پنجمین توالی ژنوم انسان در کره جنوبی به دست آمد

۱۳۸۸/۰۴/۲۱ - ۱۰:۵۷ - کد خبر: 16340
پنجمین توالی ژنوم انسان در کره جنوبی به دست آمد
پس از یک آفریقایی، دو فرد اهل اروپای شمالی و یک چینی اکنون یک فرد اهل کره جنوبی به عنوان پنجمین فردی در دنیا شناخته می شود که توالی کامل ژنتیکی آن به دست آمده است.

کریج ونتر (سازنده اولین کروموزم مصنوعی) و جیمز واتسون (پدر زنجیره دوتایی DNA) در سالهای 2007 و 2008 توالی کاملی از ژنوم خود را به دست آوردند. به این ترتیب محققان دریافتند که تفاوتهای کوچک ژنتیکی میان نژادهای مختلف وجود دارد که می تواند در بروز برخی از بیماریهای ژنتیکی در یک نژاد و همچنین پاسخ سیستم ایمنی جمعیتهای با نژادهای مختلف به داروها اثر داشته باشد.

به همین منظور محققان دانشگاه سئول تصیمیم گرفتند توالی کامل ژنوم یک فرد کره ای را به دست آورند. این فرد با شناسه AK1 معرفی شده است.

این دانشمندان که نتایج این کشف مهم را در تازه ترین شماره مجله علمی "نیچر" منتشر کرده اند توانستند تفاوتهایی را در تعداد و ویژگیهای بعضی از بخشهای DNA این ژنوم کره ای نسبت به چهار ژنوم پیشین شناسایی کنند.

به خصوص این محققان توجه را بر روی "چند ریختی تک هسته ای" (Snp) معطوف کردند. Snp سایتهایی هستند که در آنها یک ژن یک فرد از همان ژن یک فرد دیگر و یا از مدل قدیمی تر همان ژن متفاوت می شود. تمایز این ژن با تغییر تنها یک حرف مشخص می شود.

نتایج این تحقیقات نشان داد که تعداد Snp شناسایی در فرد AK1 برابر با تعداد آن در ژنوم جیمز واتسون بود درحالی که تعداد آن بیشتر از کد ژنتیکی چینی و کمتر از ژنوم آفریقایی بود.

از بیش از 9 میلیون Snp شناسایی شده در این پنج ژنوم در حدود هشت درصد بین همه مشترک است در حالی که 21 درصد از Snp ها در ژنوم AK1 منحصر به نژاد کره ای هستند و در ژنهای مرتبط با تواناییهای حسی، برخی از عملکردهای ایمونولوژیکی و برخی از موقعیتهای مستعد بروز بیماریهای خاص حضور دارند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.9857s, 18q