جزئیات کامل شهریه واحدهای بین الملل علوم پزشکی/ تربیت پزشک 80 میلیونی!

۱۳۸۸/۰۶/۱۰ - ۱۱:۲۴ - کد خبر: 17088
جزئیات کامل شهریه واحدهای بین الملل علوم پزشکی/ تربیت پزشک 80 میلیونی!
در حال حاضر 12 دانشگاه علوم پزشکی دارای واحدهای بین المللی در مناطق آزاد تجاری و یا ویژه اقتصادی هستند که در هر کدام از این واحدها رشته هایی در مقاطع کارشناسی تا دکتری حرفه ای بر اساس ضوابط وزارت بهداشت ارائه می شود.

واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در قشم، واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در قشم، واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کیش، واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در کیش، واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ارس، واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در آبادان، واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در چابهار، واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بندر انزلی، واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بم، واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران در منطقه ویژه اقتصادی پیام کرج، واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در رامسر و واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در منطقه احمدآباد ایجاد شده اند.

ضوابط پذیرش دانشجو در واحد بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی در رشته های دکتری حرفه ای پزشکی و دندانپزشکی شامل دارا بودن حداقل معدل کتبی 16 برای دیپلم، مجاز بودن به انتخاب رشته در دوره های روزانه آزمون سراسری، توانایی زبان انگلیسی در هنگام مصاحبه و قادر بودن به پرداخت شهریه دانشگاه است.

پذیرش دانشجو در این واحدها به صورت نیمه متمرکز است و پس از اعلام اسامی به میزان پنج برابر ظرفیت توسط سازمان سنجش از میان معرفی شدگان جهت انجام مصاحبه دعوت به عمل می آید. همچنین پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی ارشد نیز از میان پذیرفته نشدگان آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی در تابستان هر سال انجام می گیرد.

در این گزارش به بخش شهریه های این واحدها در رشته های مختلف و مقاطع مختلف در دانشگاههای علوم پزشکی می پردازیم.

واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در احمدآباد

شهریه هر سال تحصیلی در واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بدون احتساب هزینه های خوابگاه، غذا، بیمه و غیره محاسبه می شود و بر اساس هر مقطع و رشته متفاوت است. این مبالغ شامل شهریه ثابت و متغیر (واحدهای تئوری و عملی) به صورت سالانه محاسبه شده است.

میزان شهریه سالیانه پزشکی 98 میلیون ریال و میزان شهریه سالیانه دنداپزشکی 118 میلیون ریال و همچنین میزان شهریه دوره کارشناسی ارشد 40 میلیون ریال و شهریه پایان نامه کارشناسی ارشد در نوبت اول 15 میلیون ریال تعیین شده است و چنانچه در ترمهای بعدی نیز دانشجو واحد پایان نامه را دریافت کند میزان شهریه آن 7 میلیون ریال خواهد بود.

دانشجویان باید بر اساس فرم تعهد مالی این دانشگاه، آمادگی کامل مالی خود را جهت پرداخت به موقع شهریه های تحصیلی در ابتدای هر سال تحصیلی اعلام کرده و یک ضمانت نامه بانکی را بـه مبلغ 50 میلیون تومان در اختیار دانشگاه مربوطه قرار دهند.

شهریه به صورت سالیانه دریافت می شود و هر سال بر اساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه افزایش می یابد. بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد دانشجویانی که معدل نیمسال تحصیلی آنها در این شعبه بالاتر از 17 باشد مورد تشویق قرار گرفته و شامل تخفیف شهریه خواهند بود.

واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دارای رشته ها پزشکی و دندانپزشکی با ظرفیت 40 نفر، کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، بیوشیمی، بهداشت محیط، آموزش بهداشت، علوم بهداشتی در تغذیه، ایمنی شناسی با ظرفیت 23 نفر است.

واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در چابهار

در واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در چابهار نیز هزینه های دوره اعم از شهریه ثابت و متغیر، هزینه تردد و سایر هزینه های اقامتی به عهده دانشجویان است اما در عین حال دانشجویان کلیه رشته ها در صورت نیاز می توانند از وام شهریه تحصیلی از صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت به مبلغ 250 میلیون ریال برخوردار شوند.

مقطع تحصیلی

شهریه ثابت

شهریه متغیر عمومی تئوری

شهریه متغیر تخصصی تئوری

شهریه متغیر عملی

کارآموزی و کارورزی

پزشکی دکتری حرفه ای ورودی 86

12 میلیون و 800 هزار ریال

1 میلیون و 104 هزار ریال

720 هزار ریال

144 هزار ریال

2 میلیون و 400 هزار ریال

دندانپزشکی دکتری حرفه ای ورودی 86

20 میلیون ریال

1 میلیون و 104 هزار ریال

720 هزار ریال

144 هزار ریال

4 میلیون و 440 هزار ریال (عملی کلینیک)

پزشکی دکتری حرفه ای ورودی 87

15 میلیون و 360 هزار ریال

1 میلیون و 104 هزار ریال

720 هزار ریال

144 هزار ریال

2 میلیون و 400 هزار ریال

دندانپزشکی دکتری حرفه ای ورودی 87

24 میلیون ریال

1 میلیون و 104 هزار ریال

720 هزار ریال

144 هزار ریال

4 میلیون و 440 هزار ریال (عملی کلینیک)

جدول شهریه ثابت و متغیر شعبه بین المللی در چابهار دانشجویان پزشکی و داندان پزشکی سال تحصیلی 88-87

همچنین شهریه ثابت و متغیر این واحد در مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت برای ورودی سال 88 به میزان 15 میلیون ریال برای شهریه ثابت و دو میلیون ریال برای واحدهای تخصصی تئوری و سه میلیون ریال واحدهای عملی و پنج میلیون ریال برای واحد بین الملل درنظر گرفته شده است.

دانشجویان کارشناسی پرستاری، تغذیه و مامایی سال تحصیلی 89 - 88 نیز باید شهریه ای معادل پنج میلیون و 120 هزار ریال برای شهریه ثابت، 192 هزار ریال برای واحدهای عمومی تئوری، 640 هزار ریال برای واحدهای تخصصی تئوری، 768 هزار ریال برای واحدهای عملی و یک میلیون و 152 هزار ریال برای واحد پایان نامه پرداخت کنند.

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در کیش

به گزارش مهر، کل دوره کارشناسی ارشد به طور معمول دو سال، معادل چهار نیمسال تحصیلی بوده و شهریه تحصیلی برای این دوره بدون احتساب هزینه های جانبی نظیر خوابگاه، بیمه برای هر نیمسال متناسب با واحدهای درسی ارائه شده محاسبه و در ابتدای هر نیمسال هم زمان با ثبت نام اخذ می شود.

بر اساس اعلام این دانشگاه شهریه ثابت هر نیمسال 10 میلیون ریال، هر واحد نظری دو میلیون ریال، هر واحد عملی و کارورزی چهار میلیون ریال و کل واحدهای پایان نامه 20 میلیون ریال تعیین شده است.

این دانشگاه برای جلوگیری از اختلال در روند آموزشی دوره ها پس از شروع تحصیل در صورت انصراف از تحصیل، دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت کل دوره است. رشته های علوم بهداشتی در تغذیه، اپیدمیولوژی و آموزش بهداشت نیز از جمله رشته هایی هستند در مقطع کارشناسی ارشد این واحد ارائه می شود.

واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ارس

در این واحد بین المللی رشته های کارشناسی ارشد از جمله پرستاری، فیزیک پزشکی، بیوشیمی، فیزیولوژی، تغذیه، ژنتیک، انگل شناسی، مامایی، ایمنی شناسی، بیوتکنولوژی پزشکی و میکروب شناسی و سه رشته دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و همچنین رشته های دکتری تخصصی علوم تغذیه، فارماکولوژی و پرستاری که از سال آینده راه اندازی می شود، وجود دارد.

تنها شهریه دوره های دکتری تخصصی در سایت دانشگاه اعلام شده است و بر اساس اعلام این دانشگاه، شهریه تحصیلی سالانه رشته تغذیه 110 میلیون ریال، رشته فارماکولوژی 100 میلیون ریال و رشته پرستاری 90 میلیون ریال تعیین شده است و تاکید شده که واحد بین المللی هیچگونه تعهدی در رابطه با تهیه خوابگاه و سایر امکانات رفاهی ندارد.

واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در کیش

به گزارش مهر، واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اعلام میزان شهریه خود هزینه های خوابگاه، غذا و بیمه را محاسبه نکرده و شهریه سالیانه برای دانشجویان بر همین اساس اعلام شده است. دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین یادآور شده است که با توجه به افزایش قابل توجه هزینه ها به این مبالغ در سال تحصیلی آینده (‌بهمن ماه 88 لغایت بهمن ماه 89 ) به میزان حدود پنج درصد افزوده می شود.

شهریه سالیانه رشته پزشکی 110 میلیون ریال، شهریه سالیانه رشته داروسازی 110 میلیون ریال و شهریه سالیانه رشته دندانپزشکی 130 میلیون ریال در این واحد اعلام شده است.

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بم

تنها دانشگاهی که میزان شهریه های خود را کاهش داده است، واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بم است. بر اساس اعلام این دانشگاه شهریه های تحصیلی دانشجویان ورودی سال 88 به صورت سالیانه اعلام شده است. شهریه ثابت سالانه دکتری حرفه ای پزشکی 115 میلیون ریال، دکتری حرفه ای دندانپزشکی 126 میلیون و 500 هزار ریال، دکتری حرفه ای داروسازی 126 میلیون و 500 هزار ریال، دکتری تخصصی رشته پرستاری 50 میلیون ریال و کارشناسی ارشد رشته های پرستاری و اپیدمیولوژی 25 میلیون ریال اعلام شده است.
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در قشم

میزان شهریه شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال تحصیلی 88 - 87 شامل دو بخش ثابت و متغیر است و هنوز شهریه سال تحصیلی جدید برای این دسته از دانشجویان اعلام نشده است.

شهریه دوره مقطع علوم پایه رشته پزشکی شامل دو بخش ثابت و متغیر است که مبلغ شهریه ثابت به ازای هر نیمسال تحصیلی مبلغ 9 میلیون ریال و شهریه متغیر به ازای هر واحد نظری دو میلیون ریال و به ازای هر واحد عملی یا کارآموزی سه میلیون و 500 هزار ریال است و سایر هزینه‌های دوره اعم از شهریه دروس پیشنیاز، هزینه تردد و سایر هزینه‌های اقامتی و رفاهی به عهده دانشجویان است.

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بندرانزلی

به گزارش مهر، واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بندر انزلی نیز در مهر ماه سال تحصیلی 89 - 88 دانشجو می پذیرد. این واحد بین المللی نیز همچون سایر واحدهای دانشگاه های علوم پزشکی در رشته های پزشکی و دندانپزشکی دانشجو می پذیرد.

شهریه های تحصیلی سالیانه این گروه از دانشجویان در دکتری حرفه ای پزشکی 120 میلیون ریال و در دکترای حرفه ای دندانپزشکی 130 میلیون ریال تعیین شده است.

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران در منطقه ویژه اقتصادی پیام در کرج

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران در رشته های پزشکی، کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناسی‌ارشد اقتصاد بهداشت، کارشناسی‌ارشد پرستاری و کارشناسی‌ارشد آموزش بهداشت دانشجو می پذیرد. بر اساس اعلام این دانشگاه شهریه های این دانشجویان در سال تحصیلی جدید به طور سالیانه و به ریال محاسبه شده است.

مقطع

رشته تحصیلی

واحد علمی

واحد تئوری

شهریه ثابت

دکتری حرفه ای

پزشکی

3 میلیون و 500 هزار ریال

2 میلیون و 100 هزار ریال

15 میلیون ریال

کارشناسی‌ارشد

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

3 میلیون و 500 هزار ریال

2 میلیون و 500هزار ریال

12 میلیون ریال

کارشناسی‌ارشد

اقتصاد بهداشت

3 میلیون و 500 هزار ریال

2 میلیون و 500هزار ریال

12 میلیون ریال

کارشناسی‌ارشد

پرستاری

3 میلیون و 500 هزار ریال

2 میلیون و 500هزار ریال

12 میلیون ریال

کارشناسی‌ارشد

آموزش بهداشت

3 میلیون و 500 هزار ریال

2 میلیون و 500هزار ریال

12 میلیون ریال

با محاسبه هفت سال تحصیل یک دانشجو در رشته پزشکی می توان محاسبه کرد که در صورتی که این دسته از دانشجویان سالانه بین 110 تا 120 میلیون ریال شهریه بپردازند به طور میانگین تحصیل خود را با شهریه ای بالغ بر 770 تا 840 میلیون ریال به پایان می رسانند.

از سوی دیگر بالاترین میزان شهریه مربوط به رشته دندانپزشکی است که حداقل آن در دانشگاه علوم پزشکی یزد با مبلغ 118 میلیون ریال و بیشترین آن در دانشگاههای علوم پزشکی شیراز و گیلان و ... با مبلغ سالانه 130 میلیون ریال است که به طور میانگین دریافت دکتری حرفه ای دندانپزشکی از 826 میلیون ریال تا 910 میلیون ریال متغیر است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
نظرات
ashkan
سلام لطفا برای ثبت نام بدون کنکو در مقطع ارشد تغذیه ورژیم درمانی در نزدیکترین واحد آموزشی به تهران در خصوص ثبت نحوه وزمان ثبت نام وهزینه تحصیلی ترمی واحدی وهزینه کل راهنمایی فرمایید اینجانب فارغ التحصیل رشته صنایع غذایی با معدل 12 هستم
شهاب
بابا ما جوونا کم دست خدا زده پس گردنمون که ازهمه جا رونده ایم
واسه دانشگاه های سراسری که هزارتا مسئولیت خانواده داریم باید مثه الاغ کارکنیم تا پول بیاریم خونه دیگه وقتی برا خوندن نداریم
دانشگاه های آزاد بین المللی که شهریشون خون آدمی زاده
کاش هرچی آدمه فقیره بمیره هیچ خوشی نداریم تو زندگی
0.66821s, 20q