ماموگرافي، مطمئن‌ترين روش آگاهي از ابتلا به سرطان سينه

۱۳۸۸/۰۱/۱۸ - ۱۰:۴۱ - کد خبر: 15612
ماموگرافي، مطمئن‌ترين روش آگاهي از ابتلا به سرطان سينه
مهدي تذهيبي از اعضاي كارگروه تحقيقات سرطان پستان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در مقاله اي به بررسي ميزان آگاهي خانم‌ها از روش‌هاي غربالگري در سرطان پستان و نقش آموزش در آن پرداخته است.

در اين مقاله آمده است: سرطان هم‌اكنون در كشور ما سومين عامل مرگ و مير شناخته شده است و اين بدان معني نيست كه سرطان قابل درمان نيست بلكه با تشخيص زودرس مي‌توان آن را معالجه كرد. بيماري سرطان قابل پيشگيري است و با بهبود و اصلاح شيوه زندگي و آموزش علايم بروز بعضي از سرطان‌ها مي‌توان از وقوع آنها پيشگيري كرد. امروزه بيش از 30 هزار نفر در كشور بر اثر سرطان جان خود را از دست مي‌دهند و اين در حالي است كه موارد ابتلا 70 هزار مورد تخمين زده مي‌شود.

شيوع سرطان پستان در ايران 1/17 درصد به ازاي هر صد هزار نفر جمعيت زنان مي‌باشد. طبق مطالعات اوليه سن شيوع اين سرطان در بين زنان كشورمان به دلايل ناشناخته 10 سال پايين‌تر از كشورهاي غربي است. در كلمبيا در مدت سه سال غربالگري 28 هزار سرطان پستان كشف شده است كه از اين تعداد 19 هزار موررد به وسيله ماموگرافي تشخيص داده‌اند.

در اين تحقيق در يك مطالعه نيمه تجربي از زنان مراجعه‌كننده به مركز تحقيقات سرطان پستان مستقر در بيمارستان سيدالشهدا(ع) اصفهان، كه در مدت تقريبي يك ماه انجام شده است، ابتدا خانم‌ها به وسيله رسانه‌هاي جمعي از وجود چنين مركزي مطلع شده و به منظور آموزش روش‌هاي شناسايي غربالگري سرطان سينه از خانم‌هاي داوطلب به جهت آموزش اين شيوه‌ها ثبت‌نام گرديده و به منظور ارزيابي اشنايي افراد شركت‌ كننده از روش‌هاي غربالگري قبل و بعد از آموزش پرسشنامه‌هاي جداگانه طراحي و تكميل گرديده است.

يافته‌ها نشان مي دهد: 76 درصد شركت‌كنندگان خانم‌هاي بالاي چهل سال و 23 درصد كمتر از 40 سال بودند و 5 درصد آنان مجرد بوده‌اند.

از نظر وضع تحصيلي 53 درصد آنان داراي مدرك ليسانس يا بالاتر بوده‌اند و تنها يك درصد آنان بي‌سواد مي‌باشند. 81 درصد شركت‌ كنندگان، خودآزمايي هر ماه و معاينه هر شش ماه يكبار توسط پزشك را براي تشخيص سرطان پستان خانم‌هاي زير 40 سال توصيه نمودند، از اين تعداد 15 درصدشان توصيه به ماموگرافي و 2 درصد به سونوگرافي و 7/0درصد به بيوبسي معتقد بودند. پس از كلاس‌هاي آموزشي هنوز 17 درصد افراد اعتقاد به ماموگرافي داشته و اكثر افراد 79 يعني درصد هنوز معاينه توسط خودبيمار يا پزشك را ارجح مي‌دانستند.

نتايج اين تحقيق نشان مي دهد اگر چه امروزه تصور مردم بر اين است كه معاينه ماهانه سينه‌ها بهترين روش شناسايي تومورهاي سينه است ولي حقيقت اين است كه اين روش چندان دقيق نيست و انجام ماموگرافي با اعتمادترين روش آگاهي از ابتلا به سرطان پستان در مراحل اوليه بيماري، يعني زماني كه بيماري قابل معالجه است، مي‌باشد. چون معمولا زماني كه تومور قابل لمس شود اندازه آن بيش از زماني است كه با ماموگرافي تشخيص داده شود.

با وجود اين معاينه توسط خود بيمار يا پزشك از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، چون حدود 25 درصد از سرطان‌هاي سينه فقط با معاينه تشخيص داده شده‌اند و حدود 35 درصد فقط با ماموگرافي تشخيص داده شده‌اند و 40 درصد با ماموگرافي و معاينه فيزيكي بوده است در صورتي كه در اين بررسي 81 درصد شركت‌ كنندگان خودآزمايي را توصيه مي‌نمودند و به نقش ماموگرافي كه يكي از روش‌هاي مهم غربالگري است كمتر واقف بوده چون در قبل از كلاس‌هاي آموزشي 15 درصد آنان ماموگرافي را توصيه نمودند و در صورتي كه اين باور در بعد از كلاس‌هاي آموزشي به 17 درصد رسيده است.

بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت برگزاري كلاس‌هاي آموزشي آگاهي از روش‌هاي غربالگري سرطان سينه مي‌تواند زنان جامعه را به روش‌هاي درست غربالگري بيشتر آشنا نمايد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.36068s, 18q