براي لاغر شدن وعده‌هاي اصلي غذايي را حذف نکنيد

۱۳۸۸/۰۷/۱۵ - ۱۳:۴۸ - کد خبر: 17611
براي لاغر شدن وعده‌هاي اصلي غذايي را حذف نکنيد
اين مطالعه با هدف بررسي تغييرات وزن بدن و ساير شاخص هاي فيزيولوژيك از جمله نمايه توده بدن (BMI)، توده چربي (Fat mass) و ظرفيت هوازي (VO2 max) در زنان جوان به دنبال حذف يك وعده اصلي غذايي روزانه توسط ناهيد سالار کيا پژوهشيار گروه تحقيقات سياستگذاري و برنامه ريزي غذا و تغذيه و همکارانش در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي انجام شده است.

طي يك مطالعه نيمه تجربي 40 دانشجوي دختر داوطلب به صورت در دسترس از دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي وارد مطالعه شدند. وزن و قد توده چربي، ظرفيت هوازي (VO2 max) و انرژي دريافتي در شروع (شرايط معمولي) و پس از چهار هفته محدوديت دريافت باحذف يك وعده غذايي اندازه گيري شد. از نرم افزار تغذيه اي NutritionIII براي آناليز يادآمد خوراك استفاده شد.

نتايج اين بررسي نشان مي دهد؛ حذف يك وعده غذايي اصلي روزانه با كم نشدن ميزان انرژي دريافتي تاثيري بر كنترل وزن نداشته و به نظر مي رسد افراد مورد بررسي با ايجاد تعادل بين دريافت و مصرف انرژي در برابر محدوديت دسترسي به غذا، تطابق فيزيولوژيكي برقرار مي کنند و پايش مستمر دريافت غذا و دريافت انرژي براي كنترل و ثبات وزن بدن ضروري به نظر مي رسد.

خلاصه اين مقاله در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد به چاپ رسيده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.12859s, 19q