بي توجهي به وضعيت روحي بيماران پس از عمل ماستکتومي، کاهش کيفيت زندگي آنها را در پي دارد

۱۳۸۸/۰۶/۲۲ - ۱۳:۱۵ - کد خبر: 17345
بي توجهي به وضعيت روحي بيماران پس از عمل ماستکتومي، کاهش کيفيت زندگي آنها را در پي دارد
اين تحقيق با هدف تعيين ارتباط ماستكتومي (عمل جراحي برداشت سينه و بافت درگير با سرطان) با خلق و خو و كيفيت زندگي در مبتلايان به سرطان پستان توسط بتول تيرگري، کارشناس ارشد پرستاري و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمان و جمعي از همکارانش انجام شده است.

سرطان پستان، شايع ترين سرطان در زنان ايراني است که 81 درصد جراحي ها براي درمان آن در ايران از نوع ماستكتومي مي باشد.

ماستكتومي مي تواند موجب احساس نقص و ناتواني، اختلال در تصوير ذهني از بدن، كاهش جذابيت و عملكرد جنسي شده و زمينه را براي ايجاد اختلالات خلق فراهم كند.

از آنجايي كه هدف روش هاي درماني سرطان پستان در چند دهه اخير ايجاد زندگي با كيفيت مطلوب براي بيمار مي باشد، در راستاي تحقق اين هدف مهم نگراني ها در مورد تأثير درمان هاي جراحي سرطان پستان خصوصاً ماستكتومي بر كيفيت زندگي مبتلايان در حال افزايش است.

اين مطالعه توصيفي تحليلي بر روي 50 زن ماستكتومي شده مراجعه كننده به كلينيك هاي خصوصي انكولوژي به عنوان گروه مورد و50 زن كانديد ماموگرافي مراجعه كننده به كلينيك هاي زنان بيمارستان هاي امام رضا (ع) و قائم (عج) مشهد به عنوان گروه شاهد و به روش نمونه گيري غير احتمالي و مبتني بر هدف انجام شد.

جمع آوري اطلاعات با استفاده از فرم هاي مصاحبه شامل مشخصات فردي، اطلاعات مربوط به بيماري و وضعيت عمومي در هر دو گروه و پرسشنامه‌هاي خلق، كيفيت زندگي و حمايت اجتماعي صورت گرفت.

طبق نتايج بررسي زناني که مورد عمل جراحي ماستکتومي قرارگرفته بودند، نمرات خلق و كيفيت زندگي شان ضعيف تر از زنان کانديد ماموگرافي بود.

يافته هاي اين پژوهش حاکي از آن است که عدم توجه به وضعيت روحي - رواني بيماران بعد از عمل ماستكتومي مي تواند زمينه را براي ايجاد تغييرات خلقي فراهم كرده و در نهايت كيفيت زندگي اين افراد را مختل كند وليكن پرستاران مي توانند با شناسايي و ارجاع بيماران با تنش هاي رواني به مراكز مشاوره در جهت پيشگيري از ايجاد اختلالات خلق در اين بيماران گام مؤثري برداشته و راه را براي ارتقا كيفيت زندگي آنان هموار كنند.

خلاصه اين مقاله در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد به چاپ رسيده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.15477s, 18q