براي جلوگيري از افسردگي، سالمندان را به سراي سالمندان نفرستيد

۱۳۸۸/۰۷/۰۷ - ۱۲:۱۲ - کد خبر: 17469
براي جلوگيري از افسردگي، سالمندان را به سراي سالمندان نفرستيد
اين مطالعه با هدف بررسي مقايسه اي وضعيت شناختي و افسردگي سالمندان مقيم سراي سالمندان و ساكن منازل شخصي، توسط محمد باقر سهرابي و گروهي از همکارانش در دانشگاه علوم پزشکي شاهرود انجام شده است.

جهت انجام اين پژوهش وضعيت شناختي و افسردگي 46سالمند مقيم خانه سالمندان و 90ساكن منازل شخصي در شهر شاهرود ارزيابي و مقايسه شد.

پرسش‌نامه‌هاي استاندارد بررسي وضعيت شناختي و فرم كوتاه بررسي افسردگي در سالمندان پس از معاينه براي دو گروه تكميل گرديد.

نتايج آماري نشان مي دهد در خصوص بررسي وضعيت شناختي در سالمندان مقيم سراي سالمندان، 13 نفر اختلال شناختي خفيف، 16 نفر اختلال شناختي متوسط و 17 نفر (37 درصد) اختلال شناختي شديد داشتند، در حالي كه در سالمندان ساكن منازل شخصي اختلال شناختي خفيف، متوسط و شديد به ترتيب در 49، 40 و 1 نفر گزارش شد.

در خصوص بررسي حالت افسردگي، در سالمندان مقيم سراي سالمندان 14 نفر وضعيت طبيعي، 12 نفر افسردگي متوسط و 20 نفرافسردگي شديد داشتند، در گروه دوم 51 نفر وضعيت طبيعي، 29 نفر افسردگي متوسط و 10 نفر افسردگي شديد داشتند كه اختلاف بين دوگروه معنادار بود.

نتايج نهايي اين بررسي حاکي از آن است كه اختلال شناختي و شدت افسردگي در سالمندان مقيم خانه سالمندان به طور معناداري بيش تر است، كه با تقويت ارتباطات خانوادگي و برنامه هاي ورزشي مي توان آن ها را كاهش داد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.35903s, 19q