نگاهي به استراتژي‌هاي حوزه سلامت الکترونيکي در كشور

۱۳۸۸/۰۶/۲۸ - ۱۲:۴۸ - کد خبر: 17373
نگاهي به استراتژي‌هاي حوزه سلامت الکترونيکي در كشور
بسياري از استراتژي‌هاي کلان حوزه سلامت بدون بهره‌گيري صحيح از امکاناتي که سلامت الکترونيکي مهيا مي‌سازد با هزينه‌اي بسيار سنگين و با ريسک بالاي شکست همراه است و در اين راستا موثرترين و مهمترين طرح فن‌آوري اطلاعات در حوزه سلامت در مطالعات تطبيقي انجام شده، طرح پرونده الکترونيکي سلامت است و مرکز مديريت آمار و فن‌آوري اطلاعات وزارت بهداشت نيز با محور قرار دادن اين طرح در پي ياري‌رساني به طرح‌هاي کلان وزارت بهداشت در حوزه‌هاي نظارتي، مديريتي و سياست‌گذاري و همچنين تسهيل و تسريع پياده‌سازي طرح‌هاي محوري مانند طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع است.

*الزامات حاکميتي

خوشبختانه در سال‌هاي اخير اقدامات موثري درباره تدوين قوانين، مقررات و الزامات حاکميتي در توسعه طرح پرونده الکترونيکي سلامت صورت گرفته است که مي‌توان به مواردي مثل مصوبه شوراي معاونين وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکي درباره توسعه و استقرار طرح سپاس، مصوبه شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي كشور درباره توسعه و استقرار طرح سپاس اشاره كرد.

در اجراي ماده 88 قانون برنامه توسعه چهارم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارتخانه‌هاي رفاه و تامين اجتماعي، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، شوراي عالي فن‌آوري و اطلاعات كشور، شوراي عالي انفورماتيك و سازمان پزشكي قانوني موظفند برنامه عملياتي و آيين‌نامه اجرايي ايجاد و توسعه پرونده الكترونيكي سلامت (نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان) را ظرف يك سال تهيه و تدوين كنند تا در يك دوره 10 ساله بسترهاي اطلاعاتي مناسب براي ارائه خدمات نوين به شهروندان ايجاد شود، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اعتبارات لازم اين برنامه را در بودجه سنواتي لحاظ مي‌كند.

*اقدامات انجام شده؛ فاز مطالعاتي و شناخت

در اين مرحله که از سال 1386 تا 1387 به طول انجاميد بررسي تجارب برتر دنيا در پياده‌سازي سيستم‌هاي سلامت الکترونيکي بخصوص پرونده الکترونيکي سلامت و استانداردهاي بين‌المللي مربوط به آن و همچنين وضعيت فعلي سلامت الکترونيکي در کشور مورد بررسي قرار گرفت و مستنداتي از جمله « بررسي نرم‌افزارهاي رايج سلامت در کشور، بررسي تجارب برتر کشورهاي دنيا و استانداردهاي جهاني، مدل‌سازي فني کسب و کار فعلي نظام سلامت از ديدگاه سيستمي، مدل‌سازي فني کسب و کار بهينه نظام سلامت از ديدگاه سيستمي، شناسايي سيستم‌هاي مطرح کدگذاري و معناشناسي در حوزه سلامت» توليد شد.

*فاز معماري

در اين مرحله که از سال 1387 تا سال 1388 طول كشيده است معماري‌هاي مطرح پرونده الکترونيکي سلامت در دنيا مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به نيازهاي بومي کشور يک معماري براي سامانه پرونده الکترونيکي سلامت ايران و برنامه اجرايي استقرار آن در کشور تدوين شد.

تدوين معماري مفهومي پرونده الکترونيکي سلامت کشور، تدوين معماري سيستم و مستندات فني مربوطه، تدوين مدل سرويس هاي سيستم پرونده الكترونيكي سلامت، انتخاب تكنولوژي سيستم پرونده الكترونيكي سلامت، امنيت پرونده الکترونيکي سلامت، تدوين مدل مرجع پرونده الكترونيكي سلامت، اثبات معماري پرونده الكترونيكي سلامت، تدوين مدل استقرار پرونده الكترونيكي سلامت، تدوين مديريت داده‌هاي پرونده الكترونيكي سلامت و تدوين برنامه اجرايي سپاس» از اقدامات در حال انجام است.

*فاز توسعه و استقرار

در اين مرحله که از سال 1388 آغاز شده است پروژه طراحي و استقرار بخش اول نرم‌افزار توسعه پرونده الکترونيکي سلامت در حال انجام است؛ در اين پروژه که مدت آن 18 ماه است هسته اصلي نرم‌افزار مورد نياز براي يکپارچه‌سازي اطلاعات ارسالي از مراکز بهداشتي درماني توسعه‌يافته و در مناطق پايلوت مستقر مي‌شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.39947s, 18q