استفاده از مرفين و دگزامتازون در كاهش درد عمل ديسک کمر موثر است

۱۳۸۸/۰۴/۲۰ - ۱۱:۳۴ - کد خبر: 16320
استفاده از مرفين و دگزامتازون در كاهش درد عمل ديسک کمر موثر است
اين بررسي توسط گروهي از محققان دانشگاه علوم پزشکي ياسوج با هدف تعيين تأثير تزريق مرفين به اضافه دگزامتازون در فضاي اپيدورال بر روي دردهاي پس از عمل در جراحي ديسك كمر انجام شده است.

امروزه عمل جراحي ديسك در ستون فقرات يكي از عمل‌هاي شايع جراحي بوده و دردهاي پس از عمل يكي از مشكلات مهم اين گونه بيماران مي‌باشد.

اين دردها موجب تأخير در ترخيص بيمار از بيمارستان شده و مانع از فعاليت‌هاي طبيعي آنان مي‌شود. استفاده از مخدرها پس از عمل به تنهايي قادر به تسكين مؤثر اين دردها نبوده و روش‌هاي گوناگوني از جمله استفاده از كورتيكواستروئيدها و مواد بي حس كننده را براي بهبود اين دردها عنوان كرده‌اند.

اين مطالعه به صورت كارآزمايي باليني تصادفي دو سو كور بر روي ‌٩٠ بيمار كانديداي عمل جراحي ديسك كمر در بيمارستان شهيد بهشتي ياسوج انجام شد. اين بيماران در سنين بيشتر از ‌١٦ سال و بر اساس طبقه‌بندي انجمن بيهوشي آمريكا در كلاس ‌١ و ‌٢ بيهوشي قرار داشتند.

بيماران به صورت تصادفي به گروه‌هاي ‌١٥ نفري تقسيم شده و بيهوشي با روش يكسان در تمام بيماران انجام شد. در انتهاي عمل در حجم‌هاي مساوي داروها به ترتيب گروه اول ‌٥ سي‌سي ‌ليدوكائين ‌٢ درصد، گروه دوم ‌٥ سي‌سي نرمال سالين (دارونما) ، گروه سوم ‌٥/٠ ميلي‌گرم مرفين، گروه چهارم يك ميلي‌گرم مرفين، گروه پنجم ‌٥/١ ميلي‌گرم مرفين و گروه ششم ‌٢ ميلي‌گرم مرفين به ازاي هر سطح از مهره‌هايي كه مورد عمل واقع مي‌شدند، دريافت مي‌كردند. همه گروه‌ها به غير از گروههاي يك و دو، به ميزان ‌٢ سي‌سي (معادل ‌٨ ميلي‌گرم) دگزامتازون به مرفين اضافه شده و سپس حجم داروها در تمام گروهها با آب مقطر به ‌٦ سي‌سي رسانده و تزريق انجام مي‌شد.

پس از عمل، ميزان درد بيماران برحسب مقياس سنجش بصري درد ارزيابي شده و بر اساس آن، پتدين تجويز مي‌شد. ميزان پتدين مصرفي در ‌٢٤ ساعت اول در بخش اندازه‌گيري و ثبت مي‌شد. داده‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌هاي ‌كروسكال واليس و يو مان ويتني انجام شد.

يافته‌هاي مطالعه نشان مي دهد متوسط مصرف پتدين بيماران در ‌٢٤ ساعت اول در سه گروه نخست تفاوت چنداني نداشت، ولي در سه گروه دوم به تدريج با افزايش دوز مرفين، شدت درد و نيز دوز پتدين مصرفي كاهش مي‌يافت، همچنين در هيچكدام از نقاط ارزشيابي درد، تفاوت معني‌داري بين گروههاي پنجم و ششم ملاحظه نشد.

نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه استفاده از داروهاي مرفين و دگزامتازون در تزريق اپيدورال پس از عمل ديسكتومي به واسطه كاهش احساس درد پس از عمل موجب كاهش مصرف داروهاي مخدر مي‌شود.

گفتني است نتايج اين مطالعه در ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج به چاپ رسيده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.90365s, 18q