عصاره رازيانه در بهبود و كاهش علائم كوليك شيرخواران مؤثر است

۱۳۸۸/۰۶/۲۱ - ۱۲:۰۰ - کد خبر: 17317
عصاره رازيانه در بهبود و كاهش علائم كوليك شيرخواران مؤثر است
ين مطالعه با هدف مقايسه تأثير عصاره رازيانه و شربت گريپ واتر (درمان روتين) در كوليك شيرخواران توسط مهتاب عطارها از اعضاي هيات علمي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اراک انجام شده است.

كوليك به صورت گريه بيش ازحد شيرخواران سالم طي ماه‌هاي اول زندگي بسيار شايع است و معمولاً در شيرخواران كمتر از چهار ماه ديده مي شود. گياهان مختلفي اعم از بابونه، شويد، رازيانه و نعناع در درمان كوليك شيرخواران به كار مي‌روند، ولي گياه شناسان رازيانه را بيش از بقيه توصيه مي‌كنند.

اين مطالعه از نوع كارآزمائي بر روي 80 شيرخوار در دو گروه شاهد و مورد با حداكثر سن چهار ماه صورت گرفت، ميانگين مدت گريه شيرخوار قبل از مداخله سنجيده شده و در سه حالت كمتر از 60 دقيقه، 120-60 و بيش از 120 دقيقه تقسيم شد. به گروه مداخله قطره رازيانه به ميزان يك قاشق چايخوري سه بار در روز به نوزاد كمتر از يكماه و يك قاشق مرباخوري سه بار در روز به شيرخوار 6-1 ماهه و به گروه شاهد شربت گريپ واتر به همين ميزان بمدت يك هفته داده شد، روز 3 و 7 پس از شروع درمان، مجدداً اين ميانگين در طي 24 ساعت محاسبه و با قبل از درمان مقايسه شد.

يافته‌ها حاکي از آن است که از نظر طول مدت گريه شيرخوار در شبانه روز بين دو گروه اختلاف آماري معني‌داري مشاهده نشد. پس از مداخله در روزهاي 3 و 7 در گروه رازيانه طول مدت گريه شيرخواران در 24 ساعت در مقايسه با قبل از درمان از نظر آماري معني‌دار بود، در هيچ نوزاد و شيرخواري گريه بيش از دو ساعت گزارش نشد در روز سوم و هفتم درمان در گروه گريپ واتر طول مدت گريه شيرخواران، از نظر آماري در مقايسه با قبل از مداخله معني‌دار بود، گريه شيرخوار بيش از دو ساعت گزارش نشد، از نظر كاهش ميزان گريه نسبت به قبل از مداخله دو گروه با هم اختلاف معني‌داري نداشتند.

بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش عصاره رازيانه نيز همانند شربت گريپ واتر در بهبود و كاهش علائم كوليك شيرخواران مؤثر است، بنابراين مي‌توان از آن به عنوان يك روش بي‌خطر، مؤثر و كم هزينه در درمان كوليك شيرخواران استفاده كرد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.15414s, 18q