آمار ناباروري در ايران بسيار بيشتر از آمارهاي جهاني است!

۱۳۸۸/۰۲/۱۰ - ۱۰:۵۶ - کد خبر: 15921
آمار ناباروري در ايران بسيار بيشتر از آمارهاي جهاني است!
دكتر محمد مهدي آخوندي ــ مجري اين طرح - افزود: از آنجا كه باروري مشكلي است كه در سراسر جهان مردم با آن درگير هستند و پيامدهاي رواني و اجتماعي خاص خود را به دنبال دارد، تعيين فراواني ناباروري در جامعه و نيز دانستن يك تاريخچه باروري از افراد جامعه مي‌تواند به برنامه‌ريزان نظام سلامت در برنامه‌ريزي‌ دقيق‌تر ارائه خدمات بهداشتي و درماني كمك كند.

رييس پژوهشگاه ابن سينا تصريح كرد: نتايج مطالعات مختلفي كه تاكنون در ايران انجام شده است، شيوع باروري را از 10 تا 24 درصد ذكر كرده‌اند. ‌نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي هم در خصوص شيوع ناباروري در ايران با ابهام روبرو هستند كه اين مساله باعث شده كه جايگاه كشور ايران در سطح منطقه‌يي و جهاني از نظر باروري مشخص نبوده و تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌ها بر اساس تخمين و ميانگيني از مطالعات گذشته انجام مي‌شود كه با انجام مطالعه و بررسي باروري در كشور، به بسياري از ابهامها و مشكلات پاسخ داده خواهد شد.

وي با اشاره به اين كه اين طرح زير نظر استاد دكتر كاظم محمد، متخصص آمار زيستي صورت مي‌پذيرد، افزود: در بررسي‌هاي قبلي شيوع ناباروري اوليه در ايران كه در فاصله سالهاي 84 - 83 توسط دكتر كاظم محمد ــ عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران ــ انتشار يافت، مشخص شد 9/24 درصد زوجهاي ايراني ناباروري اوليه را در طول زندگي مشترك خود تجربه مي‌كنند و 4/3 درصد آنها در هر برهه‌اي از زمان داراي مشكل ناباروري اوليه هستند.

آخوندي متذكر شد: بر اساس نتايج پراكنده به دست آمده، آمار ناباروري در ايران بسيار بيشتر از آمارهاي جهاني بوده كه جاي تامل و تعمق بيشتري را در اين زمينه را مي‌طلبد.

به گزارش ايسنا، وي در خصوص نحوه اجراي اين طرح تصريح كرد: اجراي اين طرح با استفاده از پرسشنامه تاريخچه باروري خواهد بود كه توسط ماماهاي آموزش ديده از تمام كشور جمع‌آوري شده و پس از جمع‌آوري پرسشنامه از مراكز مختلف در سطح كشور، داده‌ها مورد تجزيه و تحليل آماري قرار مي‌گيرد .
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.00625s, 18q