استرس‌هاي دوران حاملگي با پيامدهاي منفي بارداري همراه است

۱۳۸۸/۰۴/۲۸ - ۱۱:۴۵ - کد خبر: 16438
استرس‌هاي دوران حاملگي با پيامدهاي منفي بارداري همراه است
صرت بهرامي، كارشناس ارشد مامايي در پژوهشي به بررسي ارتباط تغذيه نوزاد با شير مادر و اضطراب مادر در ماه آخر بارداري پرداخته است.

شير مادر غذايي مطلوب و منحصر به فرد محسوب مي‌شود و تركيب آن كاملا منطبق بر نيازهاي شيرخوار است و مهمترين و موثرترين اقدام براي حفظ و تداوم سلامت شيرخواران مي‌باشد. با پيشرفت حاملگي، زوج‌ها با اضطراب بيشتري روبرو مي شوند و اين اضطراب و استرس‌هاي دوران حاملگي با پيامدهاي منفي بارداري همراه است.

اضطراب علاوه بر پيامدهاي مختلف بر زن باردار، مي‌تواند سلامت جنين و كودك و درنهايت تغذيه كودك توسط شير مادر را تحت تاثير قرار دهد.

يافته‌هاي پژوهش حاکي است بين نمره اضطراب ماه آخر بارداري با نوع تغذيه نوزاد ارتباط آماري معني‌داري وجود دارد.

نتايج نشان داده است در زنان بدون اضطراب در مقايسه با زنان داراي اضطراب در ماه آخر بارداري تغذيه انحصاري با شير مادر به طور معني‌داري بيشتر است.

از آنجا كه تاثيرات منفي اضطراب در دوران بارداري در اين پژوهش و مطالعات ديگر به خوبي مشخص شده است، لذا توصيه مي‌شود در مراكز بهداشتي و درماني به طور معمول غربالگري اضطراب دوران بارداري را انجام داده و مشاوره لازم را به منظور كاهش اضطراب مادران باردار، تشويق مادران به شيردهي و افزايش موفقيت در شيردهي انجام دهند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.51311s, 18q