گرما درماني در کاهش شدت درد زايمان موثر است

۱۳۸۸/۰۲/۱۷ - ۱۰:۰۱ - کد خبر: 16003
گرما درماني در کاهش شدت درد زايمان موثر است
اين بررسي توسط فريبا منافي، متخصص آموزش مامايي با هدف بررسي اثر گرما درماني بر شدت درد زايمان در زنان سخت زاي مراجعه کننده به زايشگاه هاي دانشگاه علوم پزشکي بابل انجام شده است.

در اين مطالعه باليني 64 زن سخت زا به روش تصادفي در دو گروه تحت گرما درماني و مراقبت روتين قرار گرفتند.

گروه گرمادرماني علاوه بر مراقبت هاي معمول بخش، از ديلاتاسيون 4-3 سانتي متري دهانه رحم تا پايان مرحله اول زايمان از کيف آب گرم در قسمت تحتاني و در مرحله دوم در قسمت پرينه فرد برخوردار بودند.

شدت درد با استفاده از خط کش درد محاسبه شد و يافته ها آناليز آماري شد.

يافته هاي بررسي حاکي است: در مقايسه دو گروه، شدت درد در گروه گرما درماني کمتر از گروه مراقبت هاي معمول بود.

تسکين درد زايمان از ديرباز مورد نظر بشر بوده و گرما به عنوان يکي از روش هاي غير دارويي تسکين درد، باعث کاهش شدت درد و افزايش سازگاري با درد مي شود.

نتايج اين بررسي در کنگره ملي سلامت خانواده ارائه شده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
نظرات
احسان از زاهدان
مطالب خوبی بود ممنون
4.10656s, 19q