قصه‌گويي، روشي مؤثر در آموزش مفاهيم پيچيده به دانشجويان پزشكي است

۱۳۸۸/۰۶/۱۱ - ۱۰:۵۳ - کد خبر: 17133
قصه‌گويي، روشي مؤثر در آموزش مفاهيم پيچيده به دانشجويان پزشكي است
اين مطالعه با هدف مقايسه تأثير قصه‌گويي و سخنراني در انتقال مفاهيم پيچيده علم پزشكي توسط آناهيتا والي، استاديار گروه پوست دفتر گروه هاي آموزشي بيمارستان الزهرا(س) اصفهان انجام شده است.

قصه‌گويي يكي از روش‌هاي آموزشي است كه مي‌تواند بدون اينكه سن مخاطب، موضوع آموزشي يا سطح يادگيري كاربرد آنها را محدود سازد، بكار رود.

اين مطالعه‌ نيمه تجربي بر روي ‌٤٣ نفر از دانشجويان پزشكي در مقطع كارآموزي باليني كه مشغول گذراندن بخش پوست بودند، انتخاب شدند و به هر گروه سه مفهوم يكسان از علم پزشكي با روش‌هاي قصه‌گويي يا سخنراني ساده آموزش داده شد؛ سپس از هر دو گروه آزمون به عمل آمد.

ميانگين نمره كل كسب شده در گروه آموزش ديده با روش سخنراني ساده ‌٣٦/٤±8/‌٩٤ و در گروه آموزش ديده با روش قصه گويي ‌٤٧/٣±14/‌٨٤ از نمره كل ‌٢٠ و تفاوت بين دو گروه از نظر آماري معني‌دار بود.

نتايج اين بررسي نشان مي دهد: اثر قصه‌گويي در افزايش دانش دانشجويان دوره باليني بيشتر از سخنراني معمولي است؛ بنابراين، توصيه مي‌شود از اين روش براي آموزش بيماري‌هاي نادر و ژنتيك استفاده شود.

گفتني است نتايج اين مقاله در مجله ايراني آموزش علوم پزشکي به چاپ رسيده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.15783s, 19q