سخنان موافقان و مخالفان و دفاع وحيددستجردي از برنامه‌ها

۱۳۸۸/۰۶/۱۱ - ۱۰:۳۹ - کد خبر: 17130
سخنان موافقان و مخالفان و دفاع وحيددستجردي از برنامه‌ها
وزير پيشنهادي بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي اظهار داشت: سلامت نياز همه‌ آحاد جامعه و حق مردم است و قانون اساسي دولت را مكلف كرده كه آن را براي همه‌ مردم فراهم كند. تعريف سلامت تعريف بسياري جامعي است كه رفاه كامل جسمي، رواني، ‌اجتماعي و معنوي را شامل مي‌شود، در اين راستا مي‌بينيم كه مقام معظم رهبري در افق 1404 وظايف سنگيني را براي ما خاطرنشان كرده‌اند. ايشان در اين افق جامعه اسلامي ايران را چنين ترسيم مي‌فرمايند: "جامعه‌ ايراني جامعه‌اي است برخوردار از سلامت، رفاه، ‌امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، ‌توزيع مناسب درآمد،‌ نهاد مستحكم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب".

وي با بيان اين‌كه در سياست‌هاي كلي نظام، سياست بهبود كيفيت زندگي، سلامت و امنيت غذايي ذكر شده، گفت: بر اساس احكام مصوبه برنامه‌ پنج ساله‌ پنجم كه در هيات دولت مصوب شده، شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي و متناظر آن در همه‌ استان‌ها بايد تشكيل شود، هم‌چنين بر نكته‌ بسيار مهمي تاكيد شده كه آن ارتقاي عدالت در سلامت است.

دستجردي با اشاره به تلاش‌هاي فراواني كه در سيستم بهداشت و درمان كشور طي سي سال گذشته انجام شده، به وجود چالش‌هاي جدي در اين زمينه اشاره كرد و در عين حال از تلاش‌هاي دكتر لنكراني تشكر كرد و افزود:‌ اهم چالش‌هاي ما در اين بخش بهداشت و سلامت كانون‌هاي متعدد سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، نظارت، ارزيابي و تامين و تخصيص منابع مورد نياز است. نظام خدمات بهداشتي اوليه‌ امروز نقص‌هايي دارد و لازم است براي تامين عدالت در سلامت، اين نقص‌ها را برطرف كنيم.

به گفته‌ي وي، هم‌چنين سيستم ارجاع، ‌استقرار كامل نيافته و به همين خاطر مردم محروم به خوبي نمي‌توانند از اين سيستم استفاده كنند. بيمارستان‌هاي فرسوده‌ فراواني كه بيش از 50 سال سن دارند و خانه‌هاي بهداشت و مراكز بهداشت روستايي و شهري كه بالاي 30سال سن دارند، نيازمند بازسازي و جايگزيني هستند.

وي معتقد است كه محدوديت منابع منجر به اين شده كه نتوانيم سهم سرانه‌ درمان و سلامت را متناسب با نيازهاي مردم عزيز برنامه‌ريزي كنيم.

وزير پيشنهادي بهداشت و درمان افزود: امروز سيماي بيماري‌ها و گذار تغييرات اپيدميولوژيك از بيماري‌هاي واگير به سمت بيماري‌هاي غيرواگير است، امروز ديگر بيماري‌هاي واگير به آن صورت مرگ و مير ندارد و مرگ و ميرها ناشي از بيماري‌هاي قلبي، سوانح، سرطان‌ها، ديابت، پرفشاري خون و... است كه لازم است برنامه‌ مناسبي براي اين امر داشته باشيم.

وحيددستجردي با بيان اين‌كه ظرف ده سال آتي بيماري‌هاي قلبي دو برابر و بيماري‌هاي سرطاني سه برابر مي‌شود، لزوم برنامه‌ريزي كافي در اين زمينه را يادآور شد و افزود: هنوز ادامه‌ تهديد برخي بيماري‌هاي واگير كه از مرزها داخل مي‌شوند مثل وبا و آنفلونزاي خوكي كه بيماري‌ نوپديد است وجود دارد كه در اين زمينه نياز داريم كارهايي انجام شود.

وي با بيان اين‌كه سهم مردم در تامين هزينه‌هاي سلامت خيلي بالاست و به هدف برنامه‌ پنج ساله‌ چهارم كه محدود كردن اين سهم به 30 درصد است نرسيده‌ايم، افزود: امروز مردم حدود 60 درصد از هزينه‌ها را خود تامين مي‌كنند و ما استراتژي واحد و يكساني كه حاكم بر صندوق‌هاي بيمه‌اي باشند نداريم و دفترچه‌هاي بيمه رنگارنگ و صندوق‌هاي بيمه‌اي متعدد با رديف‌ها و سرانه‌هاي بيمه‌اي متفاوت در كشور وجود دارد، و براي مثال سرانه‌ سلامت در بيمه‌ شهرداري 70 هزار تومان در سال و سرانه‌ روستاييان يك سوم سرانه‌ شهرهاست.

وي تصريح كرد: راهبرد اصلي ما همكاري بين بخشي است، امروز آنچه در سلامت نقش دارد علاوه بر مراقبت‌هاي نظام خدمات، مراقبت سلامتي و بهداشتي كه حدود 25 درصد موثر است مولفه‌هاي اقتصادي و اجتماعي است كه 50 درصد در تامين سلامت مردم نقش دارند.

وي اين مولفه‌ها را از فقر، ‌تبعيض،‌ حاشيه‌نشيني، بيماري‌ها تا آنچه مربوط به تغذيه، بيكاري،‌ ترافيك و حمل‌نقل و نيز دوران اوليه‌ي كودكي است متفاوت دانست و با بيان اين‌كه بايد روي اين مولفه‌ها كار كنيم، آن را مستلزم همكاري‌هاي بين بخشي دانست.

وي با اشاره به بحث عدالت در سلامت كه جز رويكردهاي برنامه‌ پنجم و برنامه‌هاي عدالت محور دولت دهم است، گفت: سيستم خدمات بهداشتي شبكه يكي از پايه‌هاي اساسي براي اين امر است، بايد اين سيستم را توسعه داده، اصلاح كرده، تعميق بخشيده و نقاط ضعف آن را برطرف كنيم، و اين بر پايه‌ اصلاح نظام ارجاع فعلي و با محوريت پزشك خانواده است.

وحيددستجردي با اشاره به توصيه‌ي نمايندگان به وي در خصوص تامين نيروي انساني متخصص و كافي براي نقاط محروم،‌تجهيزات پزشكي،‌ داروها و ملزومات براي كل كشور، به مساله‌ توليت سلامت و تامين منابع مالي اشاره كرد و گفت: امروز وزارت بهداشت پاسخگوي اصلي در سلامت به نيابت از هيات دولت است، چرا كه همه‌ برنامه‌هاي راهبردي و قواعد اجرايي توسط اين وزارتخانه تنظيم مي‌شود.

به گفته‌ي وي، از اهم منابع مالي سلامت و اين توليت مساله‌ بيمه‌هاست.

به گزارش ايسنا، وحيددستجردي ادامه داد: ‌امروز نظام بيمه‌اي ما مبتني بر درآمدهاي عمومي است، بايد سعي كنيم آن را از درآمدهاي عمومي خارج كرده و نظام تامين مالي پايدار براي بيمه‌ها داشته باشيم.

وي با اشاره به اين نكته كه امروز ده درصد مردم ما فاقد هرگونه پوشش بيمه سلامتي همگاني هستند، گفت: بايد برنامه‌اي داشته باشيم كه همگان زير چتر حمايت بيمه‌ همگاني قرار بگيرند.

وحيددستجردي با اشاره به اين‌كه امروز بيمه‌ها درمان‌نگر هستند، لزوم سلامت‌نگر بودن بيمه‌ها را يادآور شد و گفت: اين كار با انجام اقداماتي همچون واكسيناسيون و غربالگري شروع مي‌شود، اگر از پيشگيري شروع كنيم مطمئنا در طول زمان هزينه‌هاي درمان و بستري را كاهش خواهيم داد و اين امر به صندوق‌هاي بيمه كمك خواهد كرد.

به اعتقاد وي، در اين راستا لازم است اگر مي‌خواهيم نظام بيمه‌اي را اصلاح كنيم بايد تجميع منابع و سياست‌گذاري واحد و يكپارچه در جهت مسائل بيمه‌اي و بيمه‌اي سلامت داشته باشيم. بيمه را سلامت‌نگر كنيم، پوشش بيمه‌ي همگاني داشته باشيم و كاري كنيم كه سهم مردم از هزينه‌ي سلامت به آنچه در برنامه‌ي چهار ساله عنوان شده كاهش پيدا كند.

وزير پيشنهادي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در ادامه دفاعياتش با اشاره به قصدش براي سرمايه‌گذاري در نيروي انساني گفت: كمبودهاي زيادي در تامين پزشك متخصص داشته‌ايم ولي تعداد پزشكان عمومي فوق‌العاده زياد است. جاي پزشك خانواده نيز خالي است، در صورت فعال شدن جدي پزشك خانواده، حتي براي پزشكان عمومي نيز كه اكنون بيكار هستند مي‌توان اشتغال ايجاد كرد.

به گزارش ايسنا، مرضيه وحيددستجردي افزود: در شهرهاي زير ‌20 هزار نفر مي‌توانيم پزشك خانواده را تامين كنيم و ان‌شاءالله در آينده نيز در شهرهاي زير ‌100 هزار نفر مي‌توانيم اين طرح را انجام دهيم.

وي با تاكيد بر اين كه نظام جامع سلامت بايد به صورت جدي به انجام برسد، گفت: تجهيزات و نيروي انساني، ملزومات اين كار است. بايد طي ‌5 تا ‌10 سال آينده نياز كشور به پزشكان متخصص را تامين كنيم. اين كار از طريق نظام شبكه جامع سلامت قابل تحقق است. يقينا بيمه روستايي، پزشك خانواده و ايجاد دسترسي زنان به خدمات غربالگري موجب ارتقاي سطح خانواده مي‌شود. سلامت كودكان، زنان، كودكان بي‌سرپرست، زنان بدون سرپرست در قانون نظام جامع قابل تحقق است.

وزير پيشنهادي بهداشت و درمان با اشاره به گفته‌ي يكي از مخالفانش گفت: يكي از مخالفان به ميزان بدهي بيمه‌ها به بيمارستان‌ها و كاستي‌هاي اين بخش ايراد وارد كرد، بايد پرسيد چرا بيمارستان‌هاي كشور از نظام بيمه صدها هزار ميليارد تومان طلبكارند. بنده معتقدم از طريق نظام بيمه‌اي، سهم مردم را مي‌توان كاهش داد و مشكلات مالي را حل كرد. هم چنين بايد ارزيابي شود كه پزشك خانواده چرا از ساعت ‌2 به بعد و چرا در روزهاي تعطيل و جمعه حضور ندارد. اين فقدان موجب صدمه ديدن سيستم ارجاع و سلامت شده است.

دستجردي با تاكيد بر اين كه بايد به تجهيز و تكميل بيمارستان‌هاي نيمه كاره كمك كرد، گفت: بايد ‌5 هزار تخت مراقبت ويژه ICU و CCU تامين كنيم. بايد توسعه بيمارستان هيات امنايي را داشته باشيم، ولي كارانه‌ها و دستمزدهاي پزشكان بايد به موقع پرداخت و به ميزان مورد نياز براي تامين معيشت آنان باشد.

وي افزود: توريسم درماني نيز با ساماندهي مراكز درماني در جاده‌هاي كشور انجام شدني است چرا كه عامل ‌12 درصد مرگ و مير ناشي از حوادث و سوانح جاده‌اي است. بايد اين نظام به سطح استانداردها برسد. اگر بتوانيم ‌3 هزار پايگاه موقت امداد جاده‌اي ايجاد و مشكلات اين بخش را رفع كنيم مي‌توان آن ‌12 درصد را كاهش داد.

وزير پيشنهادي بهداشت و درمان با تاكيد بر قصدش براي تربيت نيروي انساني متخصص و فوق تخصص گفت: بسياري از مراكز درماني از كمبود پزشك متخصص و فوق تخصص در شهرها و روستاها رنج مي‌برند.

دستجردي تصريح كرد: تعرفه‌هاي پزشكي بايد همگام با نوسانات و تغييرات اقتصادي تغيير كند، چرا كه اگر اين چنين نشود پزشكان نمي‌توانند زندگي مناسبي داشته باشند. در بخش كاهش تصدي‌گري‌ها نيز براي كاهش تصدي‌گري‌هاي دولتي بايد واحدهاي بهداشتي و درماني به بخش غيردولتي واگذار شود. از طريق مكانيزم معافيت‌هاي مالياتي اين كار دست يافتني است.

وي با تاكيد بر اين كه بايد از طب سنتي، اين دستاورد بزرگ كشور حمايت كرد، متذكر شد: در كشورهايي همچون هند، بيشتر داروها، داروهاي گياهي است. مسوولان بهداشتي هند اذعان مي‌كنند بيش از ‌70 درصد از داروهاي گياهي‌شان را از بيابان‌هاي ايران وارد مي‌كنند.

وزير پيشنهادي وزارت بهداشت و درمان اظهار كرد: حدود ‌120 هزار دانشجو در سيستم گروه پزشكي وجود دارند، بايد به آنان در حوزه‌هاي تخصصي، بهداشتي، رفاهي، ورزشي و فرهنگي كمك كنيم.

دستجردي با اشاره به بخشي از بيانات امام(ره) و مقام معظم رهبري درباره زن و توانايي‌هاي زنان گفت: زنان تاريخ‌ساز به ما زنان اين موضوع را آموخته‌اند كه زنان همپا و دوشادوش مردان به مبارزه با شرك، تبعيض و فساد كمك كنند، چرا كه در اين صورت معجزات بزرگي اتفاق خواهد افتاد. اكنون و پس از ‌30 سال از پيروزي، زنان ما با خودباوري برخاسته از ايمان وارد ميدان شده‌اند تا در سرنوشت خود و ساختن جامعه نقش‌آفريني كنند.

وي با اشاره به برخي آمار از حضور زنان در بخش‌هاي مختلف گفت: جمعيت آماري زنان از سال ‌57 تاكنون ‌27 برابر يعني بيش از يك ميليون نفر شده است. ‌30 درصد مديريت آموزش عالي را زنان تشكيل مي‌دهند. تعداد زنان حاضر در اين بخش از ‌1800 نفر به ده هزار و ‌200 نفر مي‌رسد. امروز محققان، هنرمندان، قصه نويسان، شعرا، اساتيد زن در رشته‌هاي مختلف به مراتب بيش از دوران طاغوت مي‌باشد. ‌4/49 پزشكان عمومي، ‌40 درصد پزشكان متخصص و ‌30 درصد پزشكان فوق تخصص را زنان تشكيل مي‌دهند. هم چنين ‌40 درصد شاغلان وزارت بهداشت زن هستند.

دستجردي خاطرنشان كرد: افتخار اين بنده حقير اين است كه خود مقلدم و احكام دينم را از مرجعيت گرفته و مي‌گيرم و بر اين باورم كه مواضع مراجع بزرگوار حوزه‌هاي علميه برخاسته از دغدغه‌هاي ديني و احساس تكليف شرعي است. در صورتي كه مورد حمايت مجلس واقع شوم و راي بياورم مطمئنا عنايتي ويژه به رهنمودها و دغدغه‌هاي آن بزرگواران خواهم داشت و اگر موفق به اين نشدم ذره‌اي از ارادتم نسبت به مرجعيت عاليقدر كاسته نخواهد شد و همچنان دعاگوي سلامتي و توفيق آنان خواهم بود.

وزير پيشنهادي وزارت بهداشت و درمان تاكيد كرد: با مسائل بهداشت و درمان از نزديك آشنا هستم، مديريت‌هاي زيادي هم انجام داده‌ام كه ناموفق هم نبوده‌ام و به قول برخي آقايان بي‌عرضه هم نبوده‌ام. ‌8 سال نيز در مجلس بوده‌ام. از اين رو در صورت همكاري نمايندگان و راي اعتماد به بنده، مشكلات اين حوزه را برطرف خواهم كرد.

** حسيني‌صدر نماينده مردم خوي در مجلس، كه در مخالفت با وزير پيشنهادي بهداشت سخن مي‌گفت، اظهار داشت: انتظار داريم خانم دكتر دستجردي به عنوان وزير پيشنهادي بهداشت، پاسخ قانع‌كننده‌اي نسبت به مشكلات حوزه بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي بدهند.

به گزارش ايسنا، مؤيد حسيني‌صدر با بيان اين‌كه نقد من بر شخصيت، تعهد، ‌توانمندي، تخصص و تعهد وزير پيشنهادي نيست، سوال من اين است كه برنامه ارائه شده توسط خانم دستجردي، ‌جوابگوي مشكلات اين حوزه هست يا نه.

وي در اين راستا به برخي مشكلات حوزه بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي اشاره كرد و گفت: ‌شما در حوزه عدالت در سلامت، سطح‌بندي خدمات، نظام ارجاع، پزشك خانواده، ‌آموزش و تامين نيروي انساني،‌ خودگرداني بيمارستان‌ها، ‌نظارت بر مواد غذايي، تامين دارو، سياست‌هاي اصل 44، ‌مشاركت‌هاي مردمي و بيماري‌هاي خاص چه برنامه‌هايي داريد؟

وي با اشاره به اجراي طرح پزشك خانواده از سال 84 افزود: مطابق قانون بودجه سال جاري مقرر شده كه در روستاها و شهرهايي كه زير صد هزار نفر جمعيت دارند اين قانون به اجرا درآيد، هنوز اجراي اين طرح از روستاها و شهرهاي بيش از 20 هزار نفر فراتر نرفته است. هم‌چنين روستاييان و ساكنان شهرهاي مزبور در مورد دريافت حداقل خدمات در مضيقه‌اند، شما چه برنامه‌اي در اين زمينه‌ها داريد و چگونه مي‌خواهيد عمل كنيد؟

لاريجاني در اين هنگام از ناطق خواست كه به اشكالات برنامه وزير پيشنهادي اشاره كند و نه اشكالات سيستم بهداشت و درمان و به عنوان مخالف وزير پيشنهادي سخن بگويد.

حسيني‌صدر نيز با بيان اين‌كه در برنامه خانم دستجردي ذكر نشده كه چگونه مي‌خواهد اين مشكلات را حل كند، در هيات دولت همگرايي ايجاد كرده و با وزارت رفاه تعامل سازنده برقرار كند، گفت: قانون بيمه همگاني در سال 1373 به تصويب مجلس رسيده، ‌اين قانون الان 15 سال است كه اجرا نشده و در برنامه وزير پيشنهادي راه‌حلي براي اجرايي آن بيان نشده است.

وي به رواج بحث زيرميزي در پي عدم امكان دريافت كارانه پزشكان بيمارستان‌ها اشاره كرد و از وحيدي دستجردي پرسيد كه چه راه‌حلي در اين زمينه داريد؟

وي با بيان اين‌كه 50 درصد بيمارستان‌هاي ما در برابر زلزله مقاوم نيستند، اين پرسش را مطرح كرد كه وزير پيشنهادي چه راه‌حلي براي اين موضوع دارد؟

** عليرضا مرندي كه در موافقت با وزير پيشنهادي بهداشت و درمان سخن مي‌گفت، با تاكيد بر ويژگي‌هاي اعتقادي دستجردي (وزير پيشنهادي بهداشت و درمان) اظهار كرد: هدف ايشان عدالت در سلامت است كه بسيار مهم است و با تلاش ايشان و لطف رييس جمهور ان‌شاءالله محقق شود.

به گزارش ايسنا، مرندي با تاكيد بر خدمات ارزنده‌ وزير پيشنهادي بهداشت و درمان يادآور شد: شناخت من از ايشان به سال 59 برمي‌گردد. نزديك به 30 سال قبل كه البته سن ايشان را بالا مي‌برد، ايشان دانشجوي سال سوم پزشكي بود، البته چون تيزهوش بود در سن 16 سالگي دانشجوي پزشكي شده بودند.

وي افزود: در آن زمان معاون وزارت بهداري بودم و هر دو دانشجوي عضو شاخه‌ پزشكي ستاد انقلاب فرهنگي بوديم و ايشان دبيري اين شاخه را برعهده داشت كه به تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجاميد.

نماينده‌ي مردم تهران در خانه‌ي ملت، با اشاره به طرح تشكيل وزارت بهداشت در شاخه‌ي پزشكي ستاد انقلاب فرهنگي، تاكيد كرد: اين طرح كمبود شديد نيروي انساني پزشكي ما را حل كرد و با جامع‌نگري به پيش رفت و شاخص‌هاي بهداشت را در جامعه بشدت بهبود بخشيد و آبروي بين‌المللي بسيار بالايي براي ما ايجاد كرد.

مرندي هم‌چنين تشكيل وزارت بهداشت را مورد تاييد سازمان جهاني بهداشت خواند و افزود: فدراسيون جهاني آموزش پزشكي نيز آن را به دفعات تاييد كرده كه سركار خانم دكتر وحيد دستجردي از زمان دانشجويي در جلسات شاخه پزشكي در جريان مباحث سلامت بودند كه البته مسائل كشوري را دربرمي‌گرفت و اين جلسات بينشي بيشتر از مطلب سلامت به انسان مي‌داد.

وي دكتر وحيد دستجردي را فرد شاخصي در شاخه‌ي پزشكي برشمرد و تاكيد كرد: ايشان بسيار متدين، ولايت‌مدار، صاحب درايت، وقار، پختگي، بلوغ فكري و اجتماعي هستند و همه‌ ما پدر ايشان مرحوم سيف‌الله وحيد دستجردي كه نزديك به 17 سال رييس جمعيت هلال احمر بود و فرد ولايت‌مدار و فداكاري براي انقلاب بود را مي‌شناسيم.

مرندي افزود: خانم وحيد هم صفات خوب پدر‌شان را دارند و از جمله ويژگي‌هاي مشترك هر دو ارادت به روحانيت، مرجعيت و حوزه است. ايشان اعتقاد قوي مذهبي و ارزشي داشته و دارند كه بسيار ستودني و مورد نياز اين روزهاست.

نماينده‌ي مردم تهران در خانه‌ي ملت در ادامه با اشاره به سمت‌ها و تخصص‌هاي وزير پيشنهادي بهداشت و درمان، تصريح كرد: خانم دكتر وحيد دستجردي متخصص و جراح زنان و مامايي، دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران و رييس شعبه‌ي بين‌المللي دانشگاه علوم پزشكي تهران در مناطق آزاد هستند. من تنها به پاره‌اي از مسووليت‌هاي ايشان در حال و سال‌هاي قبل اشاره مي‌كنم تا ببينيد مجموعه‌ اين ويژگي‌ها يك جامعيت فوق‌العاده به ايشان مي‌دهد و بدانيد چرا ايشان به درد اين كار مي‌خورد.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با برشمردن برخي از سمت‌هاي دكتر وحيد دستجردي اظهار كرد: عضويت هيات ممتحنه و ارزشيابي وزارت بهداشت، عضو شوراي سياست‌گذاري وزارت بهداشت، عضو شوراي گسترش وزارت بهداشت، عضو شوراي تخصصي آموزش پزشكي كشور، مدير گروه زنان و مامايي دانشگاه، عضو شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزش عالي كشور، عضو كميته‌ علمي اخلاق پزشكي وزارت بهداشت، عضو كميته‌ ملي المپياد دانشجويان علوم پزشكي كشور، عضو هسته‌ مركزي گزينش دانشگاه، رياست دانشكده‌ پرستاري و مامايي، نماينده‌ دانشگاه در مركز مطالعات و تحقيقات زنان و ... و نمايندگي در دوره‌ي چهارم و پنجم مجلس شوراي اسلامي تنها برخي از سمت‌هاي اجرايي ايشان است.

وي تنوع كاري و زمينه‌ي فعاليت دكتر دستجردي از زمان دانشجويي تاكنون را در زمينه‌هاي مختلف بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش و مسائل بين‌المللي سلامت از دلايل وجود بينشي قوي در وي برشمرد و بيان كرد: اين ويژگي‌ها ايشان را جامع‌الاطراف كرده است. ايشان فعاليت‌هاي گسترده‌اي داشته است كه بنده و شما نيز شاهد آن در زمينه‌هاي مذهبي، علمي، اجتماعي، فرهنگي و اجرايي بوده‌ايم.

نماينده‌ مردم تهران در خانه‌ ملت، با اشاره به اهميت حضور زنان در جامعه، تاكيد كرد: اينها نمونه‌اي از نقش ارزشمندي است كه بانوان محترم در جريان انقلاب اسلامي از خود نشان داده‌اند و پس از پيروزي انقلاب اسلامي به بركت ايجاد محيط امن اسلامي و قانون اساسي مترقي ما و رهنمودهاي بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي و مقام عظماي ولايت به سرعت زنان پيشرفت كردند.

وي افزود: انقلاب اسلامي و نظام مقدس جمهوري اسلامي براي باسواد كردن كل جامعه و به ويژه خانم‌ها كمر همت بست و محيط دانشگاه را براي پرورش استعدادهاي درخشان آنان آماده كرد و سبب شد كه خانم‌ها به سرعت دو سوم ظرفيت دانشگاه‌ها و يك سوم اعضاي هيات علمي علوم پزشكي كشور را به خود اختصاص دهند و انصافا در همه‌ي رشته‌ها بسيار خوب درخشيدند و ممتاز شدند.

مرندي هم‌چنين موفقيت‌هاي زنان را با توجه به تلاش آنان مديون انقلاب اسلامي، هدايت امام (ره) و مقام معظم رهبري دانست و با اشاره به بخشي از وصيت‌نامه‌ي امام خميني (ره)، يادآور شد: امام بزرگوار در جاي جاي وصيت‌نامه سياسي خود از خواهران به عظمت و بزرگي ياد كرده‌اند و تقريبا در سرتاسر وصيت‌نامه مي‌بينيم واژه‌ خواهران پيوسته مقدم بر برادران است و دختران مقدم بر پسران و پيرزنان مقدم بر پيرمردان و تقريبا بلااستثناء اين مسئله را در وصيت‌نامه امام راحل ملاحظه مي‌كنيم.

نماينده‌ي مردم تهران در خانه‌ي ملت، با اشاره به بخش‌هايي از وصيت‌نامه‌ي امام راحل، تاكيد كرد: امام در اوايل وصيت‌نامه پس از اين‌كه مي‌فرمايند مفتخر به اسلام و قرآن هستيم، بلافاصله پس از آن مي‌فرمايند كه ما مفتخريم كه بانوان در صحنه‌هاي فرهنگي، اقتصادي و حتي نظامي حاضر و هم‌دوش مردان و يا بهتر از آنان در راه تعالي اسلام و مقاصد قرآن فعاليت دارند.

مرندي نگرش امام(ره) و انقلاب نسبت به زنان را قابل توجه براي بررسي وزارت دكتر وحيد دستجردي دانست و گفت: با عنايت به همين طرز تفكر نسبت به ارزش و توانمندي بانوان بود كه در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي سركار خانم دباغ را به فرماندهي سپاه همدان منصوب كردند و زماني كه پيامي براي گورباچف فرستادند خانم دباغ را در معيت آيت‌الله جوادي آملي روانه مسكو فرمودند.

وي افزود: به بركت رهنمودهاي امام (ره) و رهبر معظم انقلاب كميت و كيفيت حضور خانم‌هاي عالم، متعهد و متدين در سه دهه‌ي گذشته در جايگاه‌هاي مختلف آموزشي، كارشناسي و مديريتي به صورت چشمگيري افزايش يافته و از آنجايي كه بانوان نيمي از جامعه را تشكيل مي‌دهند، افزايش نقش فعال و سازنده‌ي آنان مي‌تواند مكمل تلاش‌هاي مردم بوده و موجب پيشرفت سريع‌تر جامعه شود.

نماينده‌ مردم تهران در خانه‌ ملت، در ادامه‌ دفاع از دكتر دستجردي، اظهار كرد: خوشبختانه در گذشته نه در حد شايستگي بانوان، اما از وجود آنها در سمت‌هاي مختلف مثل معاونت وزارت بهداشت و رياست سازمان محيط زيست استفاده شده است. زماني كه اولين بانوي معاون وزير خانم اشرف‌السادات صانعي استاد دانشگاه كه بسيار محجبه بودند، فعاليت مي‌كردند را به ياد داريم. حتي در وزارت بهداشت من مايل بودم از خانم دكتر وحيد در سمت معاونت استفاده كنم، اما آن زمان ايشان در مجلس بودند.

مرندي با تاكيد بر برنامه‌ي دكتر وحيد دستجردي و توضيحات او در كميسيون بهداشت و درمان، اظهار كرد: هدف ايشان عدالت در سلامت است كه بسيار مهم است، براي 70 ميليون ايراني و با تلاش ايشان و لطف رييس جمهور ان‌شاءالله محقق شود كه عمدتا از طريق ارتقاء سطح سلامت جامعه و پيشگيري از بيماري همان‌گونه كه آقاي حسيني صدر فرمودند مفيد خواهد بود.

وي با اشاره به اهميت پيشگيري در برنامه‌هاي وزارت بهداشت، تاكيد كرد: 40 درصد سرطان قابل پيشگيري است كه ما اين برنامه را نداريم و ايشان قول داده‌اند كه آن را انجام بدهند. حتي 40 درصد سرطان در مراحل اول قابل درمان است، اما ما اين بيماران را رها مي‌كنيم و ميلياردها بايد هزينه كنيم. به هر حال خانم دستجردي با اولويت دادن به مراقبت‌هاي اوليه‌ي بهداشت و درمان و ارتقاء و بازسازي شبكه‌ي بهداشت و درمان كشور و گسترش آن در روستاها و مناطق محروم و حاشيه‌ي شهرها و شهرها تلاش خواهند كرد تا مردم به صورت عادلانه از مناسب‌ترين امكانات برخوردار شوند.

نماينده‌ي مردم تهران در خانه‌ي ملت، افزود: به اين ترتيب فاصله‌ي چشمگير بين طبقات مختلف جامعه و بين نقاط محروم و برخوردار از بين برود.

مرندي با اشاره به برنامه‌ي آموزش پزشكان خانواده در برنامه‌هاي دكتر دستجردي، تصريح كرد: وحيد دستجردي تصميم دارد پس از آموزش پزشكان خانواده در زمينه‌هاي بهداشت و پيشگيري و ارتقاء سلامت جامعه اين پزشكان در شبكه‌ي پزشكي كشور بكار گرفته شوند. ايشان مصمم‌اند از اعضاي هيات علمي تمام‌وقت استفاده كنند و از پزشكان نيز در سيستم خدمات تمام‌وقت استفاده كنند تا اين مساله ايجاد نشود بخش دولتي فداي بخش خصوصي ‌شود.

وي آموزش پزشكي را در برنامه‌ي دستجردي امري جامع‌نگر خواند و گفت: ايشان قصد دارند پژوهش را با سلامت‌محوري پيش ببرند و پژوهش را ارتقاء بدهند.

نماينده‌ي مردم تهران در خانه‌ي ملت، در ادامه‌ي دفاع از دكتر دستجردي خاطرنشان كرد: خانم دكتر وحيد دستجردي بنا دارد سهم پرداختي بيماران را از 65 درصد به 30 درصد كاهش دهد و اين همان مساله‌اي است كه امروز مردم را آزار مي‌دهد. هم‌چنين تصميم دارد اطلاعات و آمار كشور در زمينه‌ سلامت را سامان ببخشد و همه را بر اساس دهك‌هاي جامعه ارايه كند تا بدانيم مردم چه مي‌كشند.

وي در پايان برنامه‌ي دكتر دستجردي را براي رسيدن به اهداف هزاره‌ي سوم در زمينه‌ي سلامت مناسب دانست و گفت: با توجه به توانمندي بالا، ايمان، توكل، صداقت، صميميت، سخت‌كوشي و قدرت جذب همكاري بين‌بخشي كه بسيار مهم است و بدون آن همكاري غيرممكن است و هم‌چنين مشاركت مردم كه در خواهر محترم سراغ دارم، ترديد ندارم با ياري خدا موفق مي‌شوند و با راي بالاي نمايندگان محترم، به اين مطلب كمك خواهد شد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.14008s, 18q