براي تامين عدالت درسلامت، بايد نقص‌هاي نظام خدمات بهداشتي برطرف شود

۱۳۸۸/۰۶/۱۱ - ۱۰:۰۹ - کد خبر: 17120
براي تامين عدالت درسلامت، بايد نقص‌هاي نظام خدمات بهداشتي برطرف شود
وزير پيشنهادي بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي در ادامه سخنان خود، اظهار داشت: سلامت نياز همه‌ آحاد جامعه و حق مردم است و قانون اساسي دولت را مكلف كرده كه آن را براي همه‌ مردم فراهم كند. تعريف سلامت تعريف بسيار جامعي است كه رفاه كامل جسمي، رواني، ‌اجتماعي و معنوي را شامل مي‌شود، در اين راستا مي‌بينيم كه مقام معظم رهبري در افق 1404 وظايف سنگيني را براي ما خاطرنشان كرده‌اند. ايشان در اين افق جامعه اسلامي ايران را چنين ترسيم مي‌فرمايند: "جامعه‌ ايراني جامعه‌اي است برخوردار از سلامت، رفاه، ‌امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، ‌توزيع مناسب درآمد،‌ نهاد مستحكم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب".

وي با بيان اين‌كه در سياست‌هاي كلي نظام، سياست بهبود كيفيت زندگي، سلامت و امنيت غذايي ذكر شده، گفت: بر اساس احكام مصوبه برنامه‌ پنج ساله‌ پنجم كه در هيات دولت مصوب شده، شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي و متناظر آن در همه‌ استان‌ها بايد تشكيل شود، هم‌چنين بر نكته‌ بسيار مهمي تاكيد شده كه آن ارتقاي عدالت در سلامت است.

دستجردي با اشاره به تلاش‌هاي فراواني كه در سيستم بهداشت و درمان كشور طي سي سال گذشته انجام شده، به وجود چالش‌هاي جدي در اين زمينه اشاره كرد و در عين حال از تلاش‌هاي دكتر لنكراني تشكر كرد و افزود:‌ اهم چالش‌هاي ما در اين بخش بهداشت و سلامت كانون‌هاي متعدد سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، نظارت، ارزيابي و تامين و تخصيص منابع مورد نياز است. نظام خدمات بهداشتي اوليه‌ امروز نقص‌هايي دارد و لازم است براي تامين عدالت در سلامت، اين نقص‌ها را برطرف كنيم.

به گفته‌ي وي، هم‌چنين سيستم ارجاع، ‌استقرار كامل نيافته و به همين خاطر مردم محروم به خوبي نمي‌توانند از اين سيستم استفاده كنند. بيمارستان‌هاي فرسوده‌ فراواني كه بيش از 50 سال سن دارند و خانه‌هاي بهداشت و مراكز بهداشت روستايي و شهري كه بالاي 30سال سن دارند، نيازمند بازسازي و جايگزيني هستند.

وي معتقد است كه محدوديت منابع منجر به اين شده كه نتوانيم سهم سرانه‌ درمان و سلامت را متناسب با نيازهاي مردم عزيز برنامه‌ريزي كنيم.

وزير پيشنهادي بهداشت و درمان افزود: امروز سيماي بيماري‌ها و گذار تغييرات اپيدميولوژيك از بيماري‌هاي واگير به سمت بيماري‌هاي غيرواگير است، امروز ديگر بيماري‌هاي واگير به آن صورت مرگ و مير ندارد و مرگ و ميرها ناشي از بيماري‌هاي قلبي، سوانح، سرطان‌ها، ديابت، پرفشاري خون و... است كه لازم است برنامه‌ مناسبي براي اين امر داشته باشيم.

وحيددستجردي با بيان اين‌كه ظرف ده سال آتي بيماري‌هاي قلبي دو برابر و بيماري‌هاي سرطاني سه برابر مي‌شود، لزوم برنامه‌ريزي كافي در اين زمينه را يادآور شد و افزود: هنوز ادامه‌ تهديد برخي بيماري‌هاي واگير كه از مرزها داخل مي‌شوند مثل وبا و آنفلونزاي خوكي كه بيماري‌ نوپديد است وجود دارد كه در اين زمينه نياز داريم كارهايي انجام شود.

وي با بيان اين‌كه سهم مردم در تامين هزينه‌هاي سلامت خيلي بالاست و به هدف برنامه‌ پنج ساله‌ چهارم كه محدود كردن اين سهم به 30 درصد است نرسيده‌ايم، افزود: امروز مردم حدود 60 درصد از هزينه‌ها را خود تامين مي‌كنند و ما استراتژي واحد و يكساني كه حاكم بر صندوق‌هاي بيمه‌اي باشند نداريم و دفترچه‌هاي بيمه رنگارنگ و صندوق‌هاي بيمه‌اي متعدد با رديف‌ها و سرانه‌هاي بيمه‌اي متفاوت در كشور وجود دارد و براي مثال سرانه‌ سلامت در بيمه‌ شهرداري 70 هزار تومان در سال و سرانه‌ روستاييان يك سوم سرانه‌ شهرهاست.

وي تصريح كرد: راهبرد اصلي ما همكاري بين بخشي است، امروز آنچه در سلامت نقش دارد علاوه بر مراقبت‌هاي نظام خدمات، مراقبت سلامتي و بهداشتي كه حدود 25 درصد موثر است، مولفه‌هاي اقتصادي و اجتماعي است كه 50 درصد در تامين سلامت مردم نقش دارند.

وي اين مولفه‌ها را از فقر، ‌تبعيض،‌ حاشيه‌نشيني، بيماري‌ها تا آنچه مربوط به تغذيه، بيكاري،‌ ترافيك و حمل و ‌نقل و نيز دوران اوليه كودكي است، متفاوت دانست و با بيان اين ‌كه بايد روي اين مولفه‌ها كار كنيم، آن را مستلزم همكاري‌هاي بين بخشي دانست.

وي با اشاره به بحث عدالت در سلامت كه جز رويكردهاي برنامه‌ پنجم و برنامه‌هاي عدالت محور دولت دهم است، گفت: سيستم خدمات بهداشتي شبكه يكي از پايه‌هاي اساسي براي اين امر است، بايد اين سيستم را توسعه داده، اصلاح كرده، تعميق بخشيده و نقاط ضعف آن را برطرف كنيم، و اين بر پايه‌ اصلاح نظام ارجاع فعلي و با محوريت پزشك خانواده است.

وحيددستجردي با اشاره به توصيه‌ نمايندگان به وي در خصوص تامين نيروي انساني متخصص و كافي براي نقاط محروم،‌تجهيزات پزشكي،‌ داروها و ملزومات براي كل كشور، به مساله‌ توليت سلامت و تامين منابع مالي اشاره كرد و گفت: امروز وزارت بهداشت پاسخگوي اصلي در سلامت به نيابت از هيات دولت است، چرا كه همه‌ برنامه‌هاي راهبردي و قواعد اجرايي توسط اين وزارتخانه تنظيم مي‌شود.

به گفته‌ وي، از اهم منابع مالي سلامت و اين توليت مساله‌ بيمه‌هاست.

به گزارش ايسنا، وحيددستجردي ادامه داد: ‌امروز نظام بيمه‌اي ما مبتني بر درآمدهاي عمومي است، بايد سعي كنيم آن را از درآمدهاي عمومي خارج كرده و نظام تامين مالي پايدار براي بيمه‌ها داشته باشيم.

وي با اشاره به اين نكته كه امروز ده درصد مردم ما فاقد هرگونه پوشش بيمه سلامتي همگاني هستند، گفت: بايد برنامه‌اي داشته باشيم كه همگان زير چتر حمايت بيمه‌ همگاني قرار بگيرند.

وحيددستجردي با اشاره به اين‌كه امروز بيمه‌ها درمان‌نگر هستند، لزوم سلامت‌نگر بودن بيمه‌ها را يادآور شد و گفت: اين كار با انجام اقداماتي همچون واكسيناسيون و غربالگري شروع مي‌شود، اگر از پيشگيري شروع كنيم مطمئنا در طول زمان هزينه‌هاي درمان و بستري را كاهش خواهيم داد و اين امر به صندوق‌هاي بيمه كمك خواهد كرد.

به اعتقاد وي، در اين راستا لازم است اگر مي‌خواهيم نظام بيمه‌اي را اصلاح كنيم بايد تجميع منابع و سياست‌گذاري واحد و يكپارچه در جهت مسائل بيمه‌اي و بيمه‌اي سلامت داشته باشيم. بيمه را سلامت‌نگر كنيم، پوشش بيمه‌ي همگاني داشته باشيم و كاري كنيم كه سهم مردم از هزينه‌ي سلامت به آنچه در برنامه‌ي چهار ساله عنوان شده كاهش پيدا كند.

وزير پيشنهادي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در ادامه دفاعياتش با اشاره به قصدش براي سرمايه‌گذاري در نيروي انساني گفت: كمبودهاي زيادي در تامين پزشك متخصص داشته‌ايم ولي تعداد پزشكان عمومي فوق‌العاده زياد است. جاي پزشك خانواده نيز خالي است، در صورت فعال شدن جدي پزشك خانواده، حتي براي پزشكان عمومي نيز كه اكنون بيكار هستند مي‌توان اشتغال ايجاد كرد.

وحيددستجردي افزود: در شهرهاي زير ‌20 هزار نفر مي‌توانيم پزشك خانواده را تامين كنيم و ان‌شاءالله در آينده نيز در شهرهاي زير ‌100 هزار نفر مي‌توانيم اين طرح را انجام دهيم.

وي با تاكيد بر اين كه نظام جامع سلامت بايد به صورت جدي به انجام برسد، گفت: تجهيزات و نيروي انساني، ملزومات اين كار است. بايد طي ‌5 تا ‌10 سال آينده نياز كشور به پزشكان متخصص را تامين كنيم. اين كار از طريق نظام شبكه جامع سلامت قابل تحقق است. يقينا بيمه روستايي، پزشك خانواده و ايجاد دسترسي زنان به خدمات غربالگري موجب ارتقاي سطح خانواده مي‌شود. سلامت كودكان، زنان، كودكان بي‌سرپرست، زنان بدون سرپرست در قانون نظام جامع قابل تحقق است.

وزير پيشنهادي بهداشت و درمان با اشاره به گفته‌ي يكي از مخالفانش گفت: يكي از مخالفان به ميزان بدهي بيمه‌ها به بيمارستان‌ها و كاستي‌هاي اين بخش ايراد وارد كرد، بايد پرسيد چرا بيمارستان‌هاي كشور از نظام بيمه صدها هزار ميليارد تومان طلبكارند. بنده معتقدم از طريق نظام بيمه‌اي، سهم مردم را مي‌توان كاهش داد و مشكلات مالي را حل كرد. هم چنين بايد ارزيابي شود كه پزشك خانواده چرا از ساعت ‌2 به بعد و چرا در روزهاي تعطيل و جمعه حضور ندارد. اين فقدان موجب صدمه ديدن سيستم ارجاع و سلامت شده است.

دستجردي با تاكيد بر اين كه بايد به تجهيز و تكميل بيمارستان‌هاي نيمه كاره كمك كرد، گفت: بايد ‌5 هزار تخت مراقبت ويژه ICU و CCU تامين كنيم. بايد توسعه بيمارستان هيات امنايي را داشته باشيم، ولي كارانه‌ها و دستمزدهاي پزشكان بايد به موقع پرداخت و به ميزان مورد نياز براي تامين معيشت آنان باشد.

وي افزود: توريسم درماني نيز با ساماندهي مراكز درماني در جاده‌هاي كشور انجام شدني است چرا كه عامل ‌12 درصد مرگ و مير ناشي از حوادث و سوانح جاده‌اي است. بايد اين نظام به سطح استانداردها برسد. اگر بتوانيم ‌3 هزار پايگاه موقت امداد جاده‌اي ايجاد و مشكلات اين بخش را رفع كنيم مي‌توان آن ‌12 درصد را كاهش داد.

وزير پيشنهادي بهداشت و درمان با تاكيد بر قصدش براي تربيت نيروي انساني متخصص و فوق تخصص گفت: بسياري از مراكز درماني از كمبود پزشك متخصص و فوق تخصص در شهرها و روستاها رنج مي‌برند.

دستجردي تصريح كرد: تعرفه‌هاي پزشكي بايد همگام با نوسانات و تغييرات اقتصادي تغيير كند، چرا كه اگر اين چنين نشود پزشكان نمي‌توانند زندگي مناسبي داشته باشند. در بخش كاهش تصدي‌گري‌ها نيز براي كاهش تصدي‌گري‌هاي دولتي بايد واحدهاي بهداشتي و درماني به بخش غيردولتي واگذار شود. از طريق مكانيزم معافيت‌هاي مالياتي اين كار دست يافتني است.

وي با تاكيد بر اين كه بايد از طب سنتي، اين دستاورد بزرگ كشور حمايت كرد، متذكر شد: در كشورهايي همچون هند، بيشتر داروها، داروهاي گياهي است. مسوولان بهداشتي هند اذعان مي‌كنند بيش از ‌70 درصد از داروهاي گياهي‌شان را از بيابان‌هاي ايران وارد مي‌كنند.

وزير پيشنهادي وزارت بهداشت و درمان اظهار كرد: حدود 120 هزار دانشجو در سيستم گروه پزشكي وجود دارند، بايد به آنان در حوزه‌هاي تخصصي، بهداشتي، رفاهي، ورزشي و فرهنگي كمك كنيم.

دستجردي با اشاره به بخشي از بيانات امام(ره) و مقام معظم رهبري درباره زن و توانايي‌هاي زنان گفت: زنان تاريخ‌ساز به ما زنان اين موضوع را آموخته‌اند كه زنان همپا و دوشادوش مردان به مبارزه با شرك، تبعيض و فساد كمك كنند، چرا كه در اين صورت معجزات بزرگي اتفاق خواهد افتاد. اكنون و پس از ‌30 سال از پيروزي، زنان ما با خودباوري برخاسته از ايمان وارد ميدان شده‌اند تا در سرنوشت خود و ساختن جامعه نقش‌آفريني كنند.

وي با اشاره به برخي آمار از حضور زنان در بخش‌هاي مختلف گفت: جمعيت آماري زنان از سال ‌57 اكنون 27 برابر يعني بيش از يك ميليون نفر شده است. 30 درصد مديريت آموزش عالي را زنان تشكيل مي‌دهند. تعداد زنان حاضر در اين بخش از 1800 نفر به ده هزار و 200 نفر مي‌رسد. امروز محققان، هنرمندان، قصه نويسان، شعرا، اساتيد زن در رشته‌هاي مختلف به مراتب بيش از دوران طاغوت مي‌باشد. 4/49 پزشكان عمومي، ‌40 درصد پزشكان متخصص و 30 درصد پزشكان فوق تخصص را زنان تشكيل مي‌دهند. هم چنين 40 درصد شاغلان وزارت بهداشت زن هستند.

دستجردي خاطرنشان كرد: افتخار اين بنده حقير اين است كه خود مقلدم و احكام دينم را از مرجعيت گرفته و مي‌گيرم و بر اين باورم كه مواضع مراجع بزرگوار حوزه‌هاي علميه برخاسته از دغدغه‌هاي ديني و احساس تكليف شرعي است. در صورتي كه مورد حمايت مجلس واقع شوم و راي بياورم مطمئنا عنايتي ويژه به رهنمودها و دغدغه‌هاي آن بزرگواران خواهم داشت و اگر موفق به اين نشدم ذره‌اي از ارادتم نسبت به مرجعيت عاليقدر كاسته نخواهد شد و همچنان دعاگوي سلامتي و توفيق آنان خواهم بود.

وزير پيشنهادي وزارت بهداشت و درمان تاكيد كرد: با مسائل بهداشت و درمان از نزديك آشنا هستم، مديريت‌هاي زيادي هم انجام داده‌ام كه ناموفق هم نبوده‌ام و به قول برخي آقايان بي‌عرضه هم نبوده‌ام. ‌هشت سال نيز در مجلس بوده‌ام. از اين رو در صورت همكاري نمايندگان و راي اعتماد به بنده، مشكلات اين حوزه را برطرف خواهم كرد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.5013s, 18q