62 درصد زنان مبتلا به سرطان پستان پس از شيمي درماني دچار آمنوره مي شوند

۱۳۸۸/۰۶/۱۴ - ۱۱:۲۰ - کد خبر: 17173
62 درصد زنان مبتلا به سرطان پستان پس از شيمي درماني دچار آمنوره مي شوند
اين مطالعه با هدف تعيين آمنوره ثانويه ناشي از شيمي درماني در مبتلايان به سرطان پستان توسط شهربانو کيهانيان از دانشکده پرستاري فاطمه زهرا (س) رامسر و جمعي از همکارانش انجام شده است.

درمان‌هاي شيمي درماني چند دارويي موجود، عليرغم افزايش ميزان بقاء زنان غيريائسه مبتلا به سرطان پستان، ممكن است با عوارض كوتاه مدت و ديررس داروها ازجمله اختلال عملكرد تخمدان و يائسگي زودرس همراه باشند.

مطالعه حاضريك طرح توصيفي بود ‌كه روي50 بيمار مبتلا به سرطان پستان غيريائسه، تحت شيمي درماني، داراي قاعدگي نرمال و بستري در بخش انكولوژي بيمارستان امام سجاد (ع) رامسر صورت گرفت.

براي جمع‌آوري اطلاعات از پرسشنامه و يافته‌هاي آزمايشگاهي شامل پروژسترون خون قبل و 12 ماه بعد از اتمام شيمي درماني استفاده شد. اطلاعات با استفاده ازآزمون‌هاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته‌هاي بررسي نشان مي دهد كه 62 درصد ازبيماران مورد مطالعه، 12ماه پس ازاتمام شيمي درماني دچارآمنوره يا قطع قاعدگي شدند.

نتايج مطالعه حاکي است که بين متغيرهاي درمان هورموني، مرحله بيماري، درگيري غدد لنفاوي و وضعيت گيرنده‌هاي استروژن و پروژسترون با بروز آمنوره ارتباط معني‌داري ديده نشد، اما بين متغيرهاي سن ، فواصل دريافت داروهاي شيمي درماني ، تعداد دفعات شيمي درماني، رژيم شيمي درماني و دوز داروهاي شيمي درماني با بروز آمنوره ارتباط معني‌داري داشتند.

يافته هاي اين تحقيق مويد اين مطلب است که شيمي درماني در مبتلايان به سرطان پستان قبل ازسنين يائسگي، علاوه بر اثر سيتوتوكسيك دارو روي سلول‌هاي سرطاني مي‌تواند با مهار فعاليت تخمدان موجب قطع قاعدگي يا همان آمنوره شوند.

خلاصه اين مقاله در مجله علمي- پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مازندران به چاپ رسيده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.13797s, 18q