درسال جاري؛

سند ارتقاي سلامت سالمند تدوين خواهد شد

۱۳۸۷/۱۲/۱۵ - ۰۹:۳۶ - کد خبر: 15368
سند ارتقاي سلامت سالمند تدوين خواهد شد

به گزارش خبرگزاري سلامت نيوز سهيلا خوشبين در همايش سراسري سالمندي و پزشكي سالمندان افزود: ترويج شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي وبرنامه جامع سالمندي، دو طرح دردست بررسي وزارت بهداشت به منظور ارتقاء سلامتي سالمندان است.
وي بيان داشت: تشكيل شوراي عالي سالمندي در راستاي استراتژي هاي ارتقاي سلامت سالمندان درقالب يك تيم سالمندي ازديگربرنامه هاي وزارت بهداشت است.
رئيس اداره ارتقاي سلامت سالمندان وزارت بهداشت با اعلام اينكه سالمندان به چهارده نوع مراقبت نياز دارند خاطرنشان كرد: وزارت بهداشت هم اكنون به دنبال بهبود و كيفيت زندگي سالمند در راستاي ارتقاء سلامت سالمند است كه به عنوان رسالتي مهم براي خود تعريف كرده است.
وي اظهار داشت: اجزاي ارزيابي برنامه جامع سالمندي بر پنج محور، طبي، عملكردي،‌ رواني، ‌اجتماعي و محيطي قرار گرفته است.
خوشبين اضافه كرد: برنامه هاي درگير در ارزيابي برنامه جامع سالمندي در قالب بيمارستان محور،‌جامعه محور، مراكز خدمات پرستاري و مدل Integrated service/ finaneing models و مديريت مراقبت هاي مزمن و برنامه هاي مراقبت هاي انحصاري سالمندان تعريف شده است.
وي با اشاره به پنج مدل مراقبتي درسلامتي سالمندان تصريح كرد: دريك مدل مراقبتي محوريت با پزشك است و بيمارنقشي در درمان خود ندارد واين درحالي كه در دومين طرح مراقبتي محوريت با بيماري سالمند مي شود و حتي بيمار قرباني بيماري خود مي گردد و بدون توجه به امر پيشگيري به عوامل ايجاد كننده بيماري مي پردازند.
خوشبين قراردادن پيشگيري بربيمار،‌ پزشك و بيماري را سومين مدل مراقبتي سالمند تعريف كرد و افزود: معلوليت يا ناتواني سالمند و تاكيد بر عوامل اجتماعي تعيين كننده معلوليت در يك جامعه و توجه به مسايل روحي و جسمي سالمند و تاثير عوامل رواني واجتماعي تاثير گذار بر رفتار و احساسات سالمندان دومدل اخير مراقبت سالمندان نام برد.
وي حفظ توانمندي و استقلال جسماني،‌ ذهني و اجتماعي فرد به طور مطلوب و كاهش ميزان ناتواني و عوارض بيماريهاي مزمن،‌ به حداقل رساندن فشارهاي روحي و توجه به برنامه CGA در برنامه ارزيابي جامع سالمندي كه در آن تنها علاوه برمسئله طبي بيماران به بعد فيزيكي،‌اجتماعي،‌محيطي و روحي سالمندان توجه مي شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
5.06421s, 19q