آگاهي مادران از الگوي صحيح شيردهي بسيار ضعيف است

۱۳۸۷/۱۲/۲۴ - ۱۲:۰۹ - کد خبر: 15477
آگاهي مادران از الگوي صحيح شيردهي بسيار ضعيف است
اين بررسي توسط آذر حاتمي از دانشگاه علوم پزشکي تهران با هدف بررسي الگوي شيردهي در کودکان زير يک سال در مرکز بهداشتي درماني ري انجام شده است.

اين مطالعه به روش توصيفي روي 400 مادر داراي کودک زير يک سال انجام شده است.

تغذيه با شير مادر و موفقيت آن تحت تأثير الگوي صحيح شيردهي قرار دارد.

نتايج آماري يافته‌هاي اين مطالعه نشان مي دهد: تنها 23 درصد مادران شيرخوار خود را بيش از چهار ماه با شير خود تغذيه کرده‌اند؛ همچنين 95 درصد از نوزادان اولين تغذيه خود را با شير مادر (آغوز) شروع کرده اند.

طبق يافته هاي اين مطالعه، بين تحصيلات پدر و مادر، جنس کودک، سن مادر و پدر، رتبه فرزند در خانواده، مليت کودک و سن کودک، با تغذيه انحصاري شير مادر رابطه معناداري وجود نداشت.

شير مادر بهترين غذا براي شير خواران است زيرا نيازهاي غذايي نوزادان را برطرف مي کند.

کودکاني که از شير مادر تغذيه مي کنند نيازي به آب و يا آهن ندارند. شير مادر تمام مواد غذايي مورد نياز کودک را جهت تأمين سلامت وي فراهم مي کند.

شير مادر حاوي چند نوع قند غير لاکتوز است که در جلوگيري از عفونت نقش مهمي دارد.

تغذيه با شير مادر مهمترين و مؤثرترين اقدام براي حفظ و تداوم سلامت شيرخواران است که در تمام مجامع علمي مورد قبول است. در کشورهاي پيشرفته براي موفقيت هرچه بيشتر مادران در زمينه شيردهي، آموزشي و نحوه صحيح شير دادن را آغاز مي کنند.

تغذيه با شير مادر در ايران هنوز با استانداردهاي توصيه شده سازمان جهاني بهداشت فاصله دارد.

يافته هاي اين مطالعه حاکي است تنها 23 درصد مادران بيش از چهار ماه به فرزندان خود شير داده اند که روند نامطلوبي است لذا بايد براي ايجاد فرهنگ تغذيه صحيح با شير مادر اقدامات عامل صورت بگيرد.

به عقيده محقق، آموزش منظم شيردهي حمايت هاي تغذيه اي مناسب براي مادران شيرده و کودکان ضروري است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
7.58638s, 18q