هشدار درباره پیامدهای بی خوابی

۱۳۸۸/۰۳/۱۶ - ۱۷:۲۸ - کد خبر: 16136
 هشدار درباره پیامدهای بی خوابی
پژوهشگران دانشكده پزشكی دانشگاه واشنگتن با هدف پی بردن به ادراك و قدرت شناختی انسان، گروهی از افراد بی خواب یا بدخواب را با افراد دیگر مقایسه كردند و دریافتند حتی یك ساعت خواب كمتر می تواند از قدرت شناختی و درك افراد در هنگام انجام كارهایی كه نیاز به فكر دارد،بكاهد.
گروه مورد مطالعه در این تحقیق علمی یك ساعت كمتر از گروه دیگر كه مشكل خواب نداشتند،می خوابیدند.
یافته های پیشین نشان می داد، بی خوابی موجب اضافه وزن و بروز استرس در افراد می شود.
پژوهشگران 7 ساعت خواب شب را برای داشتن ذهن و جسمی سالم توصیه می كنند.
همچنین خواب نیم روز نیز مانند خواب شب موجب تنظیم اطلاعات مغزی می شود.
پژوهشگران تنظیم ساعت خواب، دوری از اضطراب در هنگام خواب، نخوردن قهوه و نوشابه در زمان خواب را برای خوابی راحت و كافی مناسب می دانند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.87802s, 18q