ساعت بیولوژیکی کبد کشف شد

۱۳۸۸/۰۳/۱۳ - ۱۴:۴۰ - کد خبر: 16124
ساعت بیولوژیکی کبد کشف شد
بیشتر سلولها دارای یک ساعت داخلی هستند. این ساعتها گروهی از ژنها هستند که الگوهای بیان این سیکلها را تنظیم می کنند. بسیاری از این ژنها در اندامهایی چون کبد بیان می شوند.

اکنون گروهی از محققان "مرکز ملی صلاحیت در مرزهای تحقیقات ژنتیک" دانشگاه ژنو نقش یک گونه خاص از "میکروRNA" را برای این نوسانگرهای مولکولی کشف کردند.

میکرو RNA گروهی از مولکولها هستند که قادرند از سنتز پروتئنیهای ویژه ای جلوگیری کنند و به سلولها اجازه دهند که فعالیت بسیاری از ژنها را کاهش دهند.

تاکنون اطلاعات کمی در خصوص عملکرد "میکرو RNA" بر روی ریتمهای شبانه روزی ارگانیسم در اختیار بود.

اکنون نتایج این تحقیقات که در مجله علمی Genes & Development منتشر شده است نشان می دهد که نوع خاصی از میکروRNA با عنوان miR-122 که در کبد آزاد می شود بر روی تنظیم متابولیسم کلروسترول و دیگر چربیهایی که می توانند در تکثیر ویروس هپاتیت C مورد استفاده قرار گیرند اثر می گذارند.

این محققان کشف کردند که miR-122 به شدت در سیستم ساعت شبانه روزی این ویروس اثر می گذارد.

این کشف می تواند به درک بهتر سیکل زندگی این ویروس بیماریزای خطرناک کمک کند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.71211s, 18q