استراتژي مورد موافقت براي تمركز زدايي در امر سلامت وجود ندارد

۱۳۸۷/۱۲/۲۸ - ۱۰:۲۶ - کد خبر: 15557
استراتژي مورد موافقت براي تمركز زدايي در امر سلامت وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری سلامت نیوز حسين جباري در همایش عدالت در سلامت افزود: تمركز زدايي در بخش بهداشت و درمان بزرگترين تغيير ساختاري است كه اصلاح گران مي توانند اجرايي كنند.

وي بيان داشت: مسئله تمركز زدايي درعرصه بهداشت و درمان يك موضوع عظيمي در كنتر ل ساختار بهداشتي كشوراست كه بايد مبتني بر شرايط سياسي، مديريتي و سازماني هر كشور صورت گيرد.

استاديار دانشگاه علوم پزشكي تبريز خاطرنشان كرد: از مدت هاي قبل تمركز زدايي به عنوان فرايند مطلوب ارتقاء نظام سلامت مطرح شده اما تاكنون به مرحله اجرا نرسيده است.

وي اظهاركرد:‌ افزايش مشاركت شهروندان در برنامه ريزي ،‌تخصيص منابع نظارت و ارزشيابي،‌ افزايش عدالت در ارائه خدمات از طريق توانمندسازي و‌مشاركت بيشتر بخش خصوصي از اهداف اجرايي كردن تمركز زدايي در سلامت است.

استاديار دانشگاه علوم پزشكي تبريز تصريح كرد:‌ بالا بردن اثر بخشي خدمات ارائه شده از طريق ايحاد سازگاري بيان شرايط و اهداف برنامه ها با نيازهاي محلي،‌جدايي بخش مالي از ارائه خدمات و بهبود پاسخگوي شفاف عملكرد ازديگر اهداف اجرايي اين برنامه است.

وي اضافه كرد: پايين بودن غير واقعي تعرفه ها، توزيع نامناسب نيروي انساني، كافي نبودن پرسنل با تخصص مختلف، جذب بدون ضابطه نيرو بر اساس مطالعه مديريت بيمارستان : تحقيق وسيع علل اختلالات تعرفه هاي خدمات درماني با قيمت تمام شده به علت اينكه دور نمايي از مديريت مالي نداريم و قيمت تمام شده خدمات ارائه شده درماني براي ما مشخص نيست و بيمارستان ها از چرخه و گردش روزمره دچار اشكال هستند.

جباري ادامه داد:دربسياري از جاها تمركز زدايي از داخل نظام سلامت شروع نشده است و اين درحالي كه مي توان تمركز زدايي با انتقال قدرت از ادارات مركز بر ادارات محيطي در همان ساختار مديريتي است و انتقال مسئوليت و قدرت را به سازمان هاي نيمه خودگران است.

وي با اعلام اينكه دراين راستا طرح پژوهشي در هفت حوزه معاونتي با 16 قسمت مديريتي ستاد دانشگاه علوم پزشكي تبريز انجام گرفت گفت: روي اين طرح تحقيقاتي 5/1 سال پژوهش انجام گرفت و با تغيير ساختار مديريتي بهداشتي دركشور يك تا دو سال متوقف شد و بالاخره درهمايش عدالت در سلامت دراصفهان ارائه شد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
5.59233s, 19q