تعيين نقشه سلامت کشور بايد درصدر برنامه‌هاي وزير بهداشت قرار گيرد

۱۳۸۸/۰۵/۲۶ - ۱۰:۵۵ - کد خبر: 16757
تعيين نقشه سلامت کشور بايد درصدر برنامه‌هاي وزير بهداشت قرار گيرد
دکتر عبدالرحمان رستميان در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به يکي از چالشهاي مهم نظام سلامت کشور، اظهار داشت: نبود يک برنامه جامع و کارآمد در اين عرصه به ويژه برنامه‌اي که بتوان با اجراي آن در راستاي پيشرفت گام برداشت، کاملا محسوس است.

وي افزود: توسعه شاخص سلامت از اهداف مهم بسياري از کشورهاي توسعه يافته است به نحوي که تأمين و ارتقاء سه شاخص سلامت، سواد و فرهنگ از برنامه هاي هر کشور و دولتي است.

دکتر رستميان با اشاره به اهميت وزارت بهداشت، تصريح کرد: اين وزارت‌خانه به طور مستقيم با بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور ارتباط دارد که با اجراي دقيق و هدفمند هريک از اين سه محور مي تواند از دو جهت توسعه سلامت و کاهش بيماري ها و نيز پيشرفت علمي کشور موثر باشد.

رئيس مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) با تاکيد بر ضرورت انتخاب يک مدير، لايق، کارآمد و مدبر اظهار داشت: اين وزارتخانه از يک سو با تمام اقشار جامعه به عنوان مراجع و مخاطب و از سوي ديگر با تعداد زيادي نيرو و پرسنل به عنوان کارمند و از طرفي با قطب اصلي آموزش پزشکي يعني اساتيد و دانشجويان مواجه است.

دکتر رستميان ادامه داد: خوشبختانه در سطح وزارت بهداشت براي انتخاب يک وزير خوب محدوديت کم است چرا که افراد توانمند و با تجربه که امتحان خود را در تمام عرصه ها پس داده اند؛ وجود دارد. نيروهاي مجرب و توانمندي که مدارج علمي را طي کرده و قابليت مديريتي خود را نشان داده اند و مي توانند در رديف نامزدهاي انتخاب وزير قرار گيرند.

سهم سياسي وزارت بهداشت بايد کمتر شود

دکتر رستميان خاطر نشان کرد: وزارتخانه اي که به طور مستقيم با سلامت مردم ارتباط دارد بايد سهم سياسي کمتري داشته باشد و کمتر درگير مسائل پيچيده سياسي شود و سهم توانمندي و تعهد کاري و مسئوليت پذيري خود را بيشتر کند چرا که با يک عملکرد توانا مي توان اوضاع را به سمت بهبود هدايت کرد.

نياز سنجي؛ لازمه ارائه خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي

دکتر رستميان نياز سنجي را لازمه ارائه خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي دانست و گفت: زماني که يک سازمان با چنين وسعت و گستردگي وجود دارد يک استراتژي و برنامه هدفمند را مي طلبد. البته در حوزه نظام سلامت برنامه ريزي هايي شد که يا اجرايي نشده و يا ناقص بوده که با روي کار آمدن يک مدير جديد تغيير کرده يا برنامه ها مفيد نبوده اند.

وي اظهار داشت: شاخص هاي ارائه خدمات درماني، آموزشي، بهداشتي در سطح دنيا مشخص هستند. اگر استانداردهاي جهاني را با شاخص هاي خودمان مقايسه کنيم به نقصان و کمبودها پي مي بريم. وقتي خدمت رساني را مقايسه مي کنيم، متوجه مي شويم که چه ميزان نيروي فني، پزشکي و خدماتي نياز داريم و يا بايد به چه تعداد دانشجو در زمينه هاي پزشکي آموزش دهيم. با همين تناسب ها مي توان امکانات را پيش بيني کرد.

دکتر رستميان با بيان اينکه ظرفيت و پتانسيل حل مشکلات را داريم؛ اظهار داشت: بايد نظام آموزشي را جهت خدمت رساني تطبيق دهيم و تعادل بين آموزش، ميزان فارغ التحصيلان و نيروها را برقرار کنيم. اين نيازسنجي اگر دقيق و علمي باشد مي توان براي سال هاي طولاني شاخص تعيين و در مسير رسيدن به آن حرکت کرد.

وي افزود: روش هاي نوين مديريت، ميزان بهره وري را رشد داده است که باتوجه به اين مسئله مديران بايد از شيوه هاي جديد مديريتي مطلع باشند.

وي افزود: اگر همه افراد و سازمان ها طبق برنامه و بر يک خط مشي حرکت کنند؛ پيشرفت حاصل خواهد شد. وزارت بهداشت تحت تاثير ارتباطات و فشارهاي غير کارشناسي زيادي است که ناشي از بي برنامگي است. اگر برنامه جامع وجود داشته باشد مسير براي حرکت نيز مشخص است و با مانيتورينگ مي توان نقاط ضعف و قوت را پي برد.

بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هر سه مکمل هم هستند

دکتر رستميان با بيان اينکه وزير بهداشت براي پيشبرد اهداف نظام سلامت بايد، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را در يک سطح مورد توجه قرار دهد؛ تشريح کرد: تفکيک اين سه محور امکان پذير نيست و هر سه ضروري هستند. بهداشت از طريق آموزش به مردم مي تواند فاکتورهاي منفي مربوط به عادات غذايي و روش هاي زندگي را حذف و فاکتورهاي مثبت را در فرهنگ رفتاري مردم بگنجاند و يا در بخش درمان بايد بيماران و مراجعان را مداوا کنند و در آموزش پزشکي نياز آينده جامعه در حوزه سلامت را فراهم و بستر لازم جهت تربيت نيروي مجرب را تأمين کنند.

جلوگيري از دخالت سازمان ها بر عهده يک وزير بهداشت مقتدر و پيگير است

دکتر رستميان با بيان اينکه همکاري سازمان ها با وزارت بهداشت بايد در چارچوب قانون صورت گيرد؛ افزود: در غير اين صورت اگر هر گروه و سازماني بخواهد اعمال فشار کند بي برنامگي نصيب وزارتخانه خواهد شد.

رئيس مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) ادامه داد: برخي وزرا با نمايندگان مجلس درگيري ها داشته اند درحالي که مجلس و نمايندگان بهترين پشتيبان براي دولت و وزارتخانه هستند چرا که با تعامل با کميسيون بهداشت مجلس بهتر مي توان به اهداف نظام سلامت رسيد.

وي افزود: بيمارستان ها با واحدهايي که از آنها سرويس گرفته اند از جمله شرکت هاي دارويي همکاري زيادي دارند که بايد هزينه هاي آنها را فراهم کنند اما به علت عدم پرداخت به موقع بيمه ها، به روز نبودن تعرفه ها و تعرفه هاي پايين، همکاري ها آسيب مي بيند و اين در حاليست که تعاملات بين بخشي براي بهبود اوضاع ضروري است.

دکتر رستميان با بيان اينکه وزارت بهداشت نيازمند يک وزير پيگير است تا کارها و اموري که بر سلامت مردم تأثيري ندارند اما هزينه زياي دارند را پيگيري کند؛ اظهار داشت: برخي داروها مانند داروهاي مکمل بدون اثر بخشي خاص با هزينه هاي کلان وارد کشور مي شوند يا برخي اقدامات درماني که مفيد نيستند با تبليغات فراوان صورت مي گيرد.

تعيين نقشه سلامت کشور بايد در صدر برنامه هاي وزير بهداشت قرار گيرد

وي با بيان اينکه وزارت بهداشت به وزيري نياز دارد که اوضاع فعلي نظام سلامت را سر و سامان بدهد؛ افزود: وزير بهداشت مسئول بهداشت و درمان مردم و تربيت نيروي متخصص است.

دکتر رستميان تصريح کرد: مهمترين مشکل ما در نظام سلامت نبود برنامه جامع است. برنامه هايي وجود دارد اما کامل نيست که يا نيازهاي آينده را جواب نمي دهد و يا فردي و شخصي طراحي شده است و يا برنامه از بالا به پائين بوده است.

وي با بيان اينکه مهم تر و مشکل تر از تدوين يک برنامه، اجراي آن است؛ خاطرنشان کرد: چنانچه وزيري تدوين برنامه راهبردي را انجام داد؛ هنوز اول راه است.

رييس مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) اظهار داشت: با توجه به حرکت دنيا به سمت پيشرفت و ايجاد بسترهاي لازم جهت ارتقا جايگاه سلامت، هر وزيري که روي کار مي آيد در وهله اول بايد نقشه سلامت را طراحي کند.

سهم سلامت از بودجه ملي کم است

دکتر رستميان با بيان اينکه هر برنامه اي بودجه و منابعي را مي طلبد؛ گفت: متاسفانه سهم سلامت از بودجه ملي در مقايسه با استانداردهاي بين المللي کم است که رسيدگي به اين شاخص از وظايف وزير آينده است.

وي افزود: تعريف بودجه جاري و مناسب جهت انجام خدمات با کيفيت ضروري است و هر برنامه خوب و بودجه متناسب نياز به مديري لايق دارد تا بتواند نتيجه مطلوب بگيرد و خود در برنامه و منابع اختصاص يافته تاثير و نقش اساسي ايفا کند.

دکتر رستميان به مکمل بودن برنامه و منابع و مديريت اشاره و خاطرنشان کرد: منابع مالي مي توانند پشتوانه برنامه باشند. چنانچه برنامه اي خوب باشد اما منابع لازم و مديريت خوب موجود نباشد نتيجه لازم کسب نمي شود و يا بالعکس اگر مدير خوب نباشد برنامه و منابع به هدر مي رود.

وي افزود: يک مدير به همراه يک برنامه خوب مي تواند ثروت زا باشد اما هزينه هاي اوليه و جاري را نياز دارد که اين منابع با توجه به ميزان خدمات بايد تعريف شود و نبايد بيش از منابع موجود انتظار خدمات با کيفيت خوب داشت چرا که اين انتظار در حد يک شعار باقي خواهد ماند.

دکتر رستميان در خاتمه با بيان اينکه وزير بايد در انتخاب معاونين و روساي دانشگا هها شايسته سالاري را مورد توجه قرار دهد؛ تصريح کرد: اگر وظيفه رييس جمهور انتخاب وزيري شايسته است، وزير نيز بايد در تعيين معاونين و روساي دانشگاه ها بهترين را برگزيند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.85803s, 18q