خوراندن قطره آهن از بيست روزگي به نوزادان نارس جهت پيشگيري از کم خوني موثر است

۱۳۸۸/۰۶/۱۶ - ۱۲:۳۷ - کد خبر: 17213
خوراندن قطره آهن از بيست روزگي به نوزادان نارس جهت پيشگيري از کم خوني موثر است
اين مطالعه توسط نرگس بيگم مير بهبهاني و کروهي از همکارانش در دانشگاه علوم پزشکي گرگان با هدف بررسي و مقايسه اثر شروع زودرس آهن بر اندكس‌هاي خوني و بروز كم‌خوني فقرآهن ونقش آن در پيشگيري از كم‌خوني فقرآهن در كودكان پره‌ترم انجام شده است.

اين كارآزمايي باليني روي 30 شيرخوار پره‌ترم 20 روزه مراجعه كننده به 4 مركز بهداشتي درماني شهرستان گرگان كه تحت تغذيه انحصاري با شير مادر بودند و بيماري زمينه‌اي و اختلال رشد نداشتند، صورت گرفت.

اين شيرخواران به دو گروه 15نفري (مداخله و مقايسه) تقسيم و براي هر شيرخوار پرسشنامه‌اي حاوي مشخصات فردي تكميل گرديد. گروه مداخله از 20 روزگي روي آهن پروفيلاكسي 2mg/kg قرارگرفتند. تمامي شيرخواران در دوماهگي از نظر وجود كم‌خوني فقرآهن بررسي شدند سپس اطلاعات بدست آمده مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت .

يافته‌هاي مطالعه نشان مي دهد: ميزان خطر نسبي ابتلاء به كم‌خوني فقرآهن در گروه مداخله 4/0 برابر گروه مقايسه بود كه نشان‌دهنده اثر پيشگيري‌كننده قطره آهن در گروه مداخله مي‌باشد اما ازنظر آماري اين اختلاف بين دو گروه معني‌دار نبود.

نتايج نهايي اين بررسي حاکي از آن است كه شروع قطره آهن در 20 روزگي در نوزادان نارس در پيشگيري از كم‌خوني فقرآهن از نظر باليني مؤثر بوده است، هرچند اين اختلاف از نظر آماري معني‌دار نمي‌باشد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.90741s, 18q