آب آلبالو در کاهش خطر بيماري هاي قلبي عروقي در مبتلايان به ديابت نوع 2 موثر است

۱۳۸۸/۰۶/۰۵ - ۱۰:۵۳ - کد خبر: 17015
آب آلبالو در کاهش خطر بيماري هاي قلبي عروقي در مبتلايان به ديابت نوع 2 موثر است
اين مطالعه جهت بررسي تأثير مصرف كنسانتره آب آلبالو به عنوان يك منبع غني از آنتوسيانين ها، بر سطح چربي ها و فشارخون در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 توسط دکترسعيد حسيني و همکارانش در دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام شده است.

خطر بيماري هاي قلبي عروقي در ديابت بالاست، از اين رو دستيابي به سطوح مناسب چربي هاي خون در اين بيماران، از اهميت خاصي برخوردار است. تغذيه و از جمله مصرف آنتوسيانين‌ها، نقش مهمي در كاهش خطر بيماري‌هاي قلبي و فشار خون دارد.

در اين مطالعه نيمه تجربي، 16 زن ديابتي نوع 2 با قند خون ناشتاي110مورد بررسي قرار گرفتند. در دوره مطالعه كنسانتره آب آلبالو به مدت شش هفته مصرف كردند. وزن، چربي هاي خون و سطح فشار خون سيستوليك و دياستوليك در شروع و پايان مطالعه اندازه گيري شد. همچنين مصرف غذاي دو روز نيز توسط بيماران به ثبت رسيد؛ سپس داده ها مورد بررسي قرار گرفتند.

در پايان مطالعه مقادير وزن، كلسترول تام، LDL-C و فشارخون سيستوليك و دياستوليك به طور معني داري كاهش نشان داد. تغييرات مشاهده شده در سطح HDL-C و تري گليسيريد سرم از نظر آماري معني دار نبود.

نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه مصرف آب آلبالو، به بهبود عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 كمك مي كند.

خلاصه اين مقاله در مجله «ديابت و ليپيد ايران» منتشر شده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.65489s, 18q