ناسزا گفتن، درد جسمي را کاهش مي دهد!

۱۳۸۸/۰۴/۲۳ - ۱۵:۵۷ - کد خبر: 16370
ناسزا گفتن، درد جسمي را کاهش مي دهد!
محققان مي گويند داوطلباني که در تحقيق آنها شرکت داشته اند و به اراده و اختيار خودشان ناسزا گويي کرده اند، توانسته اند در مقايسه با گروهي که فحاشي نکرده بود مدت طولاني تري درد فيزيکي را تحمل کنند.

محققان در دانشکده روانشناسي دانشگاه کيل در انگلستان، براي اين تحقيق از 64 داوطلب خواستند يک دست خود را در ظرفي پر از يخ فرو کنند و تا جايي که تحمل دارند آن را همان جا نگه دارند.

آنها همچنين از داوطلبان خواستند در حال که دستي در توده يخ فرو کرده اند، يک کلمه ناسزا را که خودشان آن را انتخاب کرده اند، دائما تکرار کنند.

اين آزمايش يک بار ديگر تکرار شد، اما اين بار داوطلبان بايد از گفتن ناسزا خودداري مي کردند. دانشمندان مشاهده کردند که داوطلبان "با ادب" قادر نبودند دست خود را به همان مدت زمان آزمايش قبلي، در ظرف يخ نگه دارند.

گروهي که فحش نداده بود يک دست خود را به طور ميانگين به مدت يک دقيقه و پانزده ثانيه در يخ نگه داشته بود. اما آنهايي که ناسزا گفته بودند توانستند درد ناشي از فرو کردن دست در ظرف يخ را نزديک به دو دقيقه طاقت بياورند.

دکتر ريچارد استيونز، که سرپرستي اين تحقيقات را بر عهده داشته است، مي گويد در حالي که دليل و چگونگي اين ارتباط روشن نيست، اين باور وجود دارد که درد را کاهش مي دهد چون فحاشي به طور غريزي واکنش «جنگ يا فرار» را در انسان فعال مي کند.

او گفت: «ما فکر مي کنيم که با ناسزا گويي انسان به نوعي ميزان خشونت خود را کاهش مي دهد. ما همچنين مي دانيم اگر واکنشي عاطفي وجود داشته باشد، تحمل و طاقت انسان در برابر درد افزايش مي يابد.»

دکتر استيونز مي گويد او باور دارد که ناسزاگويي کارآيي دارد چون وقتي داوطلبان نفرين کنند و فحش بدهند، ضربان قلب آنها افزايش مي يابد که خشونت را کاهش مي دهد و به انسان کمک مي کند با هر ضعف و خطري مقابله کنند.

او افزود: اين واکنش ممکن است همچنين توضيح دهد که چرا ناسزاگويي قرن هاست بخش لاينفک ارتباط اجتماعي انسان ها بوده است.

اما دکتر استيونز يادآوري کرد که ناسزاگويي براي کاهش درد فقط زماني موثر است که فرد در محاوره هاي روزمره خود عادت نداشته باشد ناسزا بگويد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.74565s, 18q