد ) و حدود 20 درصد آن برای جمیع کارکنان غیر پزشک لحاظ گردید وهمین تقسیم نا عادلانه باعث تفاوتهای دریافتی تا 100 و 150 برابر گردید.

پیچیده کردن فرمول توزیع به نحوی که حتی برخی پرسنل مالی هم متوجه آن نمیشوند ، مثلا اکثر پرسنل نمیدانند که با افزایش 7% به سهم کارکنان ، هزینه اضافه کار جبران نمی شود یعنی با حذف اضافه کار و پرداخت در این قالب در واقع کارانه ایشان زیاد نشده است بلکه اضافه کارایشان در همین قالب پرداخت شده


انتقاد مهم اینجانب و جامعه پرستاری به همین اولین مرحله است یعنی دریافت مبلغی تحت عنوان حق العمل پزشک از بیمار و سازمانهای بیمه گر و توزیع آن بین پزشک و غیر پزشک ، یعنی عنوان این هزینه درست نیست ، که اصل آن برای پزشک است و توزیع بخشی از آن در بین کارکنان غیر پزشک اصولا خلاف قانون بوده و ایشان سهمی از آن ندارند و اگر این روش توزیع درست باشد اولا عنوان این هزینه باید به حق العمل گروه پزشکی تغییر یابد و ثانیا در درصد توزیع آن بازنگری شده و عدالت رعایت شود .


جامعه پرستاری بر همین مبنا و با اعتقاد به اینکه درمقایسه با پزشکان سهم بیشتری از درآمد را حق خود میدانست ، از طرق قانونی پیگیر کار شد و نهایتا قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به تصویب رسید که نحوه دریافت کارانه پرستاران را مشابه پزشکان و بر اساس تعرفه های مناسب برای اجرای مهارتهایی بالینی تشریح نمود ، دراین قانون دریافتی پرستاران مبتنی برعملکرد خودشان بوده و بین افراد جامعه پرستاری هم عدالت بر قرار میشود و دریافتی هر فرد دقیقا متناسب با فعالیت وی می گردد البته این قانون تکلیف پرستاران را بعنوان پر جمعیت ترین رسته خدمات بهداشتی درمانی مشخص می نمود و سایرین نیز میتوانستند بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون – که تاکنون تدوین نشده- بعنوان نیروهای پشتیبانی ، درصدی از این دریافتی را داشته باشند و با جمع این درصد با درصدی از حق العمل پزشکان ، دریافتی ایشان نیز بسیار منطقی تر از حال می گردید.


بنابر آنچه گفته شد ، در صورت اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ، دستاوردهای ذیل حاصل می گردید :

(1) افزایش دریافتی پرستاران و کاهش فاصله دریافتی پزشک و پرستار و نزدیک شدن این فاصله به میانگین جهانی آن

(2) افزایش رضایت مندی شغلی در پرستاران و جاذبه بیشتر این شغل برای جویندگان کار و داوطلبین ورودبه دانشگاهها با توجه به این نکته که در سالهای آینده برای جذب جوانان به شغل پرستاری قطعا نیاز به ایجاد جاذبه های شغلی می باشد

(3)اختصاص بخشی ازحق العمل پرستاران و پزشکان به پرسنل پشتیبانی و افزایش رضایت مندی ایشان

(4) دریافت مبتنی بر عملکرد هر پرستار واصلاح رویه ناعادلانه فعلی که دریافتی پرستاران بر مبنای درآمد و فعالیت پزشکان است نه فعالیت خودشان.


پس جمع بندی آنچه تا کنون گفته شد میشود اینکه صرف نظر از محاسن و معایب طرح مبتنی بر عملکرد ابلاغ شده و درحال اجرا ، اجرای قانون تعرفه گذاری از همه نظر مقدم بر این طرح بوده و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مکلف به اجرای این قانون بوده و می باشد و دستورالعملهای مشابه در تعارض با این قانون میباشند و شایان ذکر است به همین دلیل طرح موسوم به مبتنی بر عملکرد از نظر حقوقی هم جایگاه نداشته و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری میباشند.


اما در مورد جزئیات طرح مبتنی بر عملکرد که برای خود داستانی پر غصه است که ورود به آن و تفکر در آن در روزهای گذشته برای اینجانب چیزی جز افسوس و تاسف نداشته است چرا که پس از بی توجهی وزارت بهداشت به خواسته جامعه پرستاری و ارجح دانستن اجرای کتاب اصلاح شده تعرفه خدمات پزشکی به کتاب تعرفه خدمات پرستاری و سه برابر شدن ضرایب حق العمل پزشک ، انتظار بر این بود – و ادعای مسئولین هم همین بود- که متوسط کارانه دریافتی پرسنل غیر پزشک هم سه برابر شود حال اگر بنا باشد با توزیع دقیق تر ، بین افراد مجموعه ها هم تفاوت بیشتری باشد این تفاوت ممکن بود بین دو تا چهار برابر شدن افرادمختلف را به دنبال داشته باشد لکن طراحان این طرح با افزایش درصد اختصاص یافته از حق العمل پزشک به گروه غیر پزشک از 20 درصد به 27 درصد ، پرداخت فوق العاده اضافه کاری -که قبلا از محل درآمدهای اختصاصی یا جاری بود و میزان آن نیز خیلی بیشتر از این 7 درصد اضافه شده می باشد- را متصل به این محل کردند و عملا امکان سه برابر شدن کارانه پرسنل غیر پزشک را از ایشان گرفتند پس این اولین انتقاد به این طرح می باشد.

انتقاد دوم که بسیار اساسی تر می باشد ،نحوه توزیع این محل جدید می باشد به نحوی که در توزیع جدید -که توسط جنابعالی عنوان گردیداز محاسن آن حذف اضافه کار بی کارکرد و تشویقی است – افرادی که قبلا اضافه کار بی کارکرد بعنوان حق مسئولیت وازمحل درآمداختصاصی یا بودجه جاری دریافت می کردند ، این بار چند برابر مبلغ قبلی را آن هم از محل کارانه سهم پرسنل دریافت می نمایند و این عین بی عدالتی و ظلم به کارکنان عادی سازمان می باشد.

هرگونه افزایش دریافتی مسئولین در این طرح ،حاصل کاهش دریافتی افراد ضعیفتر میباشد و این درست نمی باشد ، اگر مبلغ حق مسئولیت مدیران ومسئولین برای ایشان کافی و راضی کننده نیست و این موضوع واقعا درست باشد ، راهکار آن افزایش فوق العاده مدیریت مندرج درحکم کارگزینی است


جناب آقای دکتر ایرانی خواه ، برادرعزیز که اینجانب در مدت خدمت خود در بیمارستان کودکان قم ، افتخار همکاری با جنابعالی را بیش از گذشته داشته ام ، شما می دانید که بنده هم سابقه مدیریت بیمارستان را در کارنامه خدمت دارم و هم سرپرستاری و سوپروایزری و هم بعنوان یک پرستار بالین در بخشهای خاص خدمت کرده ام ، اکنون وپس از تجربه این مشاغل نظرم این است که انصافا در شرایط مساوی از نظر مدت زمان وقت گذاری و کیفیت انجام خدمت بین دریافتی مشاغل مذکور خیلی تفاوت نباید باشد ، یعنی اگر یک کارمند با مدرک کارشناسی پرستاری در کسوت پرستار بخش یا سرپرستار یا مدیر پرستاری یا مدیر داخلی بیمارستان یا سوپروایزر باشد و خدمت با کیفیتی در یک بازه زمانی یکسان مثلا 175 ساعت در ماه انجام دهد ، تفاوت چند برابری در مشاغل مذکور ، قابل قبول و منطقی و عادلانه نیست ، یک شغل کار بدنی و فیزیکی بیشتر دارد و مهارت بیشترمیخواهد ، یک شغل مسئولیت سنگین تر دارد و تحرک کمتر البته در بین شاغلین مشابه ، توزیع مبتنی بر عملکرد بسیار سخن پسندیده ای است لکن این طرح مبتنی برعملکرد در حال اجرای اساسا مبتنی بر عملکرد شخص نیست بلکه سهم گروه غیر پزشک بر مبنای درآمد پزشکی تعیین و بر اساس یکسری فرمول که به سهل یا به عمد ، درست طراحی نشده توزیع شده است و نتیجه این شده است که گروه پرستاری که منتقد درآمدهای چند برابری بین خود و پزشکان متخصص بود وبه دنبال راهی برای کاهش این فاصله و متعادل شدن آن بر اساس اعداد جهانی بود ، اکنون شاهد این تفاوتهای چند برابری در بین گروه خود و سایر کارکنان غیر پزشک هم شده است !!


با کمی دقت درنحوه توزیع کارانه بر اساس طرح مبتنی برعملکرد در بیمارستانهای نکویی و کامکار قم –وقطعا در سایر مراکز – کاملا واضح است که کارانه برخی پرسنل نسبت به قبل تغییری نداشته یا تغییر اندکی داشته است ، عده دیگری کمی بیشتر شده است (در حدود یک ونیم برابر) ، عده دیگری که بیشتر از مسئولین مانند سرپرستار و سوپروایزر هستند تا دو یا سه برابر و برخی مانند رئیس امور مالی و مدیر داخلی بیمارستان ، تا 10 و 20برابر قبل ، افزایش کارانه داشته اند ؛ آیا این عدالت است؟ آیا این پرداختها مبتنی بر عملکرد است ؟


سوال بنده به عنوان یک کارشناس درمان که اتفاقا بی اطلاع از خیلی ازمسائل هزینه ای نمی باشم این است که چرا باید کارانه روسای امورمالی یا مدیر داخلی بیمارستانها که معمولا درخواست دریافتی بیش از سایرین را دارند بایداز محل کارانه پرسنل غیر پزشک تامین شود؟

اصلا با چه توجیهی باید این درآمد چند برابری پرداخت شود و اگر بنا به دلایل غیر منطقی – از جمله اطلاعات دقیق ایشان از نحوه توزیع درآمد بین پزشکان و سایر کارکنان و لزوم همراهی ایشان با این روش پرداخت – تصمیم به پرداخت مبالغ ویژه به ایشان باشد چرا تامین آن باید از محل سهم کارکنان غیرپزشک باشد ، چرا درصدی از سهم پزشکان متخصص برای جبران زحمات این عزیزان در نظر گرفته نمیشود؟!


بنده به هیچ عنوان قصد افترا یا اتهام به تدوین کنندگان این طرح ندارم لکن با ایرادهای آشکار این طرح و تبعات آن ودرنظر گرفتن منافع آن برای مدیران سازمان و برخی مسئولین – که البته قطعادرکوتاه مدت بوده و به مرور عوارض آن بیش از فواید می شود- یا باید بپذیریم عده ای ناشی و نا آشنا به مقوله بهداشت و درمان این کار را انجام داده اند یعنی طرح کارشناسی نشده است یا در صورت کارشناسی بودن آن ، عامدانه بودن تبعات آن در ذهن مشتبه می شود که کاری است بسیار ناصواب و مشابه سیاستهای استثماری صهیونیستها و انگلیس خبیث در جهان و در تقابل با کشورهای کوچک .


برادرگرامی ، جناب آقای دکتر ایرانی خواه ، معاون درمان شما در جلسه حضوری گفتند که شائبه اینکه این طرح از روی عمد برای اختلاف افکنی طراحی شده است مردود است ، شاید با خواندن این سطور اخیر با خود بگویید بنده از مرز انتقاد خارج شده ام لکن باید بگویم علی رغم نقاط قوت شفاف موجود در طرح تحول سلامت ، در خصوص طرح مبتنی بر عملکرد ، هیچ نقطه قوتی نیافتم که به عرض برسانم ، این طرح آنقدر مشکل دارد که یا باید نام فاجعه کارشناسی در وزارت بهداشت را بر آن گذاشت یا کارشناسی شده است ولی همانطور که اشاره کردم به سبک انگلیسی و صهیونیستی ، حتما می پرسید چرا ؟!! به دلایل زیر:


1- افزایش ناگهانی دریافتی برخی از مسئولین تراز اول غیر پزشک مانند مدیر، مترون و رئیس امورمالی برای جلوگیری ازاعتراض ایشان به افزایش تصاعدی دریافتی پزشکان متخصص در طرح تحول سلامت و عدم همراهی با منتقدین


2- ایجاد شکاف طبقاتی بین گروه پرستاری -به خصوص به جهت انتقادهای سالهای اخیر ایشان به فاصله دریافتی پزشکان وپرستاران- و دنبال کنندگان اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری و مشغول کردن ایشان به رفع تفاوت دریافتی بین خودشان


3- تامین افزایش درآمد مسئولین (موضوع بند1)از محل درآمد سایرین و عدم تامین هزینه از سازمان و پزشکان


4- پیچیده کردن فرمول توزیع به نحوی که حتی برخی پرسنل مالی هم متوجه آن نمیشوند ، مثلا اکثر پرسنل نمیدانند که با افزایش 7% به سهم کارکنان ، هزینه اضافه کار جبران نمی شود یعنی با حذف اضافه کار و پرداخت در این قالب در واقع کارانه ایشان زیاد نشده است بلکه اضافه کارایشان در همین قالب پرداخت شده است اینجانب اطلاع کامل دارم که مبلغ ریالی اضافه کار به خصوص با شرایط کمبود نیروی پرستاری ، بازنشستگی پیش از موعد ، افزایش مرخصی زایمان ، کاهش استخدام در برابر بازنشستگی پرسنل و .. به هیچ عنوان با عدد ریالی 7 درصد حق العمل پزشک همخوانی نداشته و بدینوسیله اولا بخش مهمی از هزینه اضافه کار از اضافه شدن طبیعی مبلغ ریالی کارانه گروه غیرپزشکی تامین می شود و ثانیا پرسنل پرستاری نسبت به کاهش تعداد پرسنل حاضر در شیفت و انجام کاربیشتر برای درآمد بیشتر ترغیب شوند واین یعنی انهدام توام سلامت جسمی پرستاران و بهبود بیماران


5- فاجعه بعد اینکه یک پرسنل در یک بخش کم درآمد اضافه کاری دارد طبق قانون می بایست حق اضافه کار خود رادریافت کند ولی طبق فرمول جدید ، بخشی از حق اضافه کار وی صرف پرداخت حق مسئولیت مسئولین شده است.


6- طبق قانون مبنای محاسبه نرخ اضافه کار پرسنل ، مبلغ حکم کارگزینی می باشد که با بالا رفتن سنوات ، آن هم اضافه می شود ، در این طرح ارزش سنوات پرسنل در اضافه کاری ایشان و در حقیقت در کارانه و اضافه کار ایشان هیچ تاثیری ندارد.


7- بر باد رفتن قانون بهره وری پرستاران به خصوص در مورد کاهش ساعات کار ماهانه چون دراین طرح حداقل ساعت کاری 176 ساعت بطور مساوی برای همه در نظر گرفته شده است و عملا پرستاران برای رسیدن به افزایش کارانه نسبت به حالت قبل ، مجبورند از کاهش ساعت خود بابت شیفتهای شب و تعطیلی صرف نظر نمایند.


8- عدم همخوانی نام این طرح با واقعیت ، آیا وقعا پرداختها مبتنی بر عملکرد می باشد ؟ به راستی به کدام سنجه ، دریافتی رئیس امور مالی که نهایتا یک نفر کارشناس حسابداری است هفت برابر یک سرپرستار و 14 برابر یک کارشناس پرستاری شده است؟ آن هم کارشناسی که در نوک پیکان سازمان و در جبهه اصلی مشغول خدمت بوده است ؟!


ملاحظه میفرمایید که تمام جوانب امر طوری درنظر گرفته شده است که جایی برای اعتماد باقی نمیگذارد و بنده را بر آن داشت تا دیر نشده و اجرای این طرح به سایر نقاط کشور تسری نیافته و موجی از اعتراض همکاران را به همراه نیاورد ، اجرای طرح متوقف و به خواسته های منطقی جامعه پرستاری توجه خاص و ویژه شود .


در خاتمه ضمن تشکر از جنابعالی هم به جهت تشکیل جلسه مشترک و شنیدن انتقادها و هم به جهت حوصله برای خواندن این متن و انتقال مطالب به مقام عالی وزارت ، مجددا به عرض می رسانم که اینجانب که در حال حاضر در سمت سوپروایزر در کم درآمدترین بیمارستان قم مشغول خدمت هستم این مطالب را به جهت تضییع حق و حقوق شخصی عنوان نکردم -که در این صورت هم حق سوپروایزر بالینی را در ساعات کاری مساوی ابدا کمتر از رئیس امور مالی بیمارستان نمی دانم ، رئیس امور مالی نفر بعد از مدیر داخلی است و سوپروایزر بالینی نفر بعداز مدیر پرستاری و در شیفتهای غیر اداری جانشین مدیر و رئیس بیمارستان و بلکه جانشین وزیر محترم در بیمارستان - لکن به هیچ وجه در صورت افزایش بسیار چشمگیر سهم خود بعنوان سوپروایزر دراین طرح اشتباه ، قانع نخواهم شد چرا که هرگونه افزایش دریافتی مسئولین در این طرح ،حاصل کاهش دریافتی افراد ضعیفتر میباشد و این درست نمی باشد ، اگر مبلغ حق مسئولیت مدیران ومسئولین برای ایشان کافی و راضی کننده نیست و این موضوع واقعا درست باشد ، راهکار آن افزایش فوق العاده مدیریت مندرج درحکم کارگزینی است که میتواند پیگیری شود و در دانشگاههای علوم پزشکی که بصورت هیات امنا اداره می شوند این کار خیلی هم مشکل نمی باشد و سوق دادن درآمد از سوی پرسنل عادی به مسئولین برای دریافتی های چند برابری و جبران حق مسئولیت ایشان هم قانونی نیست وهم شرعا درست نیست و حق الناس بر گردن ایشان خواهد آورد و امید است بزودی شاهد اصلاح رویه و همچنین بازنگری در توزیع انجام شده و بازگرداندن مبالغ اضافه پرداخت شده باشیم .


توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه ایزد تعالی مسئلت دارم.


رونوشت :
o جناب آقای صالحی منش ، استاندار محترم قم
o جناب آقای دکتر لاریجانی ، نماینده مردم شریف قم درمجلس شورای اسلامی
o جناب آقای مهندس امیرآبادی ،نماینده مردم شریف قم درمجلس شورای اسلامی
o حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای آشتیانی ، نمایندهمردمشریفقمدرمجلسشورایاسلامی
o جناب آقای براتی ، مدیر محترم خدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم
o جناب آقای شیاسی ، مدیر محترم حراست دانشگاه علوم پزشکی قم
o جناب آقای جعفری ، رئیس هیات مدیره نظام پرستاری استان قم
o جناب آقای شریفی مقدم ، دبیر کل خانه پرستارنظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
نظرات
میر
به نام خدا
ربي اشرح لي صدري و یسرلي امري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
" بدترین نوع ظلم آن است که انسان فکر کند کاری که انجام میدهد عادلانه است ولی در واقع عین بیعدالتی و ظلم هست. امام سجاد علیه السلام "
دراین مدت که طرح مبتنی بر عملکرد بعنوان یکی از بسته های طرح تحول سلامت مطرح شده است و اجرایی میشود و حرفها و حدیثها و اعتراضات پیرامون آن زیاد است با خودم بارها فکر کرده ام که به چه زبانی باید به مسؤولین اعتراض کنم؟!!
ابتدا سعی کردم تا قوانین را مرور کنم و مجموعه ای از آنها را که با اجرای این طرح ، نقض شده بودند آماده کردم و بعد به خودم گفتم این قوانین را به چه کسی گوشزد خواهم کرد؟! وزیر محترم؟ قائم مقام محترم یا معاونت درمان محترم؟یا ...؟آنها که همگی بر قانون تسلط دارند و خود مجری قانونند!!!!و نیک میدانند که قانون تعرفه گذاری سالهاست روی زمین مانده است و میدانند طبق قانون میبایست طرح مبتنی بر عملکرد همزمان با تعرفه گذاری انجام شود!آنها که میدانند این قانون با قانون بهروری در تضاد است و ترغیب به اضافه کار در تضاد با کاهش ساعت کاری است .
خواستم مسؤولین را به بیانات مقام معظم رهبری که بارها از اهمیت شغل پرستاری گفته اند و به رفع مشکلات پرستاران تصریح کرده اند، متذکر شوم دیدم بی فایده است.اگر بنا بود گوش میکردند الان که مشکلی نبود!
خواستم با زبان ریاضیات که حداقل بلدم 4=2×2 از فرمول مربوطه انتقاد کنم از ضریبهایی که بدون کارشناسی و عجولانه در فرمول هست بگویم یادم آمد که یه بنده خدایی گفته بود که "هرچی مسؤول بگه =2×2"
خواستم از تفاوتهای فاحش دریافتی پرسنل بگویم بدلایلی صرف نظر کردم چون خود مسؤولین اگر به این امر واقف نبودند به مسؤول بخشها نمیگفتند نمرات را دستکاری کنید و اینقدر دست به دست نمیکردند تا یه جوری اختلافها را کم کنند تا اعتراضات کم شود!
نیک میدانستم که پرستاران نباید خود را با پزشکان مقایسه کنند چرا که امر شده بود با رشته های همتراز مثل آتشنشانی! مقایسه کنند.
براستی پزشکان خودشان را با کدام رشته همتراز مقایسه میکنند؟! کدام phd ؟كدام استاد دانشگاه رشته های دیگر ؟ کدام...؟
براستی اگر واقعأ این طرح عادلانه هست پس چرا در مورد پزشکان اجرا نمیشود؟اگر راست میگویید تعرفه های پزشکی را نیز ملغی کنید و ضریب به آنان دهید و مبتنی بر عملکرد اجرا کنید تا عدالت برای این قشر مظلوم ! نیز اجرا شود .
بگذریم...
اخیرأ در جامعه مجازی ،داستانی از آنتوان چخوف منتشر شده که نهایتأ خواستم با الهام از آن مانند "یولیا "از مسؤولین تشکر کنم!!!
تشکر کنم که به شعور ما توهین میکنند! تشکر کنم که سالهاست با عدم اجرای قانون تعرفه گذاری ، در حق ما چه ظلمها که نکرده اند ! تشکر کنم که اضافه کار مان را از محل کارانه مان یعنی از جیب خودمان میدهند! تشکر کنم که با دادن ضریبهای بالا به مسؤولین پرستاری به نوعی آنان را تطمیع کرده اند !
تشکر کنم که باز هم حق ما را خوردند!
ادامه دارد...

میر
خاتون زاع
با سلام و تشكر . يكي شدن كارانه و اضافه كار اشتباه و ظلم بزرگي به كادر پرستاري زحمت كش مي باشد. پرستاري كه اضافه كار مي كند از جان و عمر خود مايه مي گذاره و با اين طرح پرسنل با سابقه و با ساعات كاري بيشتر با پرسنل كم سابقه و پرسنل سوگلي و كم كار فرق چنداني ندارند. ضريب شغل پرسنل 4 و مسئول بخش كه كار باليني انجام نمي دهد و تعطيلات منزل تشريف دارد و حق مديريت و نمره ارزشيابي بالا دارند 7 مي باشد.
ابوالحسنی
با سلام و تشکر از جناب آقای قدمی ضمن تشکر از متن پر محتوای ایشان اینجانب نیز با ایشان در تمامی موارد قید شده موافقم با امید تجدید نظر مسوولبن تظام سلامت
مظفری
باتشکر از نویسنده محترم نامه ومسئوتین زحمت کش سایت امیدواریم دولت تدبیر وامید نسبت به مطالبات به حق پرستاران زحمت کش و محجوب وبالا بردن سطح رضایت مندی آنان اراده عملی وموثر نشان دهد که در این صورت رضایت عموم مردم را نیز در پی خواهد داشت.امیدوارم موارد قید شده در نامه مورد توجه مسئولان بلند پایه نظام سلامت قرار بگیرد.
همکار
با تشکر از آقای قدمی که حرف دل ما را بسیار شجاعانه بیان کردند
غلامرضا قدمی
با سلام و تشکر از وب سایت پرافتخار سلامت نیوز
از توجه شما به این نامه انتقادی که در واقع درددل همه همکاران گرامی بنده بود جدا سپاسگزارم ، انشاالله در انجام رسالت رسانه ای موفق و موید باشید ، از نظر لطف دوستان هم سپاسگزارم ، انشاالله وزیر محترم بهداشت و سایر مسءولین مرتبط نیز توجه و دقت نطر کافی را به این نوشتار داشته و آنچه که شایسته و بایسته یک مسءول در نظام اسلامی هست را از ایشان شاهد باشیم ..
رحیمی
با سلام
با سخنان آقای قدمی کاملاً موافقم
متأسفانه در طرح تحول نظام سلامت، هیچ گونه فکر و طرح مثبت و سازنده ای برای پرستاران اجرایی نشده است
علی اکبر قربانی
با سپاس فراوان از همکاران دلسوز سایت سلامت نیوز و جناب آقای قدمی به خاطر تحلیل بی نقص و جامع
به باور اکثر کارشناسان خبره و دلسوز و آینده نگر طرح موسوم به پرداخت مبتنی بر عملکرد چند هدف عمده را تغقیب می کند
1- با اجرای این طرح عملا دعوا و اختلاف به میان پرسنل غیر پزشک کشیده می شود و متخصصین محترم با ایجاد حاشیه امن مشغول اخذ درامد از منابع بیمه ها و یارانه مردم می شوند .
2- صرف نظر از اشکالات ماهیتی این طرح که مخالف قوانین جاری کشور می باشد ،هدف نهایی آن خصوصی سازی سیستم پرستاری کشور است و این بزرگترین خیانت به مردم می باشد .
3- طراحان انشا الله غیر مغرض این طرح من دراوردی و سراسر غلط می خواهند با ادغام اضافه کار و مختصر کارانه پرستاران در یک فیش تحت عنوان پرداخت غیر مستمر ،با استفاده از امپراطوری رسانه ای وزارت بهداشت اینگونه القاء کنند که دریافتی پرستاران و سایر کارکنان غیر پزشک به شدت افزایش یافته !!!!و از ایت طریق بحران اجتماعی جدیدی برای دولت ایجاد کرده و اعتراض سایر اقشار جامعه از جمله کارگران و معلمان را بر انگیزند.
ابته چون گوش شنوایی در دولت وجود ندارد یقین بدانید موفق خواهند شد.
tahereh
امیدوارم مسوولین محترم وزارت بهداشت به فکر همه پرسنل زحمت کش بیمارستان باشند ؛ نه اینکه فقط رضایت مسوولین بیمارستانها راکسب کنند.با توجه به شناختی که از جناب دکتر ایرانی خواه دارم ایشان به دنبال عدالت و احقاق حق همه گروه های درمان هستند.
پرستار دولتی
هدف این بوده که مدیران و مسوولین را بخرند که پرستاران نتوانند از حق خود دفاع کنند
گلي
احسنت به اين بيان شيوا و تسلط بر أمور!
اين طرح من در اوردي، بقدري پيچيده است كه هنوز مسولين آمور مالي نيز از نحوه محاسبه كارانه و اضافه كار آگاهي چنداني ندارند!
صدیقه هوشمندی
واقعا متاسفم برای بی کفایتی نوین پرستاری
fereshteh
باسلام واحترام وممنون ازگذاشتنه این سوال که شرحه دلخراشه نابودیه روحی زندگی پرستاریرونشون میده اونهایی که این مبنی برعملکردوگذاشتن حتی خودقادربه توضیح نیستن اوناچطوزمیتونن جوابگوی حقوقه پرستاردرپیشگاهه حق باشن چه بسا خوده خداوندگفتن ازحق الناس نمیگذرن ای کاش این به گوش مسئولینه این امررسانده میشدتامثه فیلم پرحاشیه درنطفه خفه نشه
1.95493s, 31q