كاهش آمارخودكشي وثبت سالانه70هزارمورد سرطان

۱۳۸۷/۱۲/۲۷ - ۱۰:۳۴ - کد خبر: 15531
كاهش آمارخودكشي وثبت سالانه70هزارمورد سرطان
دكتر كامران باقري لنكراني در نشست خبري تشريح عملكرد يك ساله وزارت بهداشت با بيان اين كه در هفته دولت در شهريور 86 در حضور استاندار هرمزگان عمليات يكصد و 10 پروژه عمراني آغاز شد كه اولين پروژه در شهريور 87 و تمام آنها تا بهمن امسال به بهره برداري رسيد گفت: در خصوص تسهيلات زايماني نيز در استان سيستان و بلوچستان خدمات خوبي به انجام رسيد.

وي با بيان‌ اين كه در سال‌هاي پيش از انقلاب واحدهايي با عنوان تسهيلات زايماني در اين استان وجود نداشت و ميزان پوشش زايمان ايمن كمتر از 20 درصد بود افزود: ‌از سال 72 اولين تسهيلات زايماني در استان سيستان و بلوچستان راه اندازي شد به نحوي كه تا سال 83 به 19 واحد افزايش يافت.

وزير بهداشت افزود:‌ طي سه سال اخير تعداد تسهيلات زايماني در سيستان و بلوچستان به 52 واحد رسيده كه در نتيجه ميزان مرگ و مير مادران باردار در اين استان 40 درصد كاهش يافت اين در حالي است كه پوشش زايمان ايمن هم در استان سيستان و بلوچستان به بيش از 50 درصد رسيد.

دكتر لنكراني از راه اندازي جراحي قلب در چندين استان براي نخستين بار در كشور به عنوان پروژه‌هاي ديگر ياد كرد و افزود:‌ زماني روزانه چهار هزار نفر براي دريافت خدمات جراحي قلب به خارج از كشور اعزام مي‌شدند كه هم اكنون با افزايش ميبان دسترسي به اين خدمات در استان‌هاي بزرگ و حتي محروم از اين لحاظ بي‌نياز شده ايم به نحوي كه بخش جراحي قلب در استان لرستان، زنجان، بوشهر و اردبيل راه اندازي شد.

وي با بيان اين كه برخي از اين پروژه‌ها به زودي در ساير استان‌ها راه اندازي مي‌شود گفت:‌ امسال پروژه‌هاي نيمه تمام با 20 سال وقفه در ساخت و 40 و 35 درصد پيشرفت فيزيكي در شهريور 84 به اتمام رسيد.

وزير بهداشت از افتتاح و راه اندازي پروژه مركز طبي كودكان دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشكده‌ دندانپزشكي معين دانشگاه تا پايان ارديبهشت 88 خبر داد و گفت: بيمارستان آيت الله كاشاني شهر كرد و بيمارستان شهيد بهشتي قم نيز تا ارديبهشت ماه به بهره برداري مي‌رسد.

دكتر لنكراني گفت:‌ برگزاري جشن ريشه كني و كنترل برخي از بيماري‌هاي عفوني حاكي از شتاب ما در كنترل عفونت در سطح منطقه بوده و اين در حالي است ايران تهديدات مرزي فراواني از لحاظ بهداشتي دارد.

وي ادامه داد: از چهار كشور آلوده دنيا به ويروس فلج اطفال دو كشور افغانستان و پاكستان همسايگي ايران قرار دارند كه با اين وجود ايران موفق به ريشه كني فلج اطفال شد كه اين بر جلوه كار مي‌افزايد.

وزير بهداشت با بيان اين كه تغييرات اساسي در حوزه آموزش بهداشت در وزارتخانه به وقوع پيوسته است افزود:‌ با همكاري نهادهاي مختلف، شمار داوطلبان فعال در حوزه سلامت به بيش از 250 هزار نفر رسيده كه اميد مي‌رود با برنامه ريزي‌ها شمار آنان به بيش از 500 هزار نفر برسد.

وي افزود:‌ در بحث مبارزه با اعتياد و كاهش آسيب‌ها نيز با همكار‌ي بين بخشي خوب وزارت بهداشت، سازمان بهزيستي،‌ ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان زندان‌ها پوشش وسيعي براي درمان معتادان انجام شده است به نحوي كه شمار افراد تحت درمان نگه دارنده منظم رشد چشمگيري داشته است.

وزير بهداشت با بيان اين كه برنامه بهداشت روان به اعتياد منحصر نمي‌شود، افزود:‌ در راستاي ارتقاي بهداشت روان و ادغام در شبكه نيز گام‌هاي موثرتري برداشته شده است.

دكتر لنكراني به معاينات دانش اموزان از نظر سلامت روان اشاره كرد و ياد آور شد:‌ اين معاينات اهميت فراواني در غربالگري جدي تر و اقدامات ملاحظه‌اي درباره‌ي برخي آسيب‌ها دارد.

وي با بيان اين كه ايران به لحاظ ميزان خود كشي آمار بالايي ندارد افزود: در حالي كه در برخي از كشورها 200 خودكشي به ازاي هر يكصد هزار نفر جمعيت گزارش مي‌شود اين رقم در ايران در سال 83 شش به ازاي هر يكصد هزار نفر جمعيت بود كه بر اثر مداخلات صورت گرفته در استان‌هاي پرخطر به پنج در يكصد هزار نفر جمعيت رسيد.

وزير بهداشت با بيان اين كه با مداخلات هدفمند و نياز محور مي‌توان به اهداف مورد نظر حتي در موضوع خودكشي دست يافت،‌ گفت:‌ اين در شرايطي است كه نظام ثبت و گزارش دهي كشور نيز طي سه سال اخير رشد مناسبي را داشته است.

به گزارش ايسنا، دكتر لنكراني با بيان اين كه برنامه‌هاي مرتبط با بيماري‌هاي غير واگير با جديت خوبي دنبال شده است، افزود:‌ ثبت سرطان‌ها در كشور نيز به مرحله‌اي رسيده كه با برآورده‌هاي جهاني برابري مي‌كند بدان معنا كه طبق برآورد سازمان بهداشت جهاني بايد حدود 70 هزار سرطان در كشور وجود داشته باشد كه بر اساس آمار جمع بندي 86، شمار مبتلايان به سرطان در كشور نيز 70 هزار نفر بوده است.

وي ادامه داد: از زمستان سال پيش نيز در 30 مركز درماني كه تا دي ماه امسال به 35 مركز رسيد هزاران نفر از مبتلايان پنج نوع به سرطان از تسهيلات درماني برخوردار شدند.

وزير بهداشت به انجام فعاليت‌هايي در خصوص مبارزه با عوامل خطرساز بيماري‌هاي قلب و عروق از جمله ديابت، پرفشاري خون و چاقي اشاره كرد و افزود:‌ در زمينه‌ي توسعه شبكه بهداشت و افزايش پوشش مراقبت‌هاي اوليه PHC هم اقدامات خوبي در توليد و مفهوم طراحي شد.

باقري لنكراني به حضور شبكه در روستاها و شهرهاي زير 20 هزار نفر با توان پزشك خانواده بيمه روستايي و استخدام نيروهاي جديد و روزامد اشاره كرد و ياد آور شد:‌ اين امادگي هم وجود دارد كه در سال جديد اين خدمات با توجه به مصوبات و مذاكرات موجود در شهرهايي با جمعيت زير يكصد هزار نفر ارايه شود.

وي با بيان اين كه در اجراي برنامه پزشك خانواده توجه ما معطوف به حاشيه شهرهاست كه در بحث بهداشت كمتر به اين مناطق توجه شده است، گفت:‌ در زمينه‌ غذا و دارو نيز طي سه سال گذشته به طور ميانگين هر سال حدود 47 داروي جديد وارد بازار شد.

وزير بهداشت با بيان اين كه در حوزه داروهاي بيولوژيك تعداد داروهاي موجود از سه دارو در شهريور 84 به 9 دارو در سال جاري ارتقا يافت افزود:‌ هم اكنون هشت داروي ديگر نيز مراحل ثبت را سپري مي‌كنند.

دكتر لنكراني در ادامه افزود:‌ در زمينه‌ تجهيزات پزشكي نيز ارتقاي چشم گيري حاصل شده و تعداد فراواني از تجهيزات پزشكي موفق به اخذ استاندارد بين المللي شدند به نحوي كه تعداد اين تجهيزات از كمتر از 50 دستگاه امروز به بيش از 200 دستگاه رسيده است كه باعث ارتقاي جايگاه صادراتي كالاها نيز شده است.

وي، بدهي بيمه‌ها به بيمارستان‌ها را تا پايان دي ماه 250 ميليارد تومان برشمرد و افزود:‌ هم اكنون بيمه‌ها در حال پرداخت بدهي‌ها هستند.

وزير بهداشت در خصوص راه اندازي دانشكده‌ كار آفريني نيز توضيح داد: تاسيس رشته نوين به معناي زير پا گذاشتن اصول و استاندارد‌ها نيست بلكه كارها بايد سريع تر انجام شود.

دكتر لنكراني ادامه داد: طي 12 سال پيش مجموعه‌ رشته‌هاي دستياري در شوراي گسترش 13 تا و طي سه سال اخير 60 محل جديد تصويب شد. در اين راستا امكانات بيشتر فراهم و استخدام نيروي جديد نيز لحاظ شد و تصويب دوره كار افريني سلامت نيز در دستور كار ما قرار دارد.

وي با تاكيد بر ضرورت تصويب محتواي درسي دوره كار ‌آفريني سلامت گفت:‌ در صورت طراحي در شوراي عالي گسترش، برنامه ريزي و سپس در خصوص دانشگاه مورد تاييد تصميم گيري مي‌شود.

وزير بهداشت از طراحي محتواي درسي كار افريني سلامت خبر داد و گفت:‌ اين بحث از اولويت‌هاي كاري ماست. همچنان كه اقتصاد سلامت در كمتر از يك سال به نتيجه رسيد.

دكتر لنكراني در خصوص طب سوزني نيز توضيح داد بايد با نگاهي عالمانه به اين سمت حركت كرد به نحوي كه ورودي به طب سنتي از پزشكان عمومي‌،‌ مقطع كارشناسي ارشد و سپس به دكتري ارتقا يافت و هم اكنون 60 دانشجو در اين رشته تحصيل مي‌كنند.

به گزارش ايسنا، وي با اشاره به اين كه شاهد سوء استفاده‌هايي از طب سوزني به عناوين مختلف هستيم گفت:‌ براي مديريت اين مساله، دستورالعمل طب سوزني تدوين و ابلاغ مي‌شود و از ابتداي سال آينده فقط افرادي كه از وزارت بهداشت مجوز داشته باشند اجازه اين كار را خواهند داشت.

وزير بهداشت با بيان اين كه 22 دانشجو دكتري طب سوزني براي ادامه تحصيل در چين بورسيه شده‌اند گفت:‌ با فارغ التحصيلي و بازگشت اين دانشجويان از اواخر سال آينده دوره طب سوزني با استفاده از ظرفيت اين فارغ‌التحصيلان راه‌اندازي مي‌شود.

دكتر لنكراني در پايان در پاسخ به سوالي درباره پوشش بيمه‌يي داروهاي آيمود و آنژي پارس (داروي درمان زخم پاي ديابتي) گفت: مستندات علمي اين دو دارو كه در داخل و خارج كشور منتشر شده ‌به صورت مكتوب به سازمان‌ها بيمه گر ارايه شده و در انتظار تصميم شوراي عالي بيمه هستيم.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.94353s, 18q