تفريح درماني در بهبود وضعيت رواني افراد مبتلا به اسكيزوفرنياي مزمن موثر است

۱۳۸۸/۰۶/۰۱ - ۱۲:۱۱ - کد خبر: 16921
تفريح درماني در بهبود وضعيت رواني افراد مبتلا به اسكيزوفرنياي مزمن موثر است
اين مطالعه توسط جمعي از محققان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي با هدف تعيين اثر تفريح درماني بر بهبود وضعيت رواني مبتلايان به اسکيزوفرنياي مزمن انجام شده است.

اسكيزوفرنيا بيش از ساير اختلال هاي رواني، اشغال تخت و ناتواني را براي بيمار در پي دارد. شيوع اسكيزوفرنيا، يك تا پنج درصد گزارش شده است كه دو سوم آنها نياز به بستري دارند، در صورتي كه تنها نيمي از آنها تحت درمان قرار مي گيرند.

يكي از اين روش ها تفريح درماني است كه در آن درمانگر با واردكردن مددجو در فعاليت هاي مختلف سرگرم كننده تفريحي، هدف هايي هم چون بهبود وضعيت رواني و رفتاري مددجو و افزايش مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي وي را دنبال مي كند.

تفريح درماني دستاوردهاي سودمندي مانند برون ريزي احساسات خصمانه و كاهش هيجان هايي هم چون احساس افسردگي را در پي دارد.

در يك پژوهش مداخله‌يي از نوع پيش‌آزمون- پس‌آزمون ‌٤٥ مددجوي مبتلا به اسكيزوفرنياي مزمن بستري در مركز آموزشي درماني روانپزشكي رازي تهران با روش نمونه‌گيري مبتني بر هدف انتخاب و به كمك مقياس كوتاه نمره‌دهي روانپزشكي (BPRS) ارزيابي شده و سپس به يك سفر تفريحي ‌١٠ روزه به شهر مشهد فرستاده شدند و پس از بازگشت مورد بررسي قرار گرفتند.

يافته‌هاي حاصل ار اين بررسي نشان مي دهد ميانگين نمرات كلي مقياس كوتاه نمره‌دهي روانپزشكي از ‌٥/٤٢ در پيش‌آزمون به ‌٨/٢٩ در پس‌آزمون كاهش يافت و آزمون آماري t تفاوت به‌وجودآمده در وضعيت رواني بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا را در پس‌آزمون بهتر از پيش‌آزمون نشان داد .

به طوركلي يافته هاي اين پژوهش نشان داد ند كه اين روش مي تواند بر شدت بيماري و بهبودي كلي بيماران مبتلا به اسكيزوفرنياي مزمن تأثير بگذارد و به عنوان روشي غيردارويي در كنار دارودرماني و ساير رو ش هاي توانبخشي، براي درمان و توانبخشي اين بيماران به كار گرفته شود.

گفتني است نتايج اين مطالعه در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) به چاپ رسيده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.97057s, 18q