بازيهاي خشن ويديويي با کاهش عزت نفس در افراد ارتباط دارد

۱۳۸۷/۱۱/۲۴ - ۰۹:۲۴ - کد خبر: 15115
 بازيهاي خشن ويديويي با کاهش عزت نفس در افراد ارتباط دارد
به گزارش خبرگزاري رويترز از نيويورک، لورا پاديلا والکر استاديار دانشکده زندگي خانوادگي در دانشگاه بريگهام يانگ در يوتا مي گويد: اين يافته ها رابطه علت و معلولي را در اين زمينه نشان نمي دهد و به اين معنا نيست که هر کسي که بازي ويديويي انجام مي دهد عزت نفس پاييني دارد و به اعتياد روي مي آورد.
اين محقق مي افزايد: ‌اين يافته ها به سادگي نشان مي دهد بازيهاي ويديويي دستکم در بخشي از افراد جامعه، به طور موازي در کنار دسته اي از مشکلات رفتاري ديده مي شود.
او و همکارانش نوع و ميزان انجام بازيهاي ويديويي و استفاده از اينترنت را در 500 دانشجوي دختر و 313 دانشجوي پسر در آمريکا بررسي کردند.
ميانگين سني اين افراد 20 سال بود. از اين افراد در مورد مصرف مواد مخدر و الکل، درک آنها از عزت نفس و پذيرش آنها در اجتماع و نيز کيفيت روابطشان با دوستان و خانواده در مدت 12 ماه قبل از انجام اين تحقيق سوال شد.
نتايج اين تحقيق که در مجله جوانان و نوجوانان منتشر شده است، نشانگر تفاوتهاي فاحش بين دختران و پسران در استفاده از اينترنت و بازيهاي ويديويي است.
بطور مثال پسران سه برابر دختران بازيهاي ويديويي انجام مي دهند و ميزان انجام بازيهاي خشن ويديويي در آنها هشت برابر دختران است.
پسران همچنين بيشتر احتمال دارد از اينترنت براي سرگرمي، اطلاع از عناوين خبرهاي روز و تصاوير مستهجن استفاده کنند. درحالي که زنان از اينترنت بيشتر براي ارسال نامه هاي الکترونيکي و انجام تکاليف درسي بهره مي گيرند.
با اين حال بدون در نظر گرفتن جنسيت، ارتباط روشني بين ميزان انجام بازيهاي ويديويي با مصرف الکل و مواد مخدر و مشکلات ارتباطات شخصي مشاهده شد. انجام بازيهاي خشن ويديويي با رفتارهاي پرخطر جنسي و مشکلات ارتباطات شخصي همراه بود.
محققان آثار منفي مشابهي را در استفاده از اينترنت براي گپ زدن، خريد ، سرگرمي و تصاوير مستهجن مشاهده کردند. اما نتايج مثبت فراواني را در استفاده از اينترنت براي انجام تکاليف درسي مشاهده نمودند.
پاديلا والکر، اين تحقيق را نقطه شروعي براي مطالعات آينده مي دانند.
او مي گويد: بررسي مداوم استفاده از اينترنت و بازيهاي ويديويي، درک جوانان را از سلامت و توسعه بهبود مي بخشد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
8.84679s, 18q