سازمان تأمین اجتماعی نیازمند توجه بیشتردولت و مجلس است

۱۳۹۴/۰۳/۲۰ - ۱۶:۰۵ - کد خبر: 151010

سلامت نیوز:مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان برای حفظ تعادل مالی و خروج از نقطه سر به سری نیازمند توجه بیشتر مجلس و دولت است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی،دکتر سید تقی نوربخش در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ضمن تشکر از حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سازمان تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی 39میلیون و700 هزار نفر از جمعیت کل کشور را تحت پوشش دارد که از میان این تعداد، 13میلیون و200 هزار بیمه شده اصلی است که 9میلیون آنها بیمه شدگان اجباری و نیروهای مولد کشور محسوب می شوند که طبق ماده 28قانون تأمین اجتماعی، 20درصد حق بیمه سهم کارفرما و 7درصد سهم بیمه شده است و 3درصد باقی مانده را دولت می پردازد.


وی افزود: مابقی بیمه شدگان اصلی شامل 4میلیون و 200 هزار نفر هستند که مشتمل بر بیمه شدگان خویش فرما، مشاغل آزاد، بیمه شدگان حمایتی است که دولت تقبل یارانه در مورد آنها را برعهده گرفته است مانند قالیبافان حدود 600هزار نفر، رانندگان یک میلیون و100 هزار نفر و همچنین 40صنف دیگر مانند بسیجیان، طلاب، خادمان مسجد و اقشار دیگری که دولت بر اساس تکلیف مجلس یا از محل هدفمندی یارانه ها، سهمی از حق بیمه آنها را تقبل نموده است.


دکتر نوربخش اظهار داشت: بیمه شدگان اصلی با احتساب افراد تبعی آنها 35 میلیون نفر را تشکیل می دهند.


وی با بیان اینکه 2میلیون و 700هزار مستمری بگیر اصلی از خدمات تامین اجتماعی برخوردارند، تصریح کرد: این جمعیت با احتساب افراد تبعی حدود 5میلیون مستمری بگیر تحت پوشش سازمان می شوند.


دکتر نوربخش با بیان اینکه همه افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از خدمات درمانی استفاده نمی کنند، گفت: برخی از سازمان ها هفت بیست و هفتم حق بیمه را به عنوان پورسانت از سازمان دریافت می کنند تا خدمات درمانی را دستگاه مذکور به کارکنان ارائه کند.


وی ادامه داد: خدمات سازمان تأمین اجتماعی از طریق 507شعبه اصلی، 400شعبه اقماری و کارگزاری به بیمه شدگان و مستمری بگیران ارائه می شود.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه خدمات درمانی از طریق 80بیمارستان و350مرکز درمانی ملکی به صورت رایگان به بیمه شدگان ارائه می شود، گفت: همچنین این سازمان دیگرخدمات مورد نیاز بیمه شدگان را از طریق خرید خدمت از مراکز درمانی طرف قرار داد به آنها عرضه می کند.


دکتر نوربخش اظهار داشت: این سازمان علاوه بر ارائه خدمات درمانی، 18نوع خدمت مانند بیمه بیکاری، غرامت دستمزد، از کارافتادگی و مستمری به جمعیت تحت پوشش ارائه می کند.
وی ادامه داد: تمام ابعاد زندگی مستمری بگیران تحت تأثیر سیاستگذاری در خصوص منابع و مصارف سازمان است و هزینه های درمان این اقشار حدود 3برابر نیروهای مولد است.


مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: بودجه سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری 60هزار میلیارد تومان است .
دکتر نوربخش گفت: حدود 5 هزار میلیارد تومان نیز از بودجه سازمان تأمین اجتماعی از سود ناشی از سود سرمایه گذاری هاست که در مجموع این بودجه توسط هیات امنای سازمان تصویب می شود.


وی با اشاره به سیر تاریخی تشکیل سازمان تامین اجتماعی گفت:این سازمان ابتدا در قالب سازمان بیمه کارگری در سال 1332تاسیس شد ودر سال 1354 بر اساس قانون مصوب مجلس سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت.


وی با بیان اینکه قانون مادر سازمان تأمین اجتماعی به سال 54 برمی گردد، گفت: سیستم بیمه ای در کشور ما سیستم(defined benefit)مزایای تعریف شده است که در این نوع نظام، بر اساس نرخ حق بیمه مزایا ارائه می شود و مکانیسم تامین مالی آن به شکلی است که توسط یک نسل حق بیمه پرداخت می شود تا یک نسل دیگر مزایا دریافت کنند.


دکتر نوربخش گفت: در مقابل در برخی از کشورها سیستم بیمه ای از نوع مشارکت تعریف شده defined contribution)) است که در آن میزان سپرده گذاری در دوره اشتغال ، مزایا را مشخص می کند.


وی اظهار داشت : در کشور میانگین پرداخت حق بیمه 5/24 سال است در صورتی که میانگین دریافت مزایا 42سال است.
وی با تقسیم بندی تاریخ سازمان تأمین اجتماعی به سه دوره گفت: دوره اول از سال تاسیس 54 تا سال 83سال تصویب قانون نظام جامع رفاه، دوره دوم از سال 84 تا سال 90 و دوره سوم 90 تا سال 92 است.


دکتر نوربخش با بیان اینکه بر اساس قانون تامین اجتماعی باید هر سه سال یکبار محاسبات بیمه ای بازنگری شود، تصریح کرد: قبل از انقلاب یکبار محاسبات بیمه ای بازنگری شده و فعالیت ما هنوز بر اساس آن است و بسیاری از شاخص های موثر بر محاسبات بیمه ای تغییر یافته است.


وی گفت: در محاسبات بیمه ای تامین منابع مالی بر اساس نرخ سود سپرده، نرخ امید به زندگی و عوامل دیگر انجام شود و بعد از انقلاب میانگین امید به زندگی 20 سال افزایش پیدا کرده که در سن بازنشستگی موثر است.


مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی خاطر نشان کرد: برای پایداری سازمان های بیمه گر باید حدود 30تا 40درصد از منابع جاری برای نسل بعد سرمایه گذاری شود و این در صورتی است که سازمان دارای مدیریت کارآمد باشد تا ارزش افزوده خلق کند.


وی با قیاس بودجه سال های 80 و 92 سازمان تأمین اجتماعی گفت: در سال 80بودجه سازمان 3هزار و600 میلیارد تومان بوده که یک هزار میلیارد تومان از آن را سرمایه گذاری کردیم، اما در مقابل سازمان در سال 92 بودجه 30هزار و600میلیارد تومانی بود که 5 هزار میلیارد تومان کسری بودجه نیز داشتیم و همچنین 700تا 800میلیارد تومان از بانک رفاه استقراض داشته ایم.


دکتر نوربخش گفت: در سال 80 بدهی دولت 2هزار و700میلیارد تومان بود در صورتی که در سال 92 بر اساس صورتهای مالی سازمان حسابرسی به 56 هزار میلیارد تومان رسید که تا پایان 93 بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی 92هزار میلیارد تومان شده است.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی فقط بدهی دولت در سال جاری 15هزار و900میلیارد تومان است که به بدهی سال قبل اضافه می شود.
دکتر نوربخش با بیان اینکه از سال تاسیس این سازمان تا سال 83 پایداری مالی در سازمان حاکم بوده است و فقط سه تعهد توسط دولت ایجاد شده بود، گفت: در فاصله سالهای 83 تا 90، 22 مورد تکلیف برای سازمان ایجاد شد که منابع سهم کارفرمایی را باید دولت پرداخت کند .
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه رقم کلان بدهی دولت فقط برای سهم سه درصد سهم دولت بابت پرداخت حق بیمه نیست، تاکید کرد: غالب این بدهی ها متعلق به سهم کارفرمایی دولت و تکالیف بدون تأمین منبع مالی است .


وی با اشاره به ورود سازمان به حاشیه ها در سال های 90، 91 ونیمی از سال92 گفت: سازمان تأمین اجتماعی برای ایجاد امنیت خاطر ذینفعان بوجود آمده است، اما متاسفانه در آن سالها از ماموریت و کارکرد اصلی خود خارج شده بود که اولین اقدام در سال 92 خروج از حاشیه ها و احیای اعتماد بیمه شدگان بود.
دکتر نوربخش با بیان اینکه سعی کردیم در انتصابات مدیران تعهد وپاکدستی مدیران لحاظ شود، افزود: راهبرد سازمان از مسایل سیاسی و مافیای اقتصادی دور شده و رضایتمندی و ارتقا خدمات را مورد تاکید قرار داده است.


وی با بیان اینکه تعادل مالی برای سازمان های بیمه گر بسیار مهم است، اظهار داشت: کل پرتفوی شستای سازمان تامین اجتماعی حدود 35 هزار میلیارد تومان است که نیمی از بودجه کل سازمان را تشکیل می دهد و در حال حاضر سهام بیشتر شرکت های اقتصادی سازمان در بورس عرضه شده است.
دکتر نوربخش با بیان اینکه در فروردین و اردیبهشت ماه 7500 میلیارد تومان تجهیز منابع داشته ایم، گفت: فقط در اردیبهشت ماه 4هزار میلیارد تومان تجهیز منابع انجام دادیم تا تعهدات را بدون تاخیر به بیمه شدگان و مستمری بگیران پرداخت کنیم.


مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به وجود تحریم ها، کاهش قیمت نفت و انواع فشارها که بر وضعیت اقتصاد کشور تاثیر گذاشته، خاطر نشان کرد: فعالیت در سازمان تأمین اجتماعی خط اول مقاومت در مقابل جنگ تمام عیار اقتصادی است و در اوج مشکلات حفظ و ارائه خدمات کار دشواری است که برای افزایش رضایتمندی ذینفعان از هیچ تلاشی کوتاهی نمی کنیم.


مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به دو اتفاق در دولت تدبیر و امید گفت: افزایش 25 درصدی مستمری مستمری بگیران در سال های 92 و93 از برنامه های این دولت است، این در حالی است که در سالهای 84 تا 91 رشد مستمری ها 6تا 15درصد بوده است.


دکتر نوربخش به اجرای طرح تحول سلامت توسط دولت اشاره کرد و گفت: در سال 92 سازمان تامین اجتماعی در بخش خرید خدمت 4500میلیارد تومان و در سال گذشته 8هزار میلیارد تومان هزینه کرده است.
وی خواستار تقویت تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد و از برگزاری چنین جلساتی استقبال کرد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.93475s, 19q